Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI APSKRITYSE PADĖS SAVIVALDYBĖMS LAIKYTIS KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ

2014 02 11

Vasario  10 d. Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė ir KT Viešojo administravimo subjektų veiklos skyriaus vedėja Justina Paulauskaitė susitiko su Šiaulių m. savivaldybės meru, kitais savivaldybės administracijos atstovais, o taip pat dalyvavo išvažiuojamame Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ap­skri­ty­se su­si­ti­ki­me. Susitikimų Šiauliuose metu Konkurencijos tarybos atstovės diskutavo apie konkurencijos naudą ir savivaldybių vaidmenį reguliuojant ūkinę veiklą bei aptarė prielaidas, kurios sumažintų draudžiamus konkurentų susitarimus savivaldybės organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose bei atsakė į šiauliečių klausimus.

„Viena iš mūsų veiklos krypčių – konkurencijos kultūros sklaida. Mūsų ilgalaikis tikslas – stipri, abipusiu pasitikėjimu grįsta partnerystė su verslo bendruomene bei viešojo administravimo subjektais. O pasitikėjimas atsiranda per dialogą – diskusijose, susitikimuose.“ - sako Jūratė Šovienė.

Šis, Konkurencijos tarybos ir Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje Jono Novogreckio iniciatyva, įvykęs susitikimas su Šiaulių m. administracija, tęsia renginių ir susitikimų su viešojo administravimo subjektais ciklą, kurių metu Konkurencijos tarybos ekspertai išsamiai pristato Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires (toliau – Gairės) ir Konkurencijos tarybos veiklą.

Konkurencijos tarybos ekspertų parengtos Gairės išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Savivaldybių sprendimų poveikio konkurencijai vertinimas yra ypač aktualus teikiant transporto, atliekų surinkimo, daugiabučių administravimo paslaugas ir šilumos ūkyje.

Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su Gairėmis parengė ir trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai.

Dokumente taip pat pateikiami pavyzdžiai iš Konkurencijos tarybos praktikos, kurie, tikimasi, padės sprendimų priėmėjams ir teisės aktų rengėjams išvengti nepagrįstų konkurencijos ribojimų.

Reaguodami į verslo ar privačių asmenų pareiškimus, Konkurencijos tarybos ekspertai dažniausiai atlieka pirminį situacijos vertinimą ir, nustatę pažeidimo tikimybę, prevenciniu raštu kreipiasi į viešojo administravimo subjektus, siūlydami pakeisti sprendimus, ribojančius konkurenciją, ūkinės veiklos ir privačios iniciatyvos laisvę.

Deja, ne visos savivaldybės geranoriškai reaguoja į Konkurencijos tarybos įspėjimus, o neretai juos apskritai ignoruoja, kol taryba nepradeda tyrimo dėl galimų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimų.

8 iš 44 Konkurencijos tarybos 2013 m. vykdytų tyrimų susiję su įvairių miestų ir rajonų miestų savivaldybių veikla.

Konkurencijos taryba siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų realias konkurencijos sąlygas ir veiktų viena kryptimi – savo veiksmais skatintų sąžiningą konkurenciją. Susitikimo metu Konkurencijos taryba sutarė glaudžiau bendradarbiauti su Vyriausybės atstovais apskrityse ir pasiūlė jiems  vertinant  savivaldybės sprendimų projektus, remtis    ir Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairėmis.

Atstovė viešiesiems ryšiams