Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIAMI ATNAUJINTI LIETUVOS PAŠTO ĮSIPAREIGOJIMAI

2019 05 07
darbo reglamentas.jpg

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis teikti nuomones dėl atnaujintų Lietuvos pašto įsipareigojimų.

Konkurencijos taryba 2016 m. liepos 7 d. pradėjo tyrimą dėl Lietuvos pašto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams įtarusi, kad bendrovė galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, ribodama konkurenciją teikiant verslo siunčiamų korespondencijos siuntų pristatymo ne asmeniškai pasirašytinai paslaugas.

Įtariama, kad Lietuvos paštas, 2016 m. sausio 1 d. keisdamas kainodarą, apsunkino kitų pašto paslaugos teikėjų galimybes vykdyti viešųjų pirkimų sutartis, kadangi jiems išaugo sąnaudos dėl pasikeitusio Lietuvos pašto tarifo. Be to, tokie Lietuvos pašto veiksmai atgraso kitų pašto paslaugos teikėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, kadangi bendrovė gali bet kuriuo metu, įspėdama prieš 30 dienų, padidinti pašto paslaugos teikėjams taikomus tarifus.

Siekdamas pašalinti galimas konkurencijos problemas, Lietuvos paštas pasiūlė Konkurencijos tarybai prisiimti įsipareigojimus. Siekiant įvertinti pateiktų įsipareigojimų priimtinumą ir tinkamumą, jie 2018 m. lapkričio 13 d. buvo viešai paskelbti Konkurencijos tarybos interneto svetainėje bei išsiųsti suinteresuotiems asmenims. Atsižvelgęs į viešos konsultacijos metu gautus pastebėjimus ir pasiūlymus, Lietuvos paštas patikslino pradinių įsipareigojimų tekstą.

Su atnaujintu įsipareigojimų tekstu galite susipažinti čia.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2019 m. gegužės 21 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl patikslintų Lietuvos pašto įsipareigojimų el. paštu Dovile.Kievaite@kt.gov.lt.

Jeigu Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, pripažins, kad Lietuvos pašto pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, institucija gali juos patvirtinti ir nutraukti tyrimą. Tokiu sprendimu nebūtų konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas, tačiau ūkio subjektas būtų įpareigojamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 proc. vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.