Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIAMI NAUJOS REDAKCIJOS BENDROVĖS „BITĖ LIETUVA“ ĮSIPAREIGOJIMAI

2022 01 18
cropped-photo-young-man-white-shirt-holding-smartphone-while-resting-after-paperwork.jpg

Suinteresuoti asmenys kviečiami iki šių metų vasario 1 d. teikti savo nuomonę dėl pakeistų bendrovės „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų, kurių ji turėtų laikytis, jeigu imtų bendradarbiauti, kaip anksčiau planavo, su konkurente „TELE2“.

Konkurencijos taryba 2020 m. lapkričio 27 d. davė leidimą vykdyti koncentraciją įmonei „Bitė Lietuva“ netiesiogiai per bendrovę „Mezon“ įgyjant „Mezon verslo“ vienvaldę kontrolę ir nurodė laikytis įsipareigojimų, kad dėl sandorio nekiltų neigiamų pasekmių konkurencijai.

Konkurencijos taryba buvo nusprendusi, kad nesant „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų, dėl minėtos koncentracijos būtų itin apribota konkurencija teikiant mažmenines judriojo ryšio paslaugas Lietuvoje. Tokia išvada padaryta remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu surinkta informacija apie radijo dažnių (kanalų) įtaką tinklo pajėgumams, alternatyvias galimybes plėsti tinklo pajėgumus ir gerinti paslaugų kokybę bei atsižvelgus į bendrovės „Bitė Lietuva“ sutartį dėl bendradarbiavimo su „TELE2“ dėl infrastruktūros dalinimosi. Bendradarbiaudamos konkurentės planavo įgyvendinti projektą „Century“ – sujungti dabartinius RAN tinklus į bendrą RAN tinklą, kuris būtų naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje ir kuris apimtų dalijimąsi bendrovių valdomais radijo dažnių (kanalų) ištekliais.

„Bitė Lietuva“ pasiūlė įsipareigojimus, kuriais, Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija telekomunikacijų rinkoje ir kurie buvo susiję su bendru šios įmonės ir „TELE2“ planuotu vykdyti projektu „Century“. „Bitė Lietuva“, be kita ko, įsipareigojo neperleisti, neišnuomoti ir kitais būdais nesuteikti prieigos prie „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) bendrajai įmonei „Centuria“, kuri turėjo įgyvendinti projektą „Century“.

2022 m. sausio 12 d. „Bitė Lietuva“ Konkurencijos tarybai pateikė prašymą pakeisti įsipareigojimus ir patvirtinti naują jų redakciją, nes bendrovės nebeketina bendradarbiauti ir įgyvendinti bendrą projektą.

Atsižvelgusi į pasikeitusias aplinkybes, Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai naują įsipareigojimų redakciją. Iš esmės joje numatyta, kokių veiksmų „Bitė Lietuva“ įsipareigoja imtis, jeigu atnaujintų bendradarbiavimą su konkurente „TELE2“.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2022 m. vasario 1 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl naujos įsipareigojimų redakcijos el. paštu karolina.bareikyte@kt.gov.lt.

Su nekonfidencialiu atnaujintų įsipareigojimų tekstu galite susipažinti čia.