BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VAAT SKYRĖ ASMENINĘ ATSAKOMYBĘ KARTELĮ SUDARIUSIŲ ĮMONIŲ VADOVAMS

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 1 d. patenkino Konkurencijos tarybos prašymą dėl asmeninės atsakomybės taikymo kartelį viešuosiuose pirkimuose sudariusių bendrovių „Maistulis“ ir „Egilėja“ vadovams.

Teismo vertinimu, „Maistulio“ vadovas ir buvęs „Egilėjos“ vadovas turėjo organizuoti kasdieninę įmonių veiklą taip, kad nepažeistų Konkurencijos įstatymo nuostatų, tačiau, kaip nustatė Konkurencijos taryba, minėti asmenys tiesiogiai prisidėjo prie pažeidimo padarymo. Pernai gruodį Konkurencijos taryba nustatė, kad nuo 2016 iki 2019 m. skirtingais laikotarpiais bendrovės „Sanitex“, „Sotėja“, „Maistulis“ ir „Egilėja“, tarpininkaujant „Selnerai“, sudarė konkurenciją ribojantį susitarimą – derino komercinius pasiūlymus, įskaitant kainą, 101 viešajame pirkime maisto produktams pirkti įvairioms visoje Lietuvoje veikiančioms švietimo ir socialinėms įstaigoms: lopšeliams-darželiams, darželiams, gimnazijoms, mokykloms-darželiams, sveikatos priežiūros centrams, kolegijoms, globos namams.

VAAT nurodė, jog Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, kad „Maistulis“ vadovas ir buvęs „Egilėjos“ vadovas derino veiksmus su konkurentais dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose maisto produktams pirkti, įskaitant pasiūlymų kainas, bei pasirašė savo įmonių komercinius pasiūlymus ir tokiu būdu tiesiogiai prisidėjo prie konkurencijos teisės pažeidimo.

Teismas konstatavo, kad Konkurencijos taryba, prašydama skirti sankcijas minėtų ūkio subjektų vadovams, teisiškai tinkamai įvertino jų veiksmus bei atsakomybės mastą, todėl patenkino institucijos prašymą ir buvusiam „Egilėjos“ vadovui bei „Maistulio“ vadovui 3 metams apribojo teisę eiti vadovaujančias pareigas, pastarajam dar skyrė ir 1 tūkst. Eur baudą.

Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.  

Konkurencijos įstatymas numato, kad ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Papildomai taip pat gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur. Atsakomybė gresia ir tiems vadovams, kurie nutraukė darbo santykius su įstatymą pažeidusiais ūkio subjektais, tačiau yra prisidėję prie pažeidimo. Minėtas sankcijas ūkio subjektų vadovams Konkurencijos tarybos motyvuotu prašymu taiko teismas.

Kadangi pagal Konkurencijos įstatymą asmeninės sankcijos negali būti skiriamos ūkio subjekto, kuris yra pateikęs reikalavimus atitinkantį prašymą atleisti nuo baudos ar sumažinti baudą, vadovui ir ūkio subjekto vadovas bendradarbiauja su Konkurencijos taryba, institucija nesikreips į teismą dėl atsakomybės bendrovių „Sanitex“, „Sotėja“ ir „Selnera“ vadovams.

Atnaujinta: 2022 09 05