Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

YRA PAGRINDO ĮTARTI, KAD MOLĖTŲ RAJONO IR KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NETINKAMAI ORGANIZAVO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

2014 04 03

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba š.m. balandžio 1 d. baigė du tyrimus dėl galimų konkurencijos teisės pažeidimų komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje:

- tyrimą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) sutarties sudarytos su savivaldybės įmone „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – įmonė) atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pradėtas 2013 m. balandžio 3 d.

- tyrimą dėl Molėtų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) sprendimų pavesti UAB „Molėtų švara“ (toliau – bendrovė) eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pradėtas 2013 m. vasario 28 d.

Tyrimo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimų metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad šiuo metu komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo rinkoje Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikia vienintelis ūkio subjektas – savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“, kuriai savivaldybės administracija neskelbdama konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros suteikė išimtines teises teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas savivaldybės teritorijoje neribotą laikotarpį.

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat nustatė, kad yra ir daugiau įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Kaišiadorių rajono savivaldybės  teritorijoje.

Konkurencijos tarybos ekspertai mano, kad savivaldybė savo kontroliuojamai įmonei suteikusi išimtines teises teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybės teritorijoje neribotą laikotarpį be konkurencingos procedūros privilegijavo ją kitų ūkio subjektų atžvilgiu, ir tokiu būdu pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Tyrimo dėl Molėtų rajono savivaldybės sprendimų metu Konkurencijos tarybos ekspertai nustatė, kad yra ir daugiau įmonių, kurios galėtų ir norėtų teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Molėtų rajono savivaldybės  teritorijoje, tačiau Molėtų rajono savivaldybė būtent bendrovei „Molėtų švara“ suteikė išimtines teises veikti atitinkamoje komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų rinkoje neskelbdama konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros ir taip užkirto kelią kitų potencialių atitinkamos rinkos dalyvių galimybėms konkuruoti dėl teisės teikti šias paslaugas.

Konkurencijos tarybai siūloma įpareigoti Kaišiadorių rajono ir Molėtų rajono savivaldybes ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje panaikinti konkurenciją ribojančius sprendimus.

2013 m. 7 Konkurencijos tarybos tyrimai dėl konkurenciją ribojančių viešojo administravimo subjektų veiksmų buvo susiję su konkurencijos teisės pažeidimais komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje.

Konkurencijos taryba, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 2014 m. vasario mėnesį pradėjo rinkos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo.

Konkurencijos tarybos inicijuoto tyrimo tikslas – išanalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sektorių ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams