BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL AB „KALNAPILIS“, AB „RAGUTIS“ IR AB „KAUNO ALUS“ GALIMŲ NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS VEIKSMŲ IŠPILSTANT IR ŽENKLINANT ALŲ „LEDO“

  • 2002 10 10
  • Nutarimo Nr.: 110
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2002 m. spalio mėn. 10 d. posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie AB „Gubernija“ nurodytus AB „Kalnapilis“, AB „Ragutis“ ir AB „Kauno alus“ veiksmus išpilstant ir ženklinant alų „Ledo“
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB „Gubernija“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą 2002 m. spalio 8 d, raštu Nr. 496 „Dėl nesąžiningos konkurencijos ir klaidinančios reklamos faktų ištyrimo“. Pareiškėjas nurodė, kad AB „Gubernija“, AB „Kalnapilis“, AB „Ragutis“ ir AB „Kauno alus“ gamina ir prekiauja alumi „Ledo“. Šį alų visos nurodytos įmonės pilsto į plastmasinius 2 litrų talpos butelius. Ant minimų alaus butelių etikečių, be kitų privalomų ženklinimo rekvizitų, nurodoma ...“LEDO alus“. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad AB „Gubernija“ alų pavadintą „Ledo“ ir išpilstytą į plastmasinius butelius pradėjo gaminti dar 2001 m. kovo mėnesį. Visi kiti nurodyti alaus gamintojai minimą alų pradėjo gaminti, pilstyti į tokios pat formos plastmasinius butelius ir ženklinti nurodant „Ledo alus“ vėliau, t. y. 2002 m. birželio-spalio mėnesiais.
Pareiškėjas, AB „Gubernija“ vadovaudamasis Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies ir Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatomis mano, kad AB „Kalnapilis“, AB „Ragutis“ ir AB „Kauno alus“ aukščiau nurodytais veiksmais pažeidė Konkurencijos ir Reklamos įstatymus ir prašo dėl pareiškime nurodytų faktų atlikti tyrimą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Šio straipsnio 1 punktas draudžia savavališką naudojimą žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito ūkio subjekto pavadinimą, registruotą prekės ženklą ar neregistruotą plačiai žinomą prekės ženklą, ar kitą pirmumo teise naudojamą žymenį su skiriamuoju požymiu, jeigu tai sukelia ar tikėtina, kad gali sukelti painiavą su šiuo ūkio subjektu ar jo veikla jeigu siekiama nesąžiningai pasinaudoti šio ūkio subjekto ( jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali nukentėti šio ūkio subjekto (jo ženklo ar žymens) reputacija, arba jeigu dėl to gali susilpnėti šio ūkio subjekto naudojamo ženklo ar žymens skiriamasis požymis.
Pareiškėjo pateikta pirminė informacija suteikia pagrindo manyti, kad pareiškime nurodytų įmonių veiksmai gali atitikti veiksmus, kurie yra draudžiami LR konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuorodomis. Tačiau Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalis nurodo, kad Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jei šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Išnagrinėjus pareiškėjo pateiktą medžiagą nėra pagrindo manyti, kad nurodyti AB „Kalnapilis“, AB „Ragutis“ ir AB „Kauno alus“ galimi nesąžiningos konkurencijos veiksmai galėjo pažeisti daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus. Dėl savavališko prekių ženklo naudojimo yra pažeisti AB „Gubernija“ privatūs, o ne viešieji interesai. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas Nr. VIII-1981 (2000 m. V.Ž. Nr. 92) nustato prekių ženklų teisinę apsaugą todėl dėl teisėto prekės ženklo „Ledo“ naudojimo pareiškėjas gali kreiptis į teismą.
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą Visų pareiškėjo nurodytų įmonių ženklinimo reikalavimai atitinka Lietuvos Respublikoje norminiais aktais nustatytus reikalavimus. Be kitų privalomų ženklinimo rekvizitų, ant butelių etikečių nurodytas gamintojas. Todėl vartotojas visada gali pasirinkti jam patinkantį minimo alaus gamintoją ir jo produkciją. Atsižvelgiant į nurodytą faktą, nėra pagrindo manyti, kad vartotojas, kuris renkasi minimą produktą pagal skonines savybes, turėdamas galimybę žinoti gamintoją, butų suklaidintas.
Atsižvelgiant į išdėstytą nagrinėjamas ginčas yra ginčas tarp dviejų ūkio subjektų ir Konkurencijos tarybai tirti pareiškime nurodytus faktus nepriklauso.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies 2 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Kalnapilis“, AB „Ragutis“ ir AB „Kauno alus“ galimų nesąžiningos konkurencijos veiksmų.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas