BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Konkurencijos taryba atlieka įvairių sričių rinkos tyrimus siekdama nustatyti, ar nagrinėjamoje rinkoje sudarytos pakankamos sąlygos veiksmingai konkurencijai. Atlikusi rinkos tyrimą Konkurencijos taryba pateikia išvadas ir pasiūlymus atitinkamoms institucijoms, kaip rinkoje sudaryti geresnes prielaidas veiksmingai konkurencijai, sukuriant vartotojams kuo didesnės naudos.

Rinkos tyrimo etapai:

  • Rinkos tyrimo pradžia: Konkurencijos taryba renka tyrimui reikalingą informaciją, apklausia rinkos dalyvius ir viešojo administravimo subjektus, analizuoja ir vertina gautą informaciją. Tyrimo trukmę lemia tiriamos rinkos sudėtingumas ir dydis. Vidutinė Konkurencijos tarybos atliktų tyrimų trukmė – vieneri metai;
  • Rinkos tyrimo pabaiga: atlikusi rinkos tyrimą, Konkurencijos taryba teikia preliminarias išvadas ir pasiūlymus viešai konsultacijai;
  • Galutinės rinkos tyrimo išvados: Konkurencijos taryba analizuoja viešos konsultacijos metu gautas nuomones ir patvirtina galutines rinkos tyrimo išvadas bei pasiūlymus.

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į tam tikro sektoriaus aktualumą konkurencijos politikos ir reguliavimo požiūriu, taip pat atlieka siauresnės apimties pirmines stebėsenas, kurių metu renka informaciją, reikalingą galimoms konkurencijos problemoms identifikuoti, bei sprendžia, ar pradėti išsamią stebėseną (rinkos tyrimą), ar taikyti konkrečias prevencijos priemones, ar imtis kitų aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją.

Atnaujinta: 2023 07 19