BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 milijonų eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 milijonai eurų.

Pranešimą apie koncentraciją kontrolės įgijimo atveju teikia kontroliuojantys asmenys, susijungimo atveju – bendrai visi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai.

Paslaugos rezultatas

  • Duotas leidimas vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą;
  • Duotas leidimas vykdyti koncentraciją pagal nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas;
  • Neleista vykdyti koncentracijos.

Pateikimo būdai ir forma

Pranešimas bei jo priedai gali būti įteikiami atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14,  Vilnius arba siunčiami el. paštu spg@kt.gov.lt.

Didelės apimties elektroninius dokumentus galima įkelti į Konkurencijos tarybos serverius prieš tai suderinus su Susijungimų priežiūros grupės darbuotojais.

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Pažymoje pateikiama informacija apie paramą, kuri Lietuvos valdžios institucijų ūkio subjektui suteikta kaip nereikšminga (de minimis) pagalba, nurodant, kiek pagalbos ūkio subjektas dar gali gauti per trejų mokestinių metų laikotarpį.

Paslaugos rezultatas

Išduota pažyma apie ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą.

Pateikimo būdai ir forma

Pažyma išduodama ūkio subjektui prisijungus prie Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro ir pažymą atsisiuntus ūkio subjektui patogiu formatu arba pateikus rašytinį prašymą atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius, atsiuntus paštu arba el. paštu registras@kt.gov.lt.

Nuoroda į Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų katalogą (PASIS)

Atnaujinta: 2021 12 29