BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ ĮPAREIGOTA PATAISYTI ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES

2001 12 13

Konkurencijos taryba, posėdyje apsvarsčiusi klausimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimus, priėmė nutarimą. Vilkaviškio rajono savivaldybė įpareigota suderinti jos patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimais. Nustatyta, kad minimų Atliekų tvarkymo taisyklių 9 punktas suteikia išskirtines teises UAB „Švaresta“, su kuria rajono savivaldybė yra sudariusi sutartį surinkti ir rūšiuoti buitines- gamybines atliekas.

Prašymą ištirti, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės veiksmai neprieštarauja Konkurencijos įstatymo nuostatoms, Tarybai pateikė Vilkaviškio miesto daugiabučių namų gyventojų asociacija. Pareiškėjų nuomone, sprendimas UAB „Švaresta“ suteikti išimtines teises atlikti atliekų surinkimą nenumačius galimybės kitiems ūkio subjektams pasiūlyti savo paslaugas, diskriminuoja kitus ūkio subjektus. Tyrimo metu taip pat buvo gautas UAB „Telšių keliai“ pareiškimas, kuriame buvo skundžiamasi Vilkaviškio rajono savivaldybės veiksmais šios bendrovės, norėjusios Vilkaviškio gyventojams teikti atliekų tvarkymo paslaugą, atžvilgiu.

Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad savivaldybių pareiga organizuoti atliekų tvarkymą savo teritorijoje, taip pat jos turi teisę nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo tarifus. Vilkaviškio rajono savivaldybė, priimdama Atliekų tvarkymo taisykles, taip pat vadovavosi jos veiklą šioje srityje reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Tačiau suteikdamos teises kokiam nors ūkio subjektui ar subjektų grupei teikti atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybės turėtų viešo konkurso būdu atrinkti paslaugas teiksiančias įmones taip, kad gyventojai gautų juos tenkinančias paslaugas ir nebūtų pažeisti konkurencijos principai. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis taip pat draudžia valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Tarybos nuomone, Vilkaviškio rajono savivaldybės patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės, pasirašyta sutartis, atliekami veiksmai suteikia vienai įmonei -AB „Švaresta“ - išimtinę teisę veikti atliekų tvarkymo rinkoje surenkant atliekas Vilkaviškio rajono miestuose ir savivaldybės gyvenvietėse, turinčiose daugiau kaip 100 gyventojų. Suteikus išimtines teises UAB „Švaresta“, kita įmonė priversta nutraukti savo veiklą šioje rinkoje, o naujai ateinančios įmonės netenka galimybės įeiti į ją ir vykdyti veiklą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10