BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VALSTYBĖS PAGALBOS KONTROLĘ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI - VIENAME LEIDINYJE

2004 06 30

Konkurencijos taryba, siekdama palengvinti valstybės pagalbos teikėjams rengti reikalingus dokumentus Europos Komisijai, išleido Europos Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbos kontrolę, rinkinį lietuvių kalba. Šiame leidinyje išspausdinti pastaraisiais metais priimtų Europos Komisijos reglamentų, komunikatų, pranešimų ir rekomendacijų tekstai, taip pat „Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo taisyklės“ bei kiti svarbūs dokumentai. Toks valstybės pagalbos teikimą ir jos kontrolę reglamentuojančių Europos Komisijos teisės aktų rinkinys - Konkurencijos tarybos, tapusios koordinuojančia institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, konkreti parama valstybės pagalbos teikėjams ir būsimiems jos gavėjams.

Šį leidinį inicijavo ir finansavo Europos Sąjungos PHARE (Dvynių) programos projekto Konkurencijos tarybai stiprinti fondas kartu su Vokietijos ekonomikos ir darbo federaline ministerija ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

Iki šių metų gegužės Konkurencijos taryba vykdė Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatyme jai numatytas funkcijas. Lietuvai tapus ES nare, tokias funkcijas atlieka Europos Komisija, kuriai yra suteikta atitinkama kompetencija priimti sprendimus dėl valstybės pagalbos atitikimo bendrajai rinkai ir Europos teisės reikalavimams. Konkurencijos taryba tapo koordinuojančia institucija valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimais.

Tiek leidinyje išspausdinti teisės aktai, tiek Konkurencijos tarybos specialistų teikiamos rekomendacijos turėtų būti naudingi valstybės pagalbos teikėjams ir Lietuvos ūkio subjektams. Tai turėtų padėti iš anksto išvengti problemų, susijusių su valstybės pagalbos, kuri neatitinka galiojančių Europos Bendrijos teisės reikalavimų, teikimu.

Leidinyje išspausdintus dokumentus netrukus bus galima rasti ir Konkurencijos tarybos interneto svetainėje - www.konkuren.lt

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 19