Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIAMI ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL BENDROVĖS „INMEDICA“ ĮSIGIJIMO

adult-g3c1af870a_1920.jpg

Suinteresuoti asmenys kviečiami iki šių metų lapkričio 11 d. 15 val. teikti savo nuomonę dėl investicinio fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir bendrovių „Litgaja“ bei „RP PHARMA“ pateiktų įsipareigojimų, kuriais, preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija atitinkamose rinkose Kauno ir Šiaulių miestuose bei rajonuose, įgyvendinus koncentraciją ir įgijus bendrąją bendrovės „InMedica“ kontrolę.

Konkurencijos taryba šių metų vasario 12 d. gavo pranešimą apie planuojamą įgyvendinti koncentraciją, investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ netiesiogiai per valdomą bendrovę „BSGF Sanus“, „Litgaja“ ir „RP PHARMA“ įgyjant bendrąją įmonės „InMedica“ kontrolę ir netiesiogiai įgyjant bendrovių „MediCA klinika“, „Kardiolita“, „Bendrosios medicinos praktika“ ir „Svalbono klinika“ bendrąją kontrolę.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi minėtą pranešimą apie koncentraciją, pritarė Susijungimų priežiūros grupės išvadai, kad nesant bendrąją kontrolę įgyjančių ūkio subjektų įsipareigojimų, dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ir itin apribota konkurencija mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugų teikimo rinkose Kauno mieste bei rajone, taip pat mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos ir urologijos paslaugų teikimo rinkose Šiaulių mieste bei rajone.

Įsipareigojimus Konkurencijos tarybai pasiūlę ūkio subjektai įsipareigoja, be kita ko, atskirti dalį verslo ir jį perleisti pirkėjui (ar pirkėjams), įskaitant visus bendrovės „InMedica“ kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos mokamas antrinio lygio ambulatorines paslaugas Kauno mieste bei rajone teikiančius specialistus ir visus minėtos bendrovės kardiologijos ir urologijos mokamas antrinio lygio ambulatorines paslaugas teikiančius specialistus Šiaulių mieste bei rajone. Vėliau Konkurencijos taryba turės patvirtinti, kad pirkėjas (ar pirkėjai) atitinka jam (-ms) taikomus reikalavimus.

Ūkio subjektai taip pat įsipareigoja nedidinti specialistų (gydytojų), teikiančių mokamas kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugas Kauno mieste bei rajone ir mokamas kardiologijos ir urologijos paslaugas Šiaulių mieste bei rajone, etatų, nevilioti ir neskatinti perleistų darbuotojų nutraukti darbo santykius su verslo pirkėju (-ais), su jais susijusiomis įmonėmis. Be to, įsipareigojama bendrovės „InMedica“ klinikose, iš kurių buvo perleisti specialistai, neteikti atitinkamų paslaugų, t. y. mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos, pulmonologijos ir reumatologijos paslaugų Kauno mieste bei rajone ir mokamų antrinio lygio ambulatorinių kardiologijos ir urologijos paslaugų Šiaulių mieste bei rajone.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2021 m. lapkričio 11 d. 15 val. pateikti argumentuotas nuomones dėl įsipareigojimų el. paštu Silvija.Tamasauskaite@kt.gov.lt.

Su nekonfidencialiu įsipareigojimų tekstu galite susipažinti čia.