Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA ĮTARIA DRAUDŽIAMUS SUSITARIMUS KINO FILMŲ DEMONSTRAVIMO RINKOSE

2015 04 09

Šiandien Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veiksmų, galimai ribojusių konkurenciją kino filmų demonstravimo rinkoje. Tyrimą Konkurencijos taryba atliko gavusi susitarimų dalyvių – UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ – pranešimus apie sudarytus galimai draudžiamus susitarimus dėl minimalių bilietų kainų nustatymo ir jų prašymus atleisti nuo baudos.

UAB „Forum Cinemas“ veikia kaip kino filmų platintoja ir kaip kino filmų demonstruotoja. Konkurencijos tarybos ekspertai įtaria, kad UAB „Forum Cinemas“ platindama kino filmus draudė kitiems rinkos dalyviams, valdantiems kino teatrus, taikyti nuolaidas bilietams į kino filmų seansus. Tyrimą atlikusių tyrėjų preliminariu vertinimu, tokie ūkio subjektų veiksmai, kuriais bendru sutarimu apribojamas taikomų nuolaidų dydis, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Šie susitarimai netaikyti nuolaidų galėjo padėti išlaikyti aukštesnes kainas įtariamų subjektų, įskaitant ir pačią UAB „Forum Cinemas“, valdomuose kino teatruose Vilniuje ir Kaune.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiagą yra skirta tik pažeidimu įtariamoms įmonėms ir suinteresuotoms šalims. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per viešą posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus šalių paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams