BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VALSTYBĖS PAGALBOS POREIKIS ITIN PADIDĖJO DĖL PANDEMIJOS PASEKMIŲ

2022 01 24

Susisteminusi iš valstybės pagalbos teikėjų gautą informaciją, Konkurencijos taryba parengė metinę Lietuvoje 2020 m. suteiktos valstybės pagalbos ataskaitą.

2020 m. Lietuvoje buvo suteikta beveik 1,3 mlrd. Eur valstybės pagalbos – tai 59 proc. daugiau nei 2019 m., kai 810 mln. Eur siekusios pagalbos apimtys didėjo 40 proc., palyginti su 2018 m. Padidėjusį valstybės pagalbos poreikį labiausiai nulėmė 2020 m. pradžioje pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija, kurios neigiamą poveikį iki šiol jaučia verslo ir kiti sektoriai. Siekdama sumažinti pandemijos pasekmes, Europos Komisija numatė šalims narėms galimybę pasinaudoti lankstesnėmis valstybės pagalbos taisyklėmis, kad valstybės galėtų paremti kuo daugiau nukentėjusių įmonių.

Užpernai daugiausia – 457 mln. Eur – valstybės pagalbos atiteko būtent nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems verslo sektoriams, taip pat aplinkos apsaugos ir energijos taupymo (305 mln. Eur), kultūros (243 mln. Eur) sektoriams, moksliniams tyrimams remti (55 mln. Eur). 2020 m. žemės ūkiui ir žuvininkystei buvo suteikta 65 mln. Eur valstybės pagalbos – tai net keturis kartus daugiau nei 2019 m., tačiau sumažėjo regioninei pagalbai skirta suma nuo 110 mln. Eur 2019-aisiais iki 76 mln. Eur užpernai.

Konkurencijos taryba, kaip koordinuojanti institucija valstybės pagalbos klausimais, nuolat konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą valdžios institucijoms dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms. Nuo 2020 m. pradžios aktyviai konsultuojama ir dėl COVID-19 valstybės pagalbos taisyklių taikymo. Kilus klausimų dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 pasekmėmis, prašoma kreiptis el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.

Valstybės pagalba yra parama, kurią valstybė iš savo išteklių teikia tam tikriems ūkio subjektams arba tam tikroms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, suteikdama išskirtinę ekonominę naudą, kuri neatsirastų rinkos sąlygomis, ir kuri iškraipo konkurenciją bei veikia prekybą tarp ES valstybių narių.

Konkurencijos taryba atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą bei tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

Konkurencijos taryba taip pat viešosioms institucijoms ir ūkio subjektams teikia konsultacijas, siekdama padėti įvertinti, kada valstybės paramos priemonės yra laikomos (arba nelaikomos) valstybės pagalba, veda mokymus ir aiškina, kodėl valstybės pagalbos kriterijus atitinkanti parama gali būti teikiama tik iš anksto apie ją pranešus Europos Komisijai ir gavus jos pritarimą. Priešingu atveju teikiama valstybės pagalba būtų laikoma neteisėta ir, Europos Komisijai pripažinus jos nesuderinamumą su bendrąja rinka, gali būti išieškota iš pagalbos gavėjų su palūkanomis.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbą rasite čia.

 

Atnaujinta: 2022 01 24