BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VALSTYBINĖ METROLOGIJOS TARNYBA ĮPAREIGOTA PAKEISTI ĮSAKYMĄ

2001 01 18

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Valstybinės metrologijos tarnybos priimto įsakymo atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Tyrimas buvo atliktas pareiškėjų – Akredituotų laboratorijų vadovų asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prašymu. Buvo prašoma įvertinti, ar Valstybinės metrologijos tarnybos 2000 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 109, numatantis suteikti akredituotoms laboratorijoms įgaliojimus atlikti matavimo priemonių patikrą tik tuo atveju, jeigu tokių matavimo priemonių patikros neatlieka valstybės įmonės – metrologijos centrai, neprieštarauja Konkurencijos įstatymui. Pareiškėjų nuomone, minimas Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimas sudaro nevienodas verslo sąlygas akredituotoms laboratorijoms ir metrologijos centrams.

Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą, įvertino metrologijos sritį reglamentuojančius teisės aktus, matavimo priemonių patikros ir kalibravimo atlikimo procedūras. Taip pat buvo išanalizuoti Valstybinės metrologijos tarnybos ir Nacionalinio akreditacijos biuro paaiškinimai. Taryba padarė išvadas, kad Valstybinės metrologijos tarnybos argumentai, kad akredituotos kalibravimo laboratorijos, atlikusios matavimo priemonių kalibravimą, negali įvertinti šių priemonių tinkamumo tolesniam naudojimui, nes jos yra akredituotos ne pagal patikros, o pagal kalibravimo metodikas, nėra pagrįsti. Tiek patikros, tiek kalibravimo metu atliekami tie patys metrologiniai veiksmai, naudojama ta pati įranga ir tie patys metodai. Kitokia procedūra realiųjų verčių nustatymui metrologijos praktikoje nėra žinoma ir taikoma. Įgyvendinus Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimą, laboratorijų veikla būtų žymiai apribota, o kai kurios jų būtų priverstos atsisakyti šios veiklos.

Konkurencijos įstatymas draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti tiesės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektas ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Metrologijos įstatymas nenumato riboti konkurenciją matavimo priemonių patikros rinkoje.

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą pareikalauti Valstybinę metrologijos tarnybą panaikinti 2000 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. 109 „Dėl dalinio „Įgaliojimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkos“ pakeitimo“ kaip neatitinkantį Konkurencijos įstatymo nuostatų. Valstybinė metrologijos tarnyba įpareigota informuoti Konkurencijos tarybą apie šio nutarimo įvykdymą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 02