Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ ĮTARIAMA PAŽEIDUSI KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

2014 09 16

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Vilniaus m. savivaldybės sprendimo steigti taksi paslaugas teikiančią įmonę VšĮ “Vilnius veža”. Pranešimo apie tyrimo pabaigą išvadose nurodoma, kad savivaldybės sprendimas steigti taksi paslaugas teikiančią įmonę VšĮ “Vilnius veža” prieštarauja Konkurencijos įstatymui.

Konkurencijos tarybos ekspertų nuomone, įsteigus VšĮ “Vilnius veža” buvo sukurtas interesų konfliktas, nes savivaldybė pradėjo dalyvauti ūkinėje veikloje, kurią pati administruoja. Tyrimo metu nustatyti vėlesni savivaldybės sprendimai VšĮ „Vilnius veža“ atžvilgiu (pavyzdžiui, iš savivaldybės biudžeto skirtos dotacijos) patvirtino, kad šis interesų konfliktas daro įtaką veiklos sąlygoms rinkoje. Tyrėjų neįtikino savivaldybės paaiškinimai, jog VšĮ “Vilnius veža” buvo įsteigtas, siekiant legalizuoti taksi verslą ar pagerinti paslaugų teikimo lygį Vilniaus mieste.

Konkurencijos tarybos ekspertų nuomone, savivaldybė savo įmonės atžvilgiu elgėsi palankiau nei kitų rinkos dalyvių atžvilgiu.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime siūloma įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę panaikinti galimybę VšĮ “Vilnius veža” veikti taksi paslaugų rinkoje.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus. Konkurencijos taryba posėdį dėl Vilniaus m. savivaldybės sprendimo steigti taksi paslaugas teikiančią įmonę VšĮ “Vilnius veža” planuoja surengti  š.m. spalio 7 d.

Atstovė viešiesiems ryšiams