BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL KINO FILMŲ RODYMO VEIKLA UŽSIIMANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2015 12 18
  • Nutarimo Nr.: 2S-19/2015
  • Paskelbimo data: 2015 12 18
  • Nustatytas pažeidimas
Peržiūrėti dokumentą
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2015 m. gruodžio 18 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl kino filmų rodymo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(2) Tyrimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 1S-98 patvirtintų UAB „Forum Cinemas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir dėl ūkio subjektų, užsiimančių kino filmų platinimo ir kino filmų rodymo veikla, veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams pradėtas Konkurencijos taryba 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1S-69[1] gavus 2012 m. balandžio 30 d. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ (toliau ir – Pareiškėjai) pareiškimą dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų galimai pažeidžiančių Konkurencijos įstatymo reikalavimus (toliau – Pareiškimas)[2].
(3) Pareiškėjai taip pat nurodė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ su UAB „Forum Cinemas“ buvo sudariusios Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus pažeidžiančius susitarimus. Vėliau Pareiškėjai Konkurencijos tarybai pateikė papildomus prašymus jų Pareiškimą vertinti pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalį ir atleisti juos nuo baudos už dalyvavimą draudžiamuose susitarimuose. Siekdami atleidimo nuo baudos bei vykdydami Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies reikalavimus, Pareiškėjai nurodė, kad kiekvienas iš jų Konkurencijos tarybai pateikė jiems žinomą informaciją bei šią informaciją patvirtinančius dokumentus dėl draudžiamų susitarimų su UAB „Forum Cinemas“ sudarymo[3].
(4) 2012 m. birželio 14 d. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai atliko patikrinimus UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ priklausančiose patalpose[4] (Vilniaus apygardos administracinis teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis[5]).
(5) Tyrimo terminas buvo pratęstas Konkurencijos tarybos 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1S-139, 2013 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 1S-4, 2013 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 1S-54, 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1S-95, 2013 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1S-147, 2014 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 1S-10/2014, 2014 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 1S-62/2014, 2014 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1S-112/2014, 2014 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1S-168/2014 ir 2015 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 1S-3/2015.
(6) Konkurencijos taryba 2015 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 1S-15/2015 nutarė tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams išskirti ir tęsti kaip atskirą[6].
(7) Tyrimo laikotarpiu siekiant gauti informacijos, Konkurencijos taryba taip pat kreipėsi į nagrinėjamus ūkio subjektus ir kitus ūkio subjektus, turėjusius su tyrimu susijusios informacijos, gavo paaiškinimus tyrimui reikšmingais klausimais iš UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų.
(8)  Tyrimo metu buvo nagrinėjama, ar kino filmų rodymo veikla užsiimantys ūkio subjektai UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“, valdantys kino teatrus Vilniuje, laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d., bei UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“, valdantys kino teatrus Kaune, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. buvo sudarę susitarimus nustatyti kino filmų bilietų kainas.
(9) Tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus 2015 m. spalio 9 d. pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-18[7] (toliau – Pranešimas apie atliktą tyrimą).
(10) Pranešimas apie atliktą tyrimą buvo pateiktas pažeidimu įtariamiems ūkio subjektams, UAB „Forum Cinemas“[8], UAB „Multikino Lietuva“[9] ir UAB „Cinamon Operations“[10]. Remiantis Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 1 ir 2 dalimis jiems sudaryta galimybė pateikti paaiškinimus dėl tyrimo išvadų bei susipažinti su tyrimo medžiaga.
(11) UAB „Multikino Lietuva“ paaiškinimai dėl tyrimo išvadų gauti 2015 m. spalio 26 d.[11], UAB „Cinamon Operations“ – 2015 m. lapkričio 2 d.[12], UAB „Forum Cinemas“ – lapkričio 4 d.[13] ir 2015 m. lapkričio 19 d.[14].
(12) UAB „Multikino Lietuva“, UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ taip pat buvo sudaryta galimybė duoti paaiškinimus 2015 m. lapkričio 18 d. vykusiame Konkurencijos tarybos posėdyje[15].
1. Ūkio subjektų veikla nagrinėjamame sektoriuje
1.1. Kino filmų platinimo veikla
(13) Filmo platinimas yra filmo originalo ar jo kopijų nuoma, panauda ar pardavimas (Lietuvos Respublikos kino įstatymo 3 straipsnio 6 dalis). Kino filmų platinimo veikla yra paremta teritoriniu principu, kadangi kino filmus kuriančios bendrovės savo platintojus turi tam tikrose apibrėžtose teritorijose. Lietuvoje veikiantys kino filmų platintojai turi išimtines kino filmų platinimo teises visoje Lietuvos Respublikoje[16]. UAB „Forum Cinemas“, nurodė, kad „kino filmų kopijas platina Lietuvoje ir jas nuomoja tik Lietuvoje veikiantiems kino teatrų valdytojams[17]. UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, kad kino filmų platinimo veiklos ribojimai remiasi ir techninėmis sąlygomis, nes filmo platintojas užsako filmo titrus ir/ar įgarsinimą lietuvių kalba[18].
(14) Įgalioti platintojai paprastai palaiko tiesioginius santykius tik su pasauliniais platintojais, kurie paprastai atstovauja kelias kino studijas (bendroves, kuriančias kino filmus) ir platina šių kino studijų sukurtus kino filmus[19]. Nagrinėjami ūkio subjektai pasaulinius platintojuis praktikoje taip pat vadina „meidžorais“ (angl. majors).
(15) Sukūrus filmą, kino studijos įvertina, kur filmą reikėtų rodyti tam, kad būtų padengti kino filmo kūrimo kaštai ir iš kino filmo būtų gautos maksimalios pajamos. Kiek konkretus kino filmas gali pritraukti žiūrovų ir surinkti pajamų, analizuoja pasauliniai platintojai kartu su tam tikroje teritorijoje įgaliotu platintoju. Įgaliotas kino filmų platintojas turi nustatyti kino filmo atsiperkamumą ir uždirbamas pajamas – kino filmo biudžetą – Lietuvoje[20].
(16) UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojas G. P. detaliau paaiškino biudžeto planavimo procesą:
[b]iudžetas – tavo planuojamų pajamų ir išlaidų balansas su privaloma pelno marža. <...> Žiūri įvairius parametrus, remiesi įvairia statistika – kas tai per žanras, kokias pajamas surinko panašūs filmai, ar žinomi ir populiarūs aktoriai Lietuvoje. Jei tavo biudžetai bus niekiniai, vis nepataikysi, tai prarasi partnerius. <...>[21].
(17) Atsakydamas į klausimą, kokios gali kilti pasekmės, jeigu planuotas biudžetas nepasitvirtino, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė:
kino teatrams – jokių, jie visiškai nerizikuoja. Jei filmas „neina“, jį išmeta. Visa rizika eina platintojui, nes „meidžoras“ (prodiuserinė kompanija) nekompensuos patirto minuso – turėsi dengti pats. Kažkokių baudų iš „meidžorų“ neprisimenu per savo praktiką. Gali būti nutraukiama sutartis tarp platintojo ir „meidžoro“, jei tu, pvz., pusę metų nevykdai plano, nes pasakys, kad žino geresnių[22].
(18) UAB „Forum Cinemas“ paaiškino, kad biudžeto planavimo tikslais pasaulinėje kino praktikoje pagal komercinę galią, t. y. gebėjimą pritraukti žiūrovus ir užtikrinti pajamas iš kino bilietų pardavimų, kino filmus įprasta skirstyti į penkias kategorijas[23]:
Lentelė 1. Filmų kategorijos
Filmo kategorija
Planuojamos pajamos, pavyzdžiai
 
Labai didelis filmas (AAA)
Planuojamos bendrosios pajamos – ne mažiau 1 000 000 Lt: „Ledynmetis“, „Madagaskaras“, „Avataras“ („Įsikūnijimas“), „Šrekas“ ir t.t.
Didelis filmas (AA)
Planuojamos bendrosios pajamos – ne mažiau 500 000 Lt: „Karibų jūros piratai“, „Garfildas“, „Gladiatorius“ ir t.t.
Vidutinis plius filmas (A+)
Planuojamos bendrosios pajamos – nuo 300 000 Lt iki 500 000 Lt: „Persijos princas“, „Nesunaikinami“, „Kuždesių sala“ ir t.t.
Vidutinis filmas (A)
Planuojamos bendrosios pajamos – nuo 150 000 Lt iki 300 000 Lt: „Palaidotas gyvas“, „Coco prieš Chanel“, „Grobuonys“ ir t.t.
Mažas filmas (B)
Planuojamos bendrosios pajamos – iki 150 000 Lt: „Kartą Romoje“, „Chaotiškoji Ana“, „Abejonė“.
 
1.2. Kino filmų rodymo veikla
(19) Filmo rodymas yra filmo pateikimas žiūrovams bet kokiomis, atitinkančiomis specialius kokybės reikalavimus, techninės įrangos priemonėmis kino teatruose, per televiziją ir kitose viešosiose vietose (Kino įstatymo 3 straipsnio 7 dalis).
(20) Teises į kiekvieno kino filmo rodymą galima įsigyti tik iš kino filmų platintojo, įgalioto platinti kino filmus Lietuvos Respublikoje[24]. Kino filmus rodančiam ūkio subjektui išreiškus kino filmų platintojui siekį rodyti jo platinamą kino filmą ir gavus platintojo patvirtinimą dėl filmo kopijos suteikimo, kino teatrai šį kino filmą įtraukia į savo planuojamų rodyti kino filmų tinklelį ir apie tai pradeda informuoti žiūrovus[25].
(21) UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, kad kino filmo rodymas dažniausiai trunka nuo vienos savaitės iki 2-3 mėnesių, priklausomai nuo kino filmo, tačiau vidutiniškai filmai demonstruojami iki 3 savaičių, nes tiek laiko kino filmai generuoja didžiausias apyvartas ir bilietų pardavimus[26].
(22) UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. nurodė, jog pirmosios dvi savaitės po oficialios kino filmo premjeros dienos yra svarbiausios, ypač vidutinių ir didelių filmų atvejais, kadangi per jas surenkamos didelės sumos[27].
2. Nagrinėjami ūkio subjektai
2.1. UAB „Forum Cinemas“
(23) UAB „Forum Cinemas“[28], kodas 122579622, registracijos adresas Savanorių pr. 7, LT-03116, Vilnius. Juridinių asmenų registre bendrovė įregistruota 1994 m. sausio 31 d. 100 proc. UAB „Forum Cinemas“ akcijų priklauso Suomijos kompanijai Finnkino Oy (kodas 0647239-1, buveinės adresas Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa, Suomija), kurios motininė įmonė – Nordic Cinema Group Holding AB[29].
(24) UAB „Forum Cinemas“ yra vertikaliai integruota įmonė, užsiimanti ir kino filmų platinimo ir rodymo veikla. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai paaiškino: „viduje mes įsivardijame kaip padaliniai – rodymo ir platinimo[30]; „bendrovėje platinimo ir demonstravimo veiklos atskirtos – žmonės sėdi atskirai, atskiri biudžetai, atskiros buhalterės[31].
(25) UAB „Forum Cinemas“ pagrindinė veiklos sirtis – kino filmų rodymas, už kurią atsakingas UAB „Forum Cinemas“ rinkodaros vadovas D. B..
(26) UAB „Forum Cinemas“ valdo šešis kino teatrus penkiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje („Forum Cinemas Vingis“, „Forum Cinemas Akropolis“), Kaune („Forum Cinemas Kaune“), Klaipėdoje („Forum Cinemas Klaipėdoje“), Šiauliuose („Forum Cinemas Šiauliuose“) ir Panevėžyje („Forum Cinemas Babilonas“)[32].
(27) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad konkurentais laiko šiuos ūkio subjektus: „Multikino, Cinamonas, Atlantis Cinema, Pasaka, Skalvija, Garso kino teatras, t. y. tuose pačiuose miestuose esantys kino teatrai[33]. Taip pat nurodė, kad Kaune veikia kino teatrai „Romuva“, „Kanklės“[34].
(28) UAB „Forum Cinemas“ taip pat užsiima kino filmų platinimo veikla, t. y. veikia kaip tam tikrų užsienio pasaulinių platintojų išimtinis platintojas Lietuvoje[35]. UAB „Forum Cinemas“ projektų vadovas G. P. yra atsakingas už kino filmų platinimą.
(29) UAB „Forum Cinemas“ nagrinėjamais laikotarpiais buvo sudariusi kino filmų išimtinio platinimo sutartis su šiais pasauliniais platintojais: United International Pictures B.V. (toliau ir – UIP), The Walt Disney Company Nordic[36](toliau – Disney), 20th Century Fox (toliau – Fox)[37].
(30) Kadangi pasauliniai platintojai su UAB „Forum Cinemas“ sudaro išimtinio platinimo sutartis, Lietuvoje veikiantys kino teatrai tam tikrų kino filmų kopijas gali gauti tik iš UAB „Forum Cinemas“. Tai, kad UAB „Forum Cinemas“ yra svarbus platintojas rinkoje, patvirtino ir UAB „Multikino Lietuva“, ir UAB „Cinamon Operations“[38].
(31) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad jos vadovaujamų kino teatrų bei konkuruojančių ūkio subjektų užimamos rinkos dalys Vilniaus ir Kauno atžvilgiu pasiskirsto taip: „Vilniuje grubiai 35 proc. – Akropolis, 30 proc. – Vingis, apie 30 proc. ir Multikino (šie apylygiai). Vingis ir Multikino veikia apylygiai. Kaune – šeimos filmui 60 proc. – „Forum“ („Cinamon“ – 40 proc.), meniniam filmui – 80 proc. (20 proc. „Cinamon“)[39].
(32) UAB „Forum Cinemas“ užima apie 30 proc. kino filmų platinimo rinkos[40].
(33) 2011 m. UAB „Forum Cinemas“ bendrosios pajamos buvo 10 682 429,33 Eur, iš kurių pajamos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su kino filmų demonstravimo veikla Vilniaus mieste [KOMERCINĖ PASLAPTIS] Eur, Kauno mieste [KOMERCINĖ PASLAPTIS] Eur, pajamos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su kino filmų platinimo veikla Vilniaus mieste [KOMERCINĖ PASLAPTIS] Eur, Kauno mieste [KOMERCINĖ PASLAPTIS] Eur.[41]
(34) UAB „Forum Cinemas“ bendrosios pajamos 2014 m. sudarė 13 843 551 Eur.
2.2. UAB „Multikino Lietuva“
(35) UAB „Multikino Lietuva“, kodas 302485078, registracijos adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-01112, Vilnius. Juridinių asmenų registre bendrovė įregistruota 2010 m. rugsėjo 23 d. 100 proc. UAB „Multikino Lietuva“ akcijų priklauso Lenkijos akcinei bendrovei Multikino S.A. (kodas KRS Nr. 0000284604, buveinės adresas Ul. Wiertnicza 166, 02-952, Varšuva, Lenkija)[42].
(36) UAB „Multikino Lietuva“ pagrindinė veikla yra kino filmų rodymas. UAB „Multikino Lietuva“ yra kino teatro „Multikino Vilnius“ operatorius (valdytojas). UAB „Multikino Lietuva“ veikia Vilniaus mieste ir jo apylinkėse[43].
(37) UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, kad jos užimama rinkos dalis „<...> Vilniuje keitėsi: pradėjom nuo 10 proc., dabar – 30 proc.“. Pagrindiniais savo konkurentais įvardijo Vilniuje veikiančius UAB „Forum Cinemas“ kino teatrus, užimančius apie 70 proc. rinkos. Tuo tarpu tokie kino teatrai kaip „Skalvija“ ar „Pasaka“, UAB „Multikino Lietuva“ teigimu, konkurentais nelaikytini, kadangi jų žiūrovų auditorija yra kitokia[44].
(38) 2011 m. finansiniu laikotarpiu UAB „Multikino Lietuva“ bendrosios pajamos buvo 888 928,99 Eur, iš kurių pajamos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su kino filmų rodymo veikla [KOMERCINĖ PASLAPTIS] Eur.[45]
(39) UAB „Multikino Lietuva“ bendrosios pajamos 2014 m. sudarė 2 159 238,3 Eur.[46]
2.3. UAB „Cinamon Operations“
(40) UAB „Cinamon Operations“[47], kodas 300117565, registracijos adresas Islandijos pl. 32, LT-49177, Kaunas. Juridinių asmenų registre įregistruota 2005 m. gegužės 25 d. 100 proc. UAB „Cinamon Operations” akcijų priklauso Cinamon Group OU (kodas 11070506, buveinės adresas Vana-Posti 8, Talinas, Estija).
(41) UAB „Cinamon Operations“ pagrindinė veikla yra kino filmų rodymas. Bendrovė valdo kino teatrą „Cinamon“ Kaune, o jos užimama rinkos dalis – apie 35 proc.[48] UAB „Cinamon Operations“ teigimu, kad jos veiklos teritorija apima Kauno regioną[49].
(42) UAB „Cinamon Operations“ nurodė, kad vienintelis jų konkurentas yra kitas Kaune veikiantis kino teatras – „Forum Cinemas Kaunas“[50].
(43) 2011 m. finansiniu laikotarpiu UAB „Cinamon Operations“ bendrosios pajamos buvo 1 158 769,69 Eur, iš kurių pajamos tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su kino filmų rodymo veikla 1 048 714,09 Eur.[51]
(44) UAB „Cinamon Operations“ bendrosios pajamos 2014 m. sudarė 1 388 464,59 Eur.[52]
3. UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarytos sutartys dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų
3.1. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ 2010 m. sutartis dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų
(45) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ 2010 m. sutarties dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų[53] 5 dalies, kurioje nustatyta nuomos ir atsiskaitymo tvarka, 1 punkte įtvirtinta:
[u]ž Filmų nustatyta tvarka naudojimą Naudotojas įsipareigoja mokėti Platintojui atlyginimą, kurio dydis yra lygus 50 (penkiasdešimt) procentų pajamų sumos (be PVM) <...>, Naudotojo gautos už parduotus bilietus į Platintojo Filmus.
(46) Minėtos sutarties 5.7.3 punkte įtvirtinta ataskaitų UAB „Forum Cinemas“ teikimo tvarka:
 „už Filmus, demonstruojamus Naudotojo Kino teatruose, naudotojas privalo pateikti Platintojui ataskaitą apie per savaitgalį (įskaitant penktadienius) išplatintų bilietų skaičių ne vėliau kaip iki kitos savaitės pirmadienio 11 (vienuoliktos) valandos, o per savaitę išplatintų bilietų skaičių ne vėliau kaip iki einamosios savaitės penktadienio 11 (vienuoliktos) valandos. Pirmąsias 4 (keturias) savaites po kino filmo respublikinės premjeros privalomos kasdienės ataskaitos už kiekvieną praėjusią dieną, kurios pateikiamos iki kitos dienos 11 (vienuoliktos) valandos, jeigu Platintojas to pareikalauja“;
(47) Sutarties 5.7.4 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią sutarties 5.7.3. punkte numatytas kasdienines, savaitgalines, savaitines ataskaitas „Naudotojas Platintojui privalo pateikti elektroninės duomenų kaupimo sistemos „Markus 3.0.“<...> pagalba <...>“.
(48) 2010 m. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ sutarties 5.7.6. punkte numatyta:
Platintojui pareikalavus, Naudotojas privalo pateikti Platintojui rašytinę (parašu ir antspaudu patvirtintą) Kino filmų demonstravimo ataskaitą, kurioje bus pažymėtas Filmo demonstravimo seansų skaičius, žiūrovų skaičius bei pajamos už parduotus bilietus į Platintojo Filmus per praėjusį mėnesį.
(49) 2010 m. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ sutartis dėl strandartinių kino filmų demonstravimo sąlygų galiojo bent iki 2014 m. balandžio mėn.[54].
3.2. UAB „Forum Cinemas“ sutartys su UAB „Cinamon Operations“
3.2.1. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2008 m. sutartis dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų
(50) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2008 m. sutarties dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų[55] 5 dalis reglamentuoja nuomos ir atsiskaitymo tvarką. Sutarties 5.1. punkte įtvirtinta:
už kino filmų šioje sutartyje nustatyta tvarka perdavimą pasinaudoti Naudotojas įsipareigoja mokėti Platintojui atlyginimą, kurio dydis yra lygus 50% <...> sumos be PVM, kino teatro gautos už parduotus bilietus į Bendrovės kino filmus <...>.
(51) 2008 m. minėtos sutarties 5.7.3. punkte nurodyta:
už Filmus, demonstruojamus Naudotojo Kino teatruose, naudotojas privalo pateikti Platintojui ataskaitą apie per savaitgalį (įskaitant penktadienius) išplatintų bilietų skaičių ne vėliau kaip iki kitos savaitės pirmadienio 11 (vienuoliktos) valandos, o per savaitę išplatintų bilietų skaičių ne vėliau kaip iki einamosios savaitės penktadienio 11 (vienuoliktos) valandos. Pirmąsias 4 (keturias) savaites po kino filmo respublikinės premjeros privalomos kasdienės ataskaitos už kiekvieną praėjusią dieną, kurios pateikiamos iki kitos dienos 11 (vienuoliktos) valandos, jeigu Platintojas to pareikalauja“;
(52) Sutarties 5.7.6. punkte numatyta:
Platintojui pareikalavus, Naudotojas privalo pateikti Platintojui rašytinę (parašu ir antspaudu patvirtintą) Kino filmų demonstravimo ataskaitą, kurioje bus pažymėtas Filmo demonstravimo seansų skaičius, žiūrovų skaičius bei pajamos už parduotus bilietus į Platintojo Filmus per praėjusį mėnesį“.
(53) Sutarties 5.7.4 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią sutarties 5.7.3. punkte numatytas kasdienines, savaitgalines, savaitines ataskaitas „<...> Naudotojas Platintojui privalo pateikti elektroninės duomenų kaupimo sistemos MARKUS pagalba. <...> Naudotojas prisiima visišką atsakomybę už duomenų, suvedamų į sistemą, tikslumą <...>“.
(54) Taigi, remiantis 2008 m. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ sutartimi, UAB „Cinamon Operations“ elektroninės duomenų kaupimo sistemos „MARKUS“ pagalba turėjo UAB „Forum Cinemas“ teikti savaitgalines ir savaitines (o šiam ūkio subjektui pareikalavus, ir kasdienines) ataskaitas apie išplatintų bilietų skaičių. UAB „Forum Cinemas“ turėjo teisę prašyti mėnesinių ataskaitų apie seansų skaičių, žiūrovų skaičių bei pajamas už parduotus bilietus.
3.2.2. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2010 m. sutartis dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų
(55) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ atnaujintoje 2010 m. sutartyje dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų[56], be kitų nuostatų, buvo atnaujinta 3 šios sutarties dalis, nustatanti nuomos bei atsiskaitymo tvarką.
(56) Šios sutarties 5.1 punkte įtvirtinta atlyginimo už kino filmus tvarka numatė procentinį dydį nuo pajamų už kino filmų rodymą. Pavyzdžiui, už 14 kalendorinių dienų nuo oficialios filmo premjeros, taip pat už visus išankstinius seansus, buvo nustatytas dydis, lygus 50 proc. pajamų sumos, naudotojo gautos už parduotus bilietus į platintojo filmus. Vėlesniais laikotarpiais šis santykis kito.
(57) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2010 m. sutarties 5.7.3 punkte nustatyta ataskaitų platintojui teikimo tvarka iš esmė nepakito (nutarimo 3.2.1. dalis).
(58) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2010 m. sutarties dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų galiojimas apėmė laikotarpį iki nagrinėjamo laikotarpio pabaigos (2012 m. gegužės 17 d.)[57].
3.3. UAB „Forum Cinemas“ tenkantis atlyginimas už kino filmų platinimą
(59) Pagal UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarytas sutartis dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų, pirmąsias dvi kino filmų demonstravimo savaites 50 proc. pajamų, gautų už parduotus bilietus į kino filmų seansus, tekdavo UAB „Forum Cinemas“ (nutarimo 3.1.-3.2. dalys).
(60) Vis dėlto, praktikoje UAB „Forum Cinemas“ jai tenkantį atlyginimą visų pirma vertindavo pagal tai, kokia pajamų dalis šiai įmonei tenka nuo kiekvieno bilieto, parduoto į UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus. Nagrinėjami ūkio subjektai praktikoje šį dydį vadino „rentalu“ (angl. rental). „Rentalas“ buvo apskaičiuojamas pagal minėtose sutartyse numatytą procentinį dydį (50 proc.), todėl jo dydis tiesiogiai priklausė nuo galutinės bilieto kainos, taikomos kino teatruose.
(61) UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. paaiškino: „sutartis pasirašyta, kaip [UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P.] sako, labai liberaliai – dalinames po pusę už bilieto kainą[58].
(62) UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. nurodė: „rentalas“ yra dalis, iš kurios mes gyvename. Jei žinai, kad iš kiekvieno žiūrovo gausi 7 lt, tai taip ir skaičiuoji[59]. UAB „Forum Cinemas“ taip pat ir elektroniniuose laiškuose UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ nurodydavo, kad UAB „Forum Cinemas“ yra suinteresuota nuo kiekvieno bilieto tenkančia pajamų dalimi: „nuo kiekvieno diskontuoto bilieto Disney turi gauti filmo rentalų vidurkį[60];„rentalo vidurkis yra dėmuo arba vardiklis, būtinas kiekvienam parduotam bilietui (mūsų daliai nuo bilieto)[61].
3.4. Ūkio subjektų paaiškinimai dėl bilietų kainų ir nuolaidų taikymo
(63) Kino filmų rodymo veikloje yra išskiriamos kelios nuolaidų rūšys bilietams į kino filmų seansus: mažosios (keleto litų nuolaidos, kurias yra galimybė taikyti nuolat) ir didžiosios nuolaidos (taikomos tik išskirtinėmis dienomis).
(64) UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. nurodė: „mažosios nuolaidos – būna pastoviai (pvz: studentams 3 lt nuolaida), būna didžiosios – 50 proc. tik išskirtinėmis dienomis. Pvz: pradėjom nuo Olialia dienos, Jauskis savas, Omni ID dienos[62].
(65) UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovas D. B. paaiškino, kad mažosios nuolaidos gali būti taikomos reguliariai[63]. Tačiau didžiosios nuolaidos taikomos tik tam tikromis dienomis:
viena centrinių akcijų, gyvuojanti jau 10 metų, – Yomayo. Tomis dienomis visi kino filmai – nuo 6 Lt. Kita akcija – Akropolio kino diena. Tuomet visą dieną į visus filmus Akropoliuose nuo 10 Lt. Ačiū kino diena – visiems, kas turi Ačiū kortelę, visą dieną bilietai į visus filmus – nuo 10 Lt[64].
(66) Dalis didžiųjų nuolaidų gali būti taikoma bendradarbiaujant su kitais ūkio subjektais, kurie tam tikrais atvejais gali kompensuoti taikomas nuolaidas. Pavyzdžiui, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. nurodė:
<...> Kita akcija – „Labas“ kino pirmadieniai. <...> Tačiau Bitė mums kompensuodavo dalį <...>. Taigi, Bitė, pateikus ataskaitas, kompensuodavo dalį bilieto kainos <...>. Taip pat vyksta „Blue“ kino antradieniai su Citadelės banku <…> Yra ir kitų priemonių – SMS su barkodu ir pan. Būna taip, kad klientas, pvz., TELE2, nusiperka nuolaidos kuponą <...> ir išsiunčia <...> savo klientams, bet tokiais atvejais ir apmoka TELE2. Kartais apmoka ir visą bilietą[65].
(67) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad populiariausių kino filmų rodymo pradžioje didžiosios nuolaidos bilietams paprastai nėra taikomos:
<...> 2 savaites „blockbuster‘iams“ niekas ekstremalių nuolaidų nedaro, arba jeigu daro – tai prašom savo sąskaita[66].
(68) UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja A. N.  patvirtino, kad sulaukė UAB „Forum Cinemas“ reikalavimų netaikyti nuolaidų bilietams į populiariausius kino filmus jų rodymo pradžioje:
[k]ai filmai dideli, daugiau nei pusė mln., Forum Cinemas reikalauja nedaryti jokių nuolaidų Mes galvojam, kad akcijų mums nereikia pirmom savaitėm, bet jei FC dedasi akciją, tai ir mes, nes visi nori uždirbti. Yra atveju, kai FC daro akciją, bet mums neleidžia (vaikų atosotogos). Bet, kai FC siunčia nurodymus bendrai visiems, kiti tų akcijų nedarys[67].
(69) UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja A. N.  nurodė: „[J]ie [UAB „Forum Cinemas“] reaguoja. Kai vienas iš rinkos dalyvių daro nuolaidas, konkurentas siekia pigią bilietų dieną organizuoti anksčiau ar tą pačią dieną[68].
(70) UAB „Multikino Lietuva“darbuotojas R. B. dėl akcijų derinimo su UAB „Forum Cinemas“ paaiškino:
pateikę viešai tam tikras akcijas (pvz., Facebook, kino teatro psl.), sulaukiame Forum Cinemas klausimo, kodėl mes su jais nesuderinome tokių veiksmų. Jie atsiunčia el. paštu pretenzijas, ar skambučius į tokius mūsų veiksmus[69].
(71) Dėl šios priežasties UAB „Multikino Lietuva“ informuodavo UAB „Forum Cinemas“ apie planuojamas taikyti kainas:
aš juos tik informuoju, kokios gali būti nuolaidos, o ne jas derinu. Jeigu neinformuočiau, jie supyktų“, „rašau tik tam, kad juos „nuraminti“, nes tai yra pastovūs konfliktai[70].
(72) UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. nurodė: „[v]isada suvokiau, kad rašydamas [UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovui G. P.] žinau, kad viską sužinos Kino teatras FC (D.) [UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovas D. B.] ir jie galės mano akcijas apriboti[71].
(73) UAB „Forum Cinemas“darbuotojas G. P., atsakydamas, į klausimą, ar kiekvienas būsimas nuolaidų taikymas turi būti iš anksto aptariamas, derinamas, paaiškino:
[n]iekada nebūna klausimo apie reguliarias nuolaidas (lojalumo kortelės ir t.t.) <...> mus piktina ekstremalios nuolaidos, sumažinančios mūsų dalį – mes visada žiūrim ir žiūrėsim, ar niekas nenori nugvelbti mūsų dalies. <...>[72].
(74) Minėtą poziciją patvirtina 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas, kuriame UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė: „[a]pie 2-3 Litus net nedomina. Rūpi tik masiniai diskauntai[73].
(75) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. detaliau paaiškino, kad didžiosios nuolaidos paprastai mažina UAB „Forum Cinemas“ nuo bilieto tenkančių pajamų dalį:
 jei žinai, kad iš kiekvieno žiūrovo gausi 7 lt, tai taip ir skaičiuoji. <…> „Rentalas“ yra dalis, iš kurios mes gyvename. Bet jei kino teatras sumažina „rentalą“ iki 2,5, tai tada jau sukyla Londonas. Jei kažkas nusprendžia daryti kažką ekstremalaus su bilieto kaina (pvz. 2 bilietai už 1 kainą), tai automatiškai veikia ir „rentalą“. Platintojas nori žinoti, kiek jis uždirba nuo žmogaus. <..> Mes, kaip platintojas, planuojamės savo pajamas pagal oficialią kino teatro kainodarą (pvz. gali pasižiūrėti kino teatro taikomas kainas), tai pasiskaičiuoji kainos vidurkį[74].
3.5. Ūkio subjektų naudojimasis „Markus“ programa 
(76) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie jų kino teatruose parduotų bilietų skaičių į UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus, šiam ūkio subjektui teikia „Markus Movie Distribution“(toliau – „Markus“) programa. „Markus“ sistema įgalina platintoją operatyviai įgyventi kino filmų rodymo susitarimus su kino teatrais, pavyzdžiui, sekti susitarimų vykdymą, gauti ataskaitas apie kiekvieną seansą, rengti ataskaitas[75].
(77) Nors sutarčių dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų 5.7.3 punktuose yra nurodyta, kad kino filmų demonstruotojas privalo pateikti platintojui savaitgalio, savaitines, o platintojui pareikalavus, ir kasdienes ataskaitas apie per tam tikrą laiką išplatintų bilietų skaičių[76], Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“, UAB „Forum Cinemas“ reikalavimu, teikė detalesnes ataskaitas.
(78) UAB „Forum Cinemas“ savo paaiškinimuose Konkurencijos tarybai nurodė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ kasdienėse ataskaitose nurodo ne tik išplatintų bilietų skaičių, tačiau ir kitus duomenis:
iš visų Lietuvos kino teatrų, rodančių UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus, UAB „Forum Cinemas“ kiekvieną dieną gauna ataskaitas apie platinamų kino filmų seansus (kelintą valandą, kiek žiūrovų žiūrėjo tam tikrą filmą, kokį atlyginimą UAB „Forum Cinemas“ turi gauti)[77].
(79) UAB „Multikino Lietuva“ Konkurencijos tarybai nurodė:
Markus programą Multikino kino teatrą pildyti įpareigoja platintojas UAB „Forum Cinemas <...>. Duomenis užpildome ir perduodame platintojams kiekvieną rytą iki 11 val. už praėjusią dieną“.
(80) UAB „Multikino Lietuva“ paaiškino, kokius duomenis ji teikia „Markus“ programoje:
pildomi šie duomenys apie kiekvieną filmą: filmo pavadinimas, data, seanso laikas, kaina, už kurią parduotas bilietas, ir parduotų bilietų kiekis (žiūrovų skaičius)[78].
(81) UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ patikrinimo naudojamose patalpose metu padarytos „Markus“ programos ataskaitų ekrano nuotraukos[79] ir UAB „Multikino Lietuva“ pateikti kiekvienų metų „Markus“ pavyzdiniai duomenys[80] patvirtina, kad UAB „Multikino Lietuva“ teikdavo UAB „Forum Cinemas“ detalius duomenis apie kiekvieno UAB „Multikino Lietuva“ rodyto kino filmo seansą, įskaitant parduotų bilietų kiekį ir tikslią kiekvieno parduoto bilieto kainą.
(82) UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. nurodė, kad „mes galėtume pateikti iš savo programos ataskaitą, kurioje matytųsi žmonių kiekis, diena, filmas, surinkta suma per dieną. Tad nebūtų detalių bilietų kainų <...>[81].UAB „Cinamon Operations“ Konkurencijos tarybai nurodė, kad ši bendrovė UAB „Forum Cinemas“ taip pat teikia detalius duomenis apie bilietų į UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus pardavimus:
ataskaitose pateikiama: kiekvieno atitinkamo platintojo filmo konkretus seansų laikus, visos bilietų kainos ir nupirktas bilietų kiekis[82].
(83) UAB „Forum Cinemas“ patikrinimo naudojamose patalpose metu padarytos „Markus“ programos ataskaitų ekrano nuotraukos[83] ir UAB „Cinamon Operations“ paaiškinimuose esantys kiekvienų metų „Markus“ pavyzdiniai duomenys[84] patvirtina, kad UAB „Cinamon Operations“ teikdavo UAB „Forum Cinemas“ detalius duomenis apie kiekvieno UAB „Cinamon Operations“ rodyto kino filmo seansą, įskaitant parduotų bilietų kiekį ir tikslią kiekvieno parduoto bilieto kainą.
(84) UAB „Cinamon Operations“ nurodė, kad detali informacija apie tikslų parduotų bilietų skaičių pagal skirtingas kategorijas į kiekvieną kino filmo seansą UAB „Forum Cienmas“ nėra būtina: „UAB „Forum Cinemas“ užtenka gauti bendrą žiūrovų skaičių, filmo pavadinimą bei pajamas (sumą). Galime [šiuos duomenis] siųsti kas dieną, ar savaitę[85].
(85) UAB „Forum Cinemas“ sudarytose ir nagrinėjamais laikotarpiais galiojusiose licencinėse kino filmų platinimo sutartyse su Disney, Fox ir UIP, be kita ko, nurodoma informacija apie bilietų pardavimus, kurią UAB „Forum Cinemas“ turi pateikti pasauliniams platintojams bei jos pateikimo tvarka[86]. UAB „Forum Cinemas“ nė vienoje iš nurodytų sutarčių nėra įpareigojama pasauliniam platintojui teikti informacijos apie kiekvieno parduoto bilieto kainą.
(86) Iš Tyrimo metu UIP ir Disney Konkurencijos tarybai raštu pateiktų paaiškinimų bei pavyzdinių UAB „Forum Cinemas“ šiems platintojams teiktų ataskaitų formų[87] matyti, kad tiriamuoju laikotarpiu UAB „Forum Cinemas“ taip pat ir praktiškai neturėjo teikti ir neteikė jokių kasdieninių duomenų apie kino teatruose kiekvieno parduoto bilieto kainą. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. paprašius paaiškinti, kas iš UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų turi prieigą prie „Markus“ programos duomenų, jis nurodė:
 „aš galiu. Prie distribucinio (kuriame teatrai mums pateikia duomenis) Markus gali prieiti žmogus, kuris renka ataskaitas. Taip pat naudojasi L. G., S. Š. ir D. L.[88].
(87) Vis dėlto, prie „Markus“ programos duomenų, gautų iš kino teatrų, demonstruojančių UAB „Forum Cinemas“ kino filmus, turėjo prieigą ne tik UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojai, bet ir kino filmų rodymo padalinio vadovas D. B.. Pavyzdžiui, 2012 m. gegužės 22 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B., atsakingas už kino filmų rodymą, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojams parašė: „nemano tai reikalai, bet pateikiu statistiką iš MARKUS pardavimų <...> Raportuoju bilietų pardavimus į DIKTATORIŲ[89]. Elektroniniame laiške buvo pateikti detalūs bilietų pardavimų duomenys (tiksli bilietų kaina ir kiekis) į UAB „Multikino Lietuva“ kino teatre 2012 m. gegužės 21 d. vykusių kino filmo „Diktatorius“ seansus: „14:00 valandos seansas: 3x11 Lt 15x10 Lt 3x9 Lt 2012 m. gegužės 21 d. bilieto kainos vidurkis Forum Cinemas buvo 14,22 Lt, tuo tarpu Multikino – 9,79 Lt<...>“.
(88) Atsakydamas į klausimą, iš kur D. B. gavo laiške minimą informaciją, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė, kad: „galėjo jis [D. B.] pasidomėti tokia informacija gal iš [D. L.-G.]. Jei įmonėj yra tokia informacija, gal pasidomėjo[90]. D. B. paaiškino, kad „[k]ažkada anksčiau turėjau prisijungimą prie Markus distribution programos. Šiuo metu neturiu, nebepamenu, nuo kada <...>“[91].
3.6. Elektroninis susirašinėjimas
3.6.1. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas
(89) Toliau chronologine tvarka pateikiamas UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ elektroninis susirašinėjimas (ir/ar jo ištraukos), susijęs su bilietų į UAB „Multikino Lietuva“ kino teatre demonstruojamų kino filmų seansus kainų nustatymu.
3.6.1.1. 2010 m. rugsėjis
(90) 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Multikino Lietuva“ motininės įmonės Multikino S. A. darbuotoja A. S. informavo UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovą G. P. apie planuojamą daryti akciją, detaliai nurodant renginio detales (įskaitant bilietų kainas):
2010 m. rugsėjo 20 d.
Multikino S. A. darbuotoja
A. S.
On October 9th we would like to organize an event "cinema night".
The idea in details is as follows:
·  Date: 9.10
·  Start: 10.00 pm
·  Number of Films: 7 (one in each auditorium)
·  Number of show per each film - 3
<...>
·  Ticket price for customer - 17 lt
·  We would like to show 2 of your films:
·  AVATAR
·  * ROBIN HOOD
I would appreciate your comments and confirmation on the above proposal.[92]
Spalio 9 d. planuojame daryti ,,kino naktį“.
Informacija apie renginį:
· Data: Spalio 9 d.
· Pradžia: 22:00 val.
· Filmų skaičius: 7 (po vieną kiekvienoje salėje)
· Kiekvieno filmo rodymų skaičius: 3 <...>
· Bilieto kaina vienam žiūrovui – 17 Lt
Norėtume rodyti 2 jūsų filmus:

· AVATARĄ[93]

 

· ROBINĄ HUDĄ.

 

Būčiau dėkinga už tavo nuomonę ir anksčiau minėto pasiūlymo patvirtinimą.“[94]

 
(91) 2010 m. rugsėjo 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. minėtą elektroninį laišką persiuntė D. B., nurodydamas: „va kaip viskas vyks – persiunčiu, kad žinotum[95].
3.6.1.2. 2010 m. spalis
(92) 2010 m. spalio 19 d. UAB „Multikino Lietuva“ motininės įmonės Multikino S. A. darbuotoja A. S. informavo UAB „Forum Cinemas“ apie planuojamas akcijas ateinančiais mėnesiais:
2010 m. spalio 19 d.
Multikino S.A. darbuotoja  A. S.
We would like to inform you that every last Thursday of each month we would like to have ticket promotion for all films. That day all tickets will cost 6 LTS for 35 mm films and 10 LTL for 3d films. We plan to start this action in October – actually on October 28th.[96]
Norime jus informuoti, kad kiekvieną paskutinį mėnesio ketvirtadienį norėsime daryti nuolaidas bilietams į visus filmus. Tą dieną visi bilietai kainuos po 6 Lt į 35 mm filmus ir 10 Lt į 3d filmus. Planuojame pradėti šią akciją spalį – tiksliau spalio 28 d.[97]
(93) 2010 m. spalio 27 d. dieną UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. kreipėsi į UAB „Forum Cinemas“ dėl galimybės rodyti kino filmą „Bjaurusis Aš“ rodyti „Olialia“ dienos metu (t.y. šią dieną bilietui į šį kino filmą būtų taikoma nuolaida). Iš toliau nurodyto elektroninių laiškų turinio matyti, kad atsakydamas UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. paaiškino kainodaros taikymo praktiką UAB „Forum Cinemas“ platinamiems filmams, o UAB „Multikino Lietuva“ pažadėjo ateityje derinti veiksmus:
2010 m. spalio 27 d.
UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.
Norejau pasiteirauti, po musu pokalbio del Olialia dienos ir, kuriuos Jusu platinamus filmus galime ta diena rodyti kuriuos ne, supratau, jog per Yomayo Bjauraus As nerodysite (argumentuodamas, jog tai naujas filmas ir tos dienos bilieto kaina yra jam per maza), taciau Akropolyje sio filmo biletai visi parduoti. O mes sio filmo rodyti negalime… Bilieto kaina ta pati, tiek pas jus tiek pas mus. Tai gal galime si filma rodyti ir mes?“
2010 m. spalio 27 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
<...> atsakysiu – taip, galit, nes jau praėjo 2 savaitės nuo pirmo parodymo. Na, dėl vienos dienos jau niekas nesupyks. <...> Paprastai yra tokia nerašyta taisyklė – blokbasteriai (kurių estimeitas Box Office nuo 200.000 eurų up) neliečiami su dompais 2 savaites (galit dompint, jei norit, bilieto kaina – ne platintojo reikalas, bet rentalus prašysim susimokėti pagal miesto vidurkį). Dideli filmai (kurie nuo 100.000 Eur iki 200.000 Eur BO estimate) neliečiami 10 dienų. Viskas – kas estimeitas žemiau, aptarimų, informavimo reikalas ir pirmyn!“.
2010 m. spalio 27 d.
UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.
Dėkui uz išsamią informaciją. Gaila, jau iterpti I rytojaus repertuara Bjauraus As negaliu, per daug parduota bileitu I kitus seansus. Gaila, kad toks nesusikalbejimas isejo telefonu. Manau ateityje pradesime derinti siuos dalykus kur kas anksciau <...> [A. S.] greitu laiku parasys del tolimesniu akciju.[98]
(94) Tą pačią dieną UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. minėtą elektroninį laišką persiuntė UAB „Forum Cinemas“ darbuotojui D. B.[99].
3.6.1.3. 2010 m. lapkritis
(95) 2010 m. lapkričio 2 d. UAB „Multikino Lietuva“ su UAB „Forum Cinemas“ suderino bilietų kainas 2010 m. lapkričio 25 d. „Olialia“ dienos metu:
2010 m. lapkričio 2 d.
Multikino S.A. darbuotoja
A. S.
I would like to inform you that in November, same as we did in October, we plan to have Olialia Day in Multikino Vilnius. We plan it on November 25th. Ticket prices will be the same as in October: 6 LTL for analog films 10 LTL for 3d films.
Norėčiau informuoti, kad lapkritį, kaip ir spalio mėnesį, Multikino, Vilniuje, planuojame daryti Olialia dieną. Olialia dieną planuojame daryti lapkričio 25 d. Bilietų kainos bus tokios pačios kaip ir spalio mėnesį: 6 Lt analogiškiems filmams 10 Lt 3d filmams.
2010 m. lapkričio 2 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
 G. P.
no problems from our side.
Thanks for confirming.[100]
iš mūsų pusės jokių problemų. Ačiū už patvirtinimą.[101]
 
3.6.1.1. 2010 m. gruodis
(96) Konkurencijos taryba nustatė, kad 2010 m. gruodžio 9 d. UAB „Multikino Lietuva“ motininės įmonės Multikino S.A. darbuotoja A. S. elektroniniu laišku kreipėsi į UAB „Forum Cinemas“ nurodydama siekį surengti „Olialia“ dieną. UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. atsakydamas paragino vengti nuolaidų savaitgaliais ir atostogų metu, o A. S. nurodė, kad pakeitė planus:
2010 m. gruodžio 9 d. Multikino S.A. darbuotoja  
A. S.
Dear All, I would like to inform you that on December 30th we plan to have another Olialia Day.
Norime informuoti, kad gruodžio 30 d. planuojame daryti dar vieną ,,Olialia“ dieną.

2010 m. gruodžio 10 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
Some years ago <...> all participants in the market have agreed to avoid rental discounts during weekends and school holidays– these periods that we are calling golden eggs for full price ticket sales. <...> We would be very appreciated if Multikino could act the appropriate way helping us not to destroy market traditions and rules. Hopefully you understand the importance of a matter.
[p]rieš keletą metų <...> visi rinkos dalyviai susitarė vengti nuolaidų platintojui tenkančiai pajamų daliai savaitgaliais ir per moksleivių atostogas – šie laikotarpiai yra patys pelningiausi pardavinėti bilietus pilna kaina. <...> Būtume labai dėkingi, jei ,,Multikino“ padėtų mums nelaužyti rinkos taisyklių ir tradicijų. Tikiuosi, suprantate šio reikalo esmę.
2010 m. gruodžio 10 d. Multikino S.A. darbuotoja
A. S.
We decided not to do price promotion on that day.[102]
[t]ą dieną mes nusprendėme nemažinti kainų.[103]
 
3.6.1.2. 2011 m. sausis
(97) 2011 m. sausio 6 d. Multikino S.A. darbuotoja su UAB „Forum Cinemas“ darbuotoju suderino, kad 2011 m. sausio 27 d. UAB „Multikino Lietuva“ rengs „Olialia“ dieną, o UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad neturėtų būti nuolaidų filmui „Ilgo plauko istorija“:
2011 m. sausio 6 d. Multikino S.A. darbuotoja A. S.
I would like to inform that on January 27th we plan to do another OlialiaDay.
Norėčiau informuoti, kad sausio 27 d. planuojame daryti dar vieną „Olialia“ dieną.

2011 m. sausio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
No probs from our side. Please, be careful with the only title TANGLED[1] <...>. Any discounts for this tent pole are not welcome for about 2 opening weeks plus pre-views.[104]
Jokių problemų iš mūsų pusės. Tik atsargiai su pavadinimu ,,Ilgo plauko istorija” <...>. Būtų gerai, kad nuolaidos šiam filmui nebūtų taikomos visas 2 premjerines savaites ir per išankstines peržiūras.[105]
 
(98) 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai J. G. ir G. P. bei UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl nuolaidų kino filmų bilietams taikymo. Iš toliau nurodyto susirašinėjimo turinio matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ įspėjo UAB „Multikino Lietuva“, kad pastaroji nukrypsta nuo susitarimo netaikyti nuolaidų, o UAB „Multikino Lietuva“ teigė, kad tokie jos veiksmai taikant nuolaidą buvo klaida; galiausiai abiejų ūkio subjektų darbuotojai sutarė dėl bilietų kainų dydžio derinimo:

2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.

 
siandien suzinojau, jog 26d. zadat TANGLED rodyti pigiau? Lyg ir taremes, kad tokiems isskirtiniams isankstiniams seansams negalima taikyti nuolaidu sistemos... <...>.“

2011 m. sausio 21 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
15 Lt su skrajute. Jei atsispausdini alfa.lt psl.
2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.
Nuolaidos i A ketogorijos isankstiniu filmu premjeras yra nedaromos, pats matei, kad [G. P.] ta yra sakes [A. S.]. Todel maniau, akd jau esam sutare ir nebereikia jokiu papildomu laisku ir stebejimo... O cia gaunasi, akd reikia nuolat sekti net ir po to, kai jau, rodos, esam sutare... Kaip galime taisyti padeti, kad nereiketu sekti vieniems kitu?.[106]
*

2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
[i]nformavau prieš mėnesį, kad to nedarytumėte, bet, deja... Tokiems veiksmams turime gauti studijos sutikimą! Jeigu tai apr8vinta, tuomet, savo sąskaita – prašom. <...> Jei aprūvinta, nuo kiekvieno diskontuoto bilieto Disney turi gauti filmo rentalų vidurkį, tai yra – ne pigiau nei mieste“.

2011 m. sausio 21 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
[t]aip tai mano klaida, jog nesuderinau ir su Jumis sios akcijos. <...> patikslink, tokiu atveju, kokia yra vidutine 3D bilieto kaina mieste. As manau, kad turiu atsispirti nuo vidutes kainos savo kino teatre. Pas mus vidutine kaina 3D filmams treciadienio vakara 16.5 Lt. <…>. Ta dali apie akcijas isankstiniams seansams supratau. Ateityje tai bus derinama kartu su platintoju.

2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
[v]idurkis jūsų kine – ok, nes jis identiškas miesto vidurkiui. Dar kartą prašau negudrauti su blokbasteriais, nes tai bus garantuota konflikto zona“.
2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.
kainos negali būti akcijines bent pirmas 2 savaites, veliau – derybu klausimas. Busim labai dekingi, jeigu informusi apie visas akcijas/nuolaidas / isankstinius ir tt. <...> Apie vska turim zinot ir susiderinti is anksto“.

2011 m. sausio 21 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
Irgi gaila, kad nesusimasciau taves pasiklausti ar galime savaitgali daryti Ilgaplaukes seansa kaip tai daro FC… <...> cia vel gal mano beda, kad nepklausiau, kaip darote Jus ir pan. <...> Zodziu kalbam derinam, diskutuojam, darom![107]
 
3.6.1.3. 2011 m. vasaris
(99) 2011 m. vasario 1 d. UAB „Multikino Lietuva“ informavo UAB „Forum Cinemas“ apie pasikeitusias UAB „Multikino Lietuva“ taikomas bilietų kainas:
2011 m. vasario 1 d.

UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
Norime informuoti apie Multikino bilietu kainu pasikeitima: Moksleivio ir studento bilieto kaina nuo pirmadienio iki ketvirtadienio visą dieną yra 11 Lt. 3D Filmams 15 Lt. Ši kaina galioja pateikus galiojantį moksleivio arba studento pažymėjimą. Visos kitos kainos liko nepakitusios.

2011 m. vasario 3 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
<...> pakartotinai kviečiame apsvarstyti viduje dar kartą šį žingsnį ir, racionaliai įvertinus pasekmes, informuoti mus, nuolatinius produkto tiekėjus <...>.[108]
*
2011 m. vasario 11 d.

UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
Siunciu Multikino kainininka. Pagrindinis pasikeitimas: ivedeme bilietus seimai.[109]
(100) UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovas G. P. abu minėtus UAB „Multikino Lietuva“ elektroninius laiškus apie bilietų kainų pasikeitimą tą pačią dieną persiuntė UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovui D. B.[110].
3.6.1.4. 2011 m. balandis
(101) 2011 m. balandžio mėnesį UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai suderino, kad bilietams į kino filmą „Rio“ nuolaidos nebus taikomos bei aptarė, kad reikia laikytis susitarimo netaikyti nuolaidų:

2011 m. balandžio 19 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
[b]ūtume dėkingi, jei praneštumėte apie mūsų blokbasterių dompo planus, nes nepasitenkinimas kyla jau ir Londone ir gali viskas baigtis embargu. [D. L-G.] už savivalės apsireiškimus užinvoisins pagal vidurkį be diskauntų <...>“.

2011 m. balandžio 20 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
[m]es nieko pries, jei uz 5 vnt. po 13 Lt parduotus bilietus israsysite 10-15 Lt didesne saskaita. Neapsiziurejimas su facebook diena buvo, taciau tai nebuvo dompinimas ir specialus RIO uz tokia kaina prominimas <...>. Stafas dar karta informuotas, kad premjeriniams filmams (kaip jau diskutuota buvo anskciau, nuolaidos negaliotu) ir prie kainu kategorijos nebutu priskirta. Pranesame, kad balandzio 28 d. pas mus Olialia diena ir RIO repertuare NERA <...>.[111]
*
2011 m. balandžio 21 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.
<…> RIO, kaip ir joks kitas blockbusteris, isansktine arba premjerine savaite negali buti uz akcijine kaina. <…> dabar vel matau, akd balandzio 28d. vyks OLIALIA KINO DIENA, kur "Bilieto kaina VISIEMS filmams" po 6Lt. (i 3D po 10Lt.). <…> kodel vel i RIO bus parduodami bilietai su nuolaida <…>? Statai mane i labai nemalonia padeti, kai turiu sekti kiekviena MULTIKINO judesi, kiekviena akcija, vietoj to, kad garbingai galeciau pasitiketi susitarimu...“.

2011 m. balandžio 21 d.UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
[v]akar rasiau [G. P.], kad per Olialia diena nerodysime RIO ir nebus RIO uz 6 Lt ar 10 Lt. <…>.[112]
 
3.6.1.5. 2011 m. gegužė
(102) Konkurencijos taryba nustatė, kad 2011 m. gegužės mėnesį įvyko keli elektroniniai susirašinėjimai tarp UAB „Forum Cinemas“ bei UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų. Iš jų matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ siekė iš anksto užtikrinti, kad UAB „Multikino Lietuva“ netaikytų didelių nuolaidų bilietams į nurodytus kino filmus, o UAB „Multikino Lietuva“ patvirtino, kad akcijų neplanuoja ir laikysis standartinio kainininko:

2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
„<...> labai prašome patvirtinti, kad filmo KARIBŲ PIRATAI 4 atžvilgiu premjerinę savaitę nuo gegužės 19 iki 26 nebus imamasi brutalių filmo dalies (ne procentinės, o sumos) sumažinimo veiksmų. Kalbame apie absoliutaus diskaunto (kitur tai pasirodo Yzzi, Yomayo, Facebook ar Oitralialia pavadinimais) tipo veiksmus. <...>“.

2011 m. gegužės 13 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
„Kiek leisite Jus sau, tiek leisime ir mes <...> apart musu iprastiniu kainu ir lojalumo programu su Laisvalaikiais bei kitais panasiais partneriais <...> leidzianciais nuo didziausios bilieto kainos perkant sutaupyti 2,3 Lt., neplanuojame. Per Olialia diena Karibai bus rodomi iprastine kaina (ne Olialia dienos kaina). Facebook dienos metu taip pat. Todel atsakau, jog nuo geguzes 19 iki 26 dienos bus laikomasi iprasto Multikino bilietu kainininko“.

2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
Neturiu jokių priekaištų, viskas kaip priklauso! Apie 2-3 Litus net nedomina. Rūpi tik masiniai diskauntai. Ačiū už patvirtinimą.[113]
*

2011 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
[t]ikiuosi, nebus bėdų su žemiau išvardintų filmų[114] nuolaidomis (kaip visada, apie minimalias nesidomime, bet žuvies dienos po 6-7 Lt rūpi labai) ir stengsimės užsiimti prevencija, kad išvengtume nervų. <...> Galioja visiems žaidėjams be išimčių nepriklausomai nuo logotipo fasade:) [D. B.] beigi Cinamon irgi informuoti. <...>“.

2011 m. gegužės 23 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
[d]ekui uz sia info. Gauti ja pries kiekviena didele premiera yra labai gerai. Nervu nereikia niekam, reikia rezultatu ir ne vienadieniu. As uz taisykles visiems vienodas <...> Bedu nebus, rupinuosi komunikacijos zinutemis, su kuo ir ka kaip daryti, kad pritraukti lankytojus. Akciju neplanoju, per FB dienas sie filmai netraukiami i discountiniu filmus, per Olialia taip pat, apie dideliu filmu itraukima I Olialia dienos repertuara pasiklausiame atskirai“.[115]
(103) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. šį 2011 m. gegužės 23 d. elektroninį susirašinėjimą persiuntė ir D. B.[116].
(104) 2011 m. gegužės 27 d. UAB „Multikino Lietuva“ informavo UAB „Forum Cinemas“ apie taikomas bilietų kainas kino filmui „Rio“, o UAB „Forum Cinemas“ užtikrino, kad ir kiti kino teatrai nuolaidų bilietams į šį kino filmą nedarys:

2011 m. gegužės 27 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
Rio gaila duoti uz pigiau, ji menkiausia kaina ir tik grupems siulau po 10 Lt.

2011 m. gegužės 30 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
Visi dirba vienodom sąlygom - tiek Forumas, tiek Cinamonas, tiek Atlantis ir jau nebe pirmi metai <…> Galit būti ramūs, kad kolegos irgi neparduos stovykloms po petaką.[117]
 
3.6.1.6. 2011 m. lapkritis
(105) Konkurencijos taryba nustatė, kad 2011 m. lapkričio mėnesį UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai kelis kartus susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl galimybių taikyti nuolaidas tam tikriems filmams. Iš toliau nurodytų elektroninių laiškų turinio matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ suderino bilietų kainas:

2011 m. lapkričio 15 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
„<...> Eziai klausia, ka isskirtnio be pamatyk pirmas gauti gali, jie lauzia subtiliai del kainos? <...>“.

2011 m. lapkričio 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.

 
<...>Kainos mazinti JOKIU BUDU negalim!!!!“.

2011 m. lapkričio 15 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
Ok del nuolaidu supratau, bandau ieskoti papildomo value <...>.“[118]
(106) 2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Multikino Lietuva“ užtikrino UAB „Forum Cinemas“, kad nuolaidų bilietams į pastarosios nurodytus populiariausius kino filmus netaikys. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas atsakydamas nurodė, kad tokios taisyklės laikosi ir kiti kino teatrai:
2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
 G. P.
Alvinui, Misijai ir Katuliui Pūkiui prašomas absoliutus embargo tokio pobūdžio diskauntams. Be abejo, jei su primokėjimu prie filmo dalies – neprieštarausiu:) Manau viskas, OK?“.
2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.
„<...> Del Blokbasteriu – tikrai nieko neplanuoju, kam negalima tam negalima, o jei nieztes nagai pasiklausiu <…> Daznai klausiu del vieno ar kito filmo ismetimo i akcija, o jei ir neklausiu, tai elgiuosi lygiai taip pat kaip ir didysis, nes jei didziajam galima, tai mazajam tuo labiau“.
2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
„<...> filmai, kuriuos platinam ir aš už tai asmeniškai atsakau, išimčių neturi, nepriklausomai nuo fasado užrašo. <...>.[119]
 
3.6.1.7.   2012 m. kovas
(107) 2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. išsiuntė ūkio subjektų, užsiimančių kino filmų rodymo veikla (įskaitant ir UAB „Multikino Lietuva“), darbuotojams[120], elektroninį laišką, kuriame nurodė konkrečius filmų pavadinimus[121] ir laikotarpį (8-19 dienų), kada nuolaidos kino filmų bilietams neturėtų būti taikomos, o jei taikomos – turėtų būti suderintos, bei papildomai suderino 2012 m. kovo 29 d. „Omni ID“ dienos bilietų kainas: 

2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.

 
[u]žbėgdamas už akių pavasario-vasaros liberalumams, noriu atkreipti dėmesį, kad į filmus žemiau tam tikrą premjerinį periodą nelaukiam jokių paranormaliai dikontuotų išpardavimų jokiais pavidalais, įskaitant bet neapsiribojant žuvies dienas, pensininkus, studentus, invalidus ir kosmonautus <...> Kaip visada, savo sąskaita su priemoka – prašom, bet tokius ketinimus norim žinoti ir pasitvirtinti su meidžorais iš anksto“.

2012 m. kovo 15 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.

 
„<...> 03.29 musu Omni ID diena. Loraksas ir Karteris gali jau buti po 10 Lt 3D. 2D po 6? Karteris kaip ir taip, del Lorakso pasitikslinti noriu, nes nebus laiko pesiotis paskui :) ir Piratai ateina su Kazlu,… tai Loraksui bus kritimas manau. <...>.
2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
3 Lt nuo bilieto mums nepatinka iš esmės, bet šioje vietoje formaliai neturim pretenzijų dėl darbo dienų, nes 10 dienų embargo Loraksui jau bus praėję. Svarbu, kad ekstremalaus mušimo nebūtų per moksleivių atostogas, kurios prasidės kovo 30 d.
2012 m. kovo 15 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B.
Ne moksleiviu atostogos turetu vykti ramiai yprastu ritmu.[122]
(108) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. informaciją apie UAB „Multikino Lietuva“ ketinamą organizuoti „Omni ID“ nuolaidų dieną persiuntė D. B., nurodydamas: „Informacijai[123].
 
3.6.1.11. 2012 m. gegužė
(109) 2012 m. gegužės mėnesį vyko susirašinėjimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų dėl nuolaidų taikymo bilietams į populiariausius kino filmus. UAB „Multikino Lietuva“ teigė, kad iš esmės laikosi praktikos netaikyti didelių nuolaidų:
2012 m. gegužės 23 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
Matau viena aiškų reikalą šiame – jei nieko nedarysim, feisbukui gali pavykti išprovokuoti cinamonus, forumus pasekti jūsų pavyzdžiu ir pusiau chaliavai suniokoti rinką. <...>. Ne kino teatrai diktuoja madas, o studijos. Kaip ir sąlygas. Jau manot, kad galit diktuoti sąlygas Holivudui? <...>.
2012 m. gegužės 23 d.
UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas
R. B.
„<...> Manau esame apkalbeje akcijas, nuolaidas dideliems filmams. Manau, jog laikomes dideliu filmu nedompinimo dideliu mastu. Tai kas nutiko su Diktatoriumi pirmadieni nemanau, jog yra didziule netektis visiems ir yra verta zvaigzdziu karu. <...>.[124]
 
3.6.2. Dėl UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ susirašinėjimo
(110) Toliau chronologine tvarka pateikiamas UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ elektroninis susirašinėjimas (ir/ar jo ištraukos), susijęs su bilietų į UAB „Cinamon Operations“ kino teatre demonstruojamų kino filmų seansus kainų derinimu.
3.6.2.1. 2009 m. balandis
(111) 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai dalyvavo susirašinėjime elektroniniais laiškais, iš kurio matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ reikalavo nemažinti kino bilietų kainos, bei akcentavo, kad akcijos turi būti suderintos su platintoju; UAB „Cinamon Operations“ nurodė, kad akcijų skaičiaus nedidins, o bilietus parduos standartine kaina:
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
Stebime nelabai malonius reiškinius <...> dar ir akcijų padažnėjo. Noriu paklausti, ar Yzzi dienas jau kelis kartus per mėnesį darote, ar pasilikusi sena 1k per mėnesį strategija?
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja
Ž. P.
<...> Yzzi dienos strategija kolkas tokia pat kaip visada“.
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
[p]rincipai jau daug metų žinomi. <...> vienpusiškas pajamų sumažinimas traktuojamas kaip savivalė ir yra apmokestinamas nusistovėjusiu sektoriuje minimumu. <...> FC kino teatrai, kai vyksta akcijos, moka platintojams nesumažintą dalį <...>. Visada kitiems taikome tas pačias taisykles kaip ir sau <...> Bet kokia NEVIENAPUSIŠKAI sumažinta „rentalų“ dalis privalo mums būti žinoma iš anskto“.
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja
Ž. P.
Visiems principai zinomi <…> Olialia nėra „nacionalinė kino diena“, ta diena bilietai bus parduodami standartinemis kainomis, isskyrus nuolaidas „Olialia Maestro“ korteles turetojams. Taip pat kaip „Cili draugu diena“. Ar jus pykstate kad datos dubliuojasi?.
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
<...> Ačiū už pagarantavimus ir aiškumą. <...>.
2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
<...> Jeigu nesunku ar ima kokios baimės bent prieš savaitę pasakykit <...>.“[125]
 
3.6.2.2. 2009 m. liepa
(112) 2009 m. liepos 2 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai dalyvavo susirašinėjime elektroniniais laiškais, iš kurio matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ reikalavo iš anksto suderinti planuojamas akcijas, o UAB „Cinemas Operations“ nurodė, kad netaikys nuolaidų ateityje ir didins kainas:
2009 m. liepos 2 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
Taip – akcijų yra visur ir visokių. Mūsiškes aš žinau. Avansu informuoti platintojai ir prodiuseriai arba meidžorai, suderinti kiekiai ir tt. – kaip priklauso. Su aiškiais atsakymais dėl ko diskontuojama.
2009 m. liepos 2 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja
Ž. P.
[b]andau kazka savavaliskai taisyti ir spresti. Darau, jog Seimos pasiulymai negaliotu savaitgaliais ir svenciu dienomis, t. y. jau dabar blokuojame savo sistemoje tas kainas siam savaitgaliui ir pirmadieniui. Antrad.-ketv. (07.07 -07.09) jie vel galios. <...> Nuo kito penktadienio, su naujomis repertuaro skrajutemis ir paskleista info medijoje, Seimos pasiulymu kainos dides <...>.
2009 m. liepos 2 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
[a]čiū <...> už pastangas spręsti problemą, nes ji tikrai rimta <...>.“[126]
 
3.6.2.3. 2009 m. rugpjūtis
(113) 2009 m. rugpjūčio mėnesio UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų susirašinėjimas rodo, kad UAB „Forum Cinemas“ siekė užtikrinti, kad nebūtų taikomos nuolaidos tam tikriems kino filmams, o UAB „Cinamon Operations“ teikė aktualią informaciją apie kino bilietų kainas, tuo leidžiant užtikrinti susitarimo netaikyti nuolaidų laikymąsi:
2009 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
Ar nebūtų sunkų padaryti mėnesinę ataskaitą šių 2 filmų (arba mūsų visų) pagal kainų grupes? <...> Musų netenkina nederinti akcijiniai pardavimai, kurių pagalba mušamas mūsų rentalo vidurkis, norime nustatyti netekties dydį.[127]
(114) UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai persiuntė susirašinėjimą minėtu klausimu motininės įmonės Cinamon Group OU vadovui K. K. . Jis 2009 m. rugpjūčio 6 d. elektroniniu laišku nurodė UAB „Forum Cinemas“, kad akcijos šeimai neplanuojamos, o bilietai į kino filmą „Aukštyn“ bus parduodami standartinėmis kainomis. UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P., atsakydamas 2009 m. rugpjūčio 6 d. elektroniniu laišku, akcentavo, kad UAB „Forum Cinemas“ turi būti informuojamas apie akcijas, ir su juo turi būti susitarta dėl akcijų taikymo:
2009 m. rugpjūčio 6 d. Cinamon Group OU vadovas K. K.
<...> Regards the „price“ promotions: <...> These kind of actions increase admissions and therefore contribute also to increased turnover foru s and also for the distributor, in this case FC. <...> We are not planning any price dumping and we do not have currently any family packages promotions planned. These activities will contribute to higher revenues and You as a distributor will clearly benefit from it. To clarify UP, I can confirm, that UP tickets will be sold according to our standard price list.<...>“.
<...>Apie akcijas „kainoms“ atsakau taip: <...> Tokios akcijos padidina parduodamų bilietų skaičių, taigi, padeda ir mums, ir platintojui (šiuo atveju „Forum Cinemas“) gauti didesnes pajamas. <...> Mes neplanuojame jokio kainų dempingo ir šio metu nesame suplanavę jokio akcijinio bilietų paketo šeimai. Tokios priemonės mums padės gauti didesnes pajamas, o jums, kaip platintojui, iš to irgi tikrai bus naudos. Dėl filmo „Aukštyn“, galiu patvirtinti, kad bilietai į filmą „Aukštyn“ bus pardavinėjami pagal standartinį kainoraštį. <...>.
2009 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
<...> I want to assure you we will never agree or accept the fact that any of partners makes our share less then expected/calculated without saying a word to us as a product supplier. You can sell 1 Litas tickets if you think this is a best marketing decision, but don‘t forget to agree with us – a distributor <...>. <...> If you wanna do it, please, inform us and we will speak about such a proposal with Fox, Universal or any other worldwide product supplier.<...>.
<...> Noriu jus patikinti, kad mes niekada nesutiksime ir nepriimsime to fakto, kad bet kurie mūsų partneriai mūsų dalį padaro mažesne nei laukiama (apskaičiuota), nė žodžio apie tai nepasakydami mums, kaip produkto tiekėjui. Jei manote, kad būtų pats geriausias rinkodaros sprendimas pardavinėti bilietus po 1 litą, taip ir darykite, tačiau nepamirškite susitarti su mumis – platintoju <...>. <...> Jei to norite, prašytume mums apie tai pranešti ir mes dėl tokio pasiūlymo kalbėsimės su „Fox“, „Universal“ ar bet kuriuo kitu pasauliniu platintoju. <...>.
2009 m. rugpjūčio 6 d. Cinamon Group OU vadovas K. K.
But your proposal is compelling and we should discuss how we can sget support on these kind of activities from you and studios. <...>I understand you sensitiveness on this matter and I can promise to consider your thinking about these kind of promotions in the future <...>
Jūsų pasiūlymas patraukia dėmesį ir mes turėtume aptarti, kaip galėtume gauti jūsų ir studijų pritarimą tokiems veiksmams <...> Suprantu jūsų jautrumą šiuo klausimu ir galiu pažadėti, kad apsvarstysiu jūsų pamąstymus apie tokios rūšičs akcijas ateityje <...>.“
2009 m. rugpjūčio 6 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
Sure we can focus on future issues and I will do it personally and very carefully <...>.[128]
Be abejo, galime sutelkti dėmesį į ateities klausimsu ir tai oadarysiu asmeniškai bei labai rūpestingai <...>[129].
 
3.6.2.4. 2009 m. spalis
(115) 2009 m. spalio mėn. UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ suderino bilietų kainas UAB „Cinamon Operations“ kino teatre studentams organizuojamai akcijai:
2009 m. spalio 2 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P.
Noriu informuoti, jog Kaune Cinamon k/t bus vykdoma akcija studentams. Studentams (su studento ID kortele), tik darbo dienomis, bilietas i kina - 10 Lt. Trukme: 2009-10-12 – 2009-11-13“.
2009 m. spalio 2 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
Ačiū už info
2009 m. spalio 2 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P.
Labai dekui uz sutikima![130]
 
3.6.2.5. 2010 m. gegužė
(116) 2010 m. gegužės mėnesį UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ suderino netaikyti nuolaidų į kino filmo „Šrekas 4“ išankstinius seansus:

2010 m. gegužės 18 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja L. G.

 
Sreko 4 isankstinius visi bilietai be isimciu turi buti pardavinejami uz pilna kaina - be jokiu nuolaidu“.

2010 m. gegužės 18 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P.

 
Jokiu nuolaidu ir nebus“.[131]
 
(117) 2010 m. gegužės 12 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ bei jos motininės įmonės Cinamon Group OU darbuotojai susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl nuolaidų taikymo bilietams į populiariausius kino filmus jų rodymo pradžioje. UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad jos valdomi kino teatrai taip pat laikosi tokios taisyklės:
2010 m. gegužės 12 d.

UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas

 
G. P.
 
<...> pasak viešų skelbimų jūs gegužės 20 d. darote išpardavimą po 9 Lt? ROBIN HOOD <...> Marketinginiu požiūriu, tai jūsų pačių premjerinio savaitgalio naikinimas beigi nusistovėjusių elgsenos taisyklių griovimas <...>[132]
2010 m. gegužės 12 d.
Cinamon Group OU  vadovas
K. K.
I would like to know, what are the agreements regards this with other Cinemas <...>. Can you confirm that we are getting a fair treatment and same „rules“ apply for others?
Norėčiau pasiteirauti, koks yra susitarimas su kitais kino teatrais šiuo klausimu. <...> Ar gali patvirtinti, kad su mumis elgiamasi sąžiningai ir tos pačios taisyklės taikomos ir kitiems?
 
2010 m. gegužės 25 d.

UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas

 
G. P.
I hope you already noticed that Forum Cinemas never organize any discounts if this is not agreed with a distributor <...> This major exhibitor never discounts our distributed films because it is agreed to not dump the money when it is possible to get a full share first week or two. Shrek 4 – next one of that kind <...>
Tikiuosi, jau pastebėjai, jog Forum Cinemas neorganizuoja jokių nuolaidų be platintojo sutikimo <...> Šis didysis kino teatras niekad netaiko nuolaidų mūsų platinamiems filmams, nes yra susitarta nemažinti gaunamos pinigų dalies, kai per pirmąją savaitę ar dvi galima gauti visą dalį. Šrekas 4 – bus kitas to paties tipo filmas“.
 
2010 m. gegužės 26 d.
Cinamon Group OU vadovas
K. K.
Thanks, will keep this in mind.[133]
Ačiū, turėsiu tai galvoje.[134]
 
3.6.2.6. 2010 m. rugpjūtis
(118) 2010 m. UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ suderino bilietų kainas į UAB „Cinamon Operations“ kino teatre Kaune rodomus du kino filmus:
2010 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja J. R.
Gal galima butu nuo rugpjucio 20d. i Kauna gauti Walle ir Ice Age 3 <...>? Bilieto kaina planuojame po 6 Lt.<...>“.
2010 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja
S. Š.
„<...> viskas tvarkoje. Galit planuoti.[135]
 
3.6.2.7. 2011 m. balandis
(119) 2011 m. balandžio mėnesį tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais, iš kurio matyti, kad UAB „Forum Cinemas“ siekė, kad UAB „Cinamon Operations“ kino filmui „Rio“, kaip ir kitiems dideliems filmams, netaikytų bilietų kainų su nuolaida pirmas dvi savaites bei nurodė, kad akcijos turi būti suderinamos su platintoju UAB „Forum Cinemas“. Vis dėlto, vėliau UAB „Cinamon Operations“ informavo UAB „Forum Cinemas“, kad rodys kino filmą „RIO“ per „YZZI“ dieną, tačiau tai, jos manymu, atitinka susitarimą:
2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja
J. G.
„<...> pameni, nuolat kalbam, kad joks blockbusteris, isansktine arba premjerine savaite negali buti uz akcijine kaina. Dabar vel matau, akd balandzio 27d. vyks YZZI DIENA, kur "Bilieto kaina VISIEMS filmams" po 6Lt. (i 3D po 10Lt.). RIO cia neisskirtas, kaip filmas, i kuri bilietas bus pilna kaina, nors sis filmas yra blockbusteris, rodomas isankstine savaite... <...> kodel vel i RIO bus parduodami bilietai su nuolaida, nors mes jau esam aptare si klausima? Statai mane i labai nemalonia padeti, kai turiu sekti kiekviena CINAMON judesi, kiekviena akcija, vietoj to, kad garbingai galeciau pasitiketi susitarimu... Ne sitaip draugaujama :).
2011 m. balandžio 21 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja
Ž. P.
Rio jokiu isankstiniu per Yzzi nebus <...>.
2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja
J. G.
RIO vis dar yra 04.27 repertuare, t. y. YZZI dienos repertuare... Ir visose reklamose. Tai jeigu butume nepastebeje, tai (darau prielaida), kad RIO butu sukesis uz 10Lt? <...> 2 savaites po isleidimo filmas negali buti dempinguojamas. <...> Kiekvienu atveju del panasiu YZZI, OLIALIA, YOMAYOU ar panasiu akciju rodytojas turi derintis su plantintoju. Jus ta zinot, nieko cia naujo nepasakiau“.
2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja
J. G.
<...> keista, kad RIO suksis per YZZI DIENA... Nebent uz pilna kaina <...>“.
2011 m. balandžio 21 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja
Ž. P.
<...> mes buvome susitare nedaryti ypatingai pigiu pasiūlymu per vaiku atostogas ir pasaulines premjeras, todel laikydamiesi susitarimo, nepiktnaudziaujant ir siekiant maksimalios naudos rinkos dalyviams, rinkomes pigiu bilietu dienai savaite po visu atostogu. <...>. Manome, kad sis kainos pasiulymas <...> bus naudingas <...> bei 3D filmams taikoma ne 6 Lt kaina.<...>.[136]
 
3.6.2.8. 2011 m. gegužė
(120) 2011 m. gegužės mėnesį UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. bei UAB „Cinamon Operations“ motininės įmonės Cinamon Group OU vadovė V. M. susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl ateityje kino filmų bilietų kainodarai taikytinų taisyklių. UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas 2011 m. gegužės 25 d. siuntė elektroninį laišką, kuriame priminė susitarimo rezultatus, su kuo Cinamon Group OU vadovė V. M. iš esmės sutiko:
2011 m. gegužės 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
<...> During our meeting re:discounts in the market and especially full price discounts for big titles there are few points that we have succeeded to refresh accordingly to the rules of the international cinema industry. Let's put it in written as a reminder for upqoming years.
 
1. The exhibitor's always properly informing the 20th Centruy Fox distributor in advance regarding any full price discount (rental share accordingly) activities in their cinemas and getting the approval <...>.
 
2. The requirement applies to all market participants with no exceptions depending on a brand name.
3. <...> the cinema is always free to arrange discounts (according to the law) if there are solid marketing reasons for it but 20th Century Fox must always get a full share <...> for their products if such a discount is not approved by the distributor in advance.<...>“.
<...> Susitikimo dėl nuolaidų rinkoje ir ypač – dėl visos kainos nuolaidų garsių pavadinimų filmams aptarimo metu buvo keli momentai, kuriuos pavyko dar kartą apibrėžti pagal tarptautinio kino verslo taisykles. Surašykime juos raštu, kad būtų priminimas ateinantiems metams.
 
1. Demonstruotojas visada iš anksto tinkamai praneša „20th Century Fox“ platintojui apie bet kokias visos kainos nuolaidų akcijas (atitinkamai – už nuomojamą filmo kopiją gaunama platintojo dalies) jų kino teatruose ir gauna platintojo patvirtinimą <...>
2. Reikalavimai taikomi visiems rinkos dalyviams, netaikant išimčių dėl prekės ženklo.
 
3. <…> kino teatras visada turi laisvę taikyti nuolaidas (pagal įstatymą), jei esama svarių priežasčių rinkoje[137], tačiau „20th Century Fox“ už savo produktus visada turi gauti visą dalį[138] <...>, jei platintojas tokios nuolaidos nebuvo patvirtinęs iš anksto <…>
2011 m. gegužės 26 d. Cinamon Group OU vadovė V. M.
Please find my additions <...>.
Pateikiu savo papildymus <...>.“
2011 m. gegužės 26 d.UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.
<...> We can build up wish lists or discuss a new contract renewal terms before it ends but hopefully principles are refreshed once again without new additions because there are no additions on principles.<...>“.
[m]es galime sudaryti pageidavimų sąrašą arba aptarti naujos sutarties atnaujinimo sąlygas dar iki pasibaigiant šiai sutarčiai, tačiau viliuosi, kad principai bus taikomi ir toliau be jokių pakeitimų, nes principai nesikeičia <...>.
2011 m. gegužės 26 d. Cinamon Group OU vadovė V. M.
<...> The most important that we will avoid Izzy days during first 2 weeks for blockbusters. There is no change in this intention from our side.<...>.[139]
<...> Svarbiausia, kad išvengsime „IZZY“ dienų per pirmąsias 2 populiarių filmų demonstravimo savaites. Iš mūsų pusės jokių pasikeitimų dėl to nėra.<...>.[140]
 
(121) 2011 m. gegužės 13 d. vyko susirašinėjimas elektroniniais laiškais tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų, iš kurio matyti, kad UAB „Cinamon Operations“ patvirtino, kad didelių nuolaidų filmui „Karibų piratai 4“ netaikys:
2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
„<...> Prašome patvirtinti, kad filmo KARIBŲ PIRATAI 4 atžvilgiu ateinačią savaitę nebus imamasi brutalių filmo dalies (ne procentinės, o sumos) sumažinimo veiksmų. <...> norėtume būti tikri, kad Karibų piratai gaus porciją, ne mažesnę nei vidurkis jei ne mieste, tai bent jau jūsų kine. Esant vienpusiam, nesuderintam pinigų nurėžimo nuo filmo dalies atvejui, stabdysime raktų, DCP arba juostų perdavimą rodymui <...>“.
2011 m. gegužės 13 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja A. N.
kino teatre filmas „Karibų piratai 4“ startuoja reguliaria 3D kaina.
2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
<...> ar nera numatytų dompo pavojų Karibų piratams 4 premjerinę gegužės savaitę 19-26 dienomis visais turimais formatais? <...>.
2011 m. gegužės 13 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja A. N.
Nenumatyta.[141]
 
3.6.2.9. 2011 m. birželis
(122) 2011 m. birželio mėnesį UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. ir tuometinė UAB „Cinamon Operations“ motininės įmonės Cinamon Group OU vadovė I. K.  susirašinėjo elektroniniais laiškais, iš kurių matyti, kad Cinamon Group OU vadovė patvirtino, kad praktikoje siekia laikytis taisyklės dėl masinių nuolaidų netaikymo populiariems filmams:
2011 m. birželio 14 d. Cinamon Group OU vadovė I. K.  
<...> According to what we discussed in our meeting and after that in email conversation, we strongly asked our cinema in Lithuania to avoid mass discounting days on first two weeks of blockbusters demonstration, or if plan, to approve it with distributor. And as you promised, this rule is equal to all market players. We got a feeling that we have a „gentleman“ agreement.<...>.[142]
<...> Atsižvelgę į tai, ką aptarėme susitikę ir po to susirašinėdami el. paštu, mes griežtai paprašėme, kad mūsų kino teatras Lietuvoje vengtų masinių nuolaidų dienų per pirmąsias dvi populiarių filmų demonstravimo savaites, arba, jei jas planuoja, gautų platintojo patvirtinimą. Kaip žadėjote, ta taisyklė galioja visiems rinkos žaidėjams. Toks jausmas, kad pasiekėme „džentelmenišką“ susitarimą.<...>.[143]
 
3.6.2.10. 2011 m. rugpjūtis
(123) 2011 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. išsiuntė elektroninį laišką „MIKES_isankstiniai“ kino rodymo veikla užsiimančių ūkio subjektų (UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“) darbuotojams[144], kuriame nurodė išankstinių ir premjerinių kino filmo „Mikė pukuotuko“datas ir pažymėjo, kad kaip ir visiems premjeriniams filmams, nuolaidos netaikytinos:
2011 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja
J. G.
[s]iems seansams negali buti jokiu dempinginiu salygu bilietu kainoms – tos pacios taisykles, kaip ir visiems premjeriniams filmamas <...>.[145]
 
 
3.6.2.11. 2012 m. vasaris
(124) UAB „Cinamon Operations“ vadovė A. N.  2012 m. vasario 21 d. elektroniniu laišku kreipėsi į UAB „Forum Cinemas“ dėl kino filmų bilietų platinimo grupinio pardavimo svetainėje bei nurodė, kad šioje svetainėje kino filmo „Tai reiškia karą“ (angl. „This Means War“) bilietų mažesne kaina neparduos:
2012 m. vasario 21 d. UAB „Cinamon Operations“ vadovė
A. N.
<...> norim įsidėti keletą filmų nuo 02 27 į grupinų pardavimų portalą, kaina butų 9 Lt, This Means War nedėsime, tegul renkasi nepigintas <...>.
2012 m. vasario 21 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
<...> Dėl This Means War stipriai burbuliuočiau, bet kadangi diskaunto nebus, tai ramu.[146]
(125) Šio 2012 m. vasario 21 d. elektroninio laiško kopija pridėta ir UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovui D. B..
3.6.2.12. 2012 m. kovas – gegužė
(126) UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio vadovas G. P. 2012 m. kovo 15 d. išsiuntė kino teatrų, įskaitant ir UAB „Cinamon Operations“, atstovams elektroninį laišką pavadinimu „Bigai ir diskauntai“, kuriame įvardino konkrečius filmus bei kiek laiko[147] jiems turėtų būti netaikomos nuolaidos ir nurodė, kad taisyklė galioja visiems:
2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
<...> į filmus žemiau tam tikrą premjerinį periodą nelaukiam jokių paranormaliai dikontuotų išpardavimų jokiais pavidalais, įskaitant bet neapsiribojant žuvies dienas, pensininkus, studentus, invalidus ir kosmonautus <...>. Kaip visada, savo sąskaita su priemoka – prašom, bet tokius ketinimus norim žinoti ir pasitvirtinti su meidžorais iš anksto <...>.
2012 m. balandžio 3 d.
UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja A. N.
<...> Mes pritariame, kad kai kuriems iš šių filmų nereikia ankstyvo masinio nupiginimo, tačiau tik tuo atveju, jei visi rinkos dalyviai laikysis bendros taisyklės <...>.
2012 m. balandžio 4 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas
G. P.
 
<...> Be abejo, tai galioja tik visokioms zuvies dienoms ir niekaip neitakoja reguliariu nuolaidu, kurios nemažina FILMO dalies kosminem proporcijom. Ir sąrašas, kaip visada, skirtas ne tik jums, BET VISIEMS BE ISIMCIU. Bet kokie rentalu dempai – tik savo saskaita. <...>.[148]
(127) Be to, kaip matyti iš toliau nurodyto susirašinėjimo elektroniniais laiškais, 2012 m. balandžio mėnesį UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai ir toliau derino bilietų kainodarą. UAB „Cinamon Operations“ patvirtino, kad laikosi susitarimo netaikyti nuolaidų bilietams į populiariausius kino filmus, suderino standartines kainas ir papildomai informavo apie planuojamą akciją:
2012 m. balandžio 12 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja L. G.
<...> kodel premjerini blockbusteri norit isparduoti taip pigiai net nepradeje jo pardavineti??? <...>.
2012 m. balandžio 13 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja L. G.
<...> jusu repertuaro makete "Laisvalaiky" yra Ezio Viza akcija, kur su kortele visi bilietai po 13 Lt ir ties Laivu musiu.
2012 m. balandžio 13 d.
UAB „Cinemas Operations“ darbuotoja A. N.
<...> cia toli grazu nenupiginimas, o viena is standartiniu musu kainu <...>. Be to su [G. P.] kaip ir apsikeitme patvirtinimais, kad kalba jo laiske ejo apie masinio nupiginimo atvejus, Yzzi dienas ir t.t., o standartinio kainorascio pasiulymu tai neliecia <...>.
2012 m. balandžio 13 d.
UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja L. G.
„<...> aciu uz paaiskinima. Man jis tinka ir patinka.[149]
  *
2012 m. balandžio 26 d. UAB „Cinemas Operations“ darbuotoja A. N.
[m]es diktatoriu imsime rodyti nuo 17 d. plamuotume daryti OMNI ID isansktini su standartine Bonus korteles kaina <...>.
2012 m. balandžio 26 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G.
<...> Dėl BONUS kortelės, tai suprantu, kad šitą dalyką esat suderinę su [G. P.] ir jis neprieštarauja bendriems A lygio filmo starto kainodaros susitarimams, teisingai? <...>.
2012 m. balandžio 26 d. UAB „Cinemas Operations“ darbuotoja A. N.
<...> Taip su [G. P.] esame suderinę ir patvirtine žalią šviesą standartinių pasiūlymų galiojimui.[150]
 
3.6.3.  UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų vidinis susirašinėjimas
(128) Konkurencijos taryba nustatė, jog UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai visu tiriamuoju laikotarpiu tarpusavyje keitėsi informacija apie UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veiklą. D. B. ir G. P., stebėdami savo konkurentų veiksmus rinkoje, informuodavo vienas kitą apie UAB „Multikino Lietuva“ ar UAB „Cinamon Operations“ planuojamas arba jau taikomas nuolaidas, taip pat kita su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veikla susijusia informacija.
3.6.3.1. Informavimas apie UAB „Multikino“ ir UAB „Cinamon Operations“ taikomas bilietų kainas ir nuolaidas
(129) UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovas G. P. UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovui D. B. nuolat persiųsdavo iš UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ gautus elektroninius laiškus, kuriuose buvo nurodomos šių ūkio subjektų planuojamos nuolaidų dienos ar kainodaros pasikeitimai. Pavyzdžiui:
(a)  2010 rugsėjo 23 d. G. P. persiuntė[151] D. B. informaciją apie UAB „Multikino Lietuva“ planuojamą renginį „Kino naktis“[152], nurodydamas: „va kaip viskas vyks – persiunčiu, kad žinotum“;
(b)  2010 m. spalio 19 d. G. P. persiuntė[153] D. B. UAB „Multikino Lietuva“ elektroninį laišką, kuriame UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, kad „kiekvieną paskutinio mėnesio ketvirtadienį norėsime daryti nuolaidas bilietams į visus filmus[154];
(c)  2011 m. vasario 3 d. ir 2011 vasario 11 d. G. P. persiuntė[155] D. B. UAB „Multikino Lietuva“ pranešimus apie moksleivių ir studentų bilietų kainų pasiketimus[156];
(d) 2011 m. gegužės 23 d. G. P. persiuntė[157] D. B. UAB „Multikino Lietuva“ elektroninį laišką, kuriame UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, jog „akcijų neplanuoj[a][158];
(e)  2012 m. kovo 15 d. G. P. persiuntė D. B. informaciją apie UAB „Multikino Lietuva“ ketinamą 2012 m. kovo 29 m. organizuoti OMNI ID nuolaidų dieną[159], nurodydamas: „Informacijai[160].
(130) D. B., komentuodamas keletis tokius jam G. P. persiųstus elektroninius laiškus, nurodė:
„<...> [G. P.] man persiunčia, kad, žiūrėk, vyksta Yzzi. Gal tuo kartu sutapo kartu su mūsų Yomayo. Paprastai yra tos pačios „repertuarinės duobės“, todėl dažnai Yzzi būna trečiadieniais, mūsų Yomayo – ketvirtadieniais[161]; „greičiausiai dėl to, kad Multikino derina, jog tom ir tom dienom jie planuoja daryti tam tikras išimtis arba tariasi su [G. P.] dėl tam tikrų sąlygų. Aš atrašau, kad mūsų tuo metu nėra akcijų. Jei yra akcijų – derinamės, tariamės. Jei mūsų yra iš anksto suplanuotos akcijos, tai mums nedaro įtakos[162].
(131) G. P. taip pat persiųsdavo D. B. (dažniausiai nematoma kopija „bcc“) UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojams skirtus įspėjimus dėl nuolaidų bilietams į tam tikrus UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus taikymo[163].
(132) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai buvo paprašyti pakomentuoti, kodėl G. P. elektroninius laiškus su įspėjimais netaikyti nuolaidų, skirtais UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“, siuntė ir D. B..
(133) G. P. nurodė:
„[D. B.] dažnai siūlo dempinguoti mūsų rentalą. Kartais persiunčiu kitų laiškus tik dėl to, kad pamatytų, jog nėra dvigubų standartų ir kaip dirbama su kitais kino teatrais tokiu klausimu. <...> Nes jei tik paleisi kažką, [D. B.] irgi norės daryti[164].
(134) D. B. minėtų laiškų persiuntimą paaiškino panašiai, t. y. kaip norą užsitikrinti, jog rinkoje visiems dalyviams yra taikomos tokios pačios sąlygos:
[kad] [G. P.] mane nuramintų, jog netaiko kitų standartų[165], „man visada įdomu, ar platintojai žino, kaip kino teatrai taiko nuolaidas jų filmams. Jei kažkas pažeidžia „rentalą“, tai iškreipia sąlygas kitiems. <...> Man įdomu, kokius modelius kuria konkurentai, ir kodėl tokie modeliai gali pažeisti mūsų konkurencinę aplinką[166].
(135) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. pritardavo kainų derinimui su UAB „Mulitkino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“. Pavyzdžiui, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. 2011 m. sausio – vasario mėnesiais vykusį elektroninį susirašinėjimą su UAB „Multikino Lietuva“ darbuotoju R. B. dėl pasikeitusios UAB „Multikino Lietuva“ kainodaros (taikomų nuolaidų studentams)nematoma kopija „bcc“ siųsdavo ir UAB „Forum Cinemas“ darbuotojui D. B. Po to, kai G. P. R. B. paaiškino taikomų nuolaidų principus (nutarimo 3.6.1.5-3.6.1.6. dalys), D. B. G. P. atsakė: „[t]aip saldžiai seniai beskaičiau – GRYNUOLIŠKA TIESA... AČIŪ[167].
(136) Konkurencijos tayrba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. informuodavo G. P.apie UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ kino teatruose taikomas nuolaidas, reikalaudamas G. P. užtikrinti, kad nuolaidos bilietams būtų derinamos su UAB „Forum Cinemas“. G. P. iškart reaguodavo į elektroninius laiškus ir kreipdavosi į UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atstovus, reikalaudamas pasiaiškinti dėl nesuderintų akcijų.
(137) 2009 m. balandžio 6 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. įspėjo G. P. apie padažnėjusias UAB „Cinamon Operations“ akcijas:
„<...> o Cinamonai neturi derinti su jumis padažnėjusių Yzzi ir Megos dienų, kai bilietai po 7 Lt?? Ar jie jumei irgi atbašliuoja po piataką jūsų dalies?? <...>YZZI buvo kovo 18, balandžio 1 (ir dar musėt bus kažkada balandį). Po to MEGA diena – balandžio 8 berods po 7 Lt po to OLIALIA diena – balandžio 16 po 8 Lt.[168].
(138) 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. kreipėsi į UAB „Cinamon Operations“: „ar Yzzi dienas jau kelis kartus per mėnesį darote <...>[169].
(139) 2009 m. liepos 2 d. D. B. informavo G. P. apie UAB „Cinamon Operations“ kino teatre taikomą šeimos akciją, kurios metu bilietai parduodami su nuolaida po 8,5 Lt.[170] G. P. tą pačią dieną kreipėsi į UAB „Cinamon Operations“: „<...> galit pakomentuoti jūsų šeimos akciją, prašau?[171].
(140) 2010 m. gegužės 14 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. elektroniniame laiške UAB „Forum Cinemas“ darbuotojams[172] palyginimui išsiuntė informaciją apie vidutines bilietų kainas UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ kino teatruose:
GAL sugalvosit, kaip čia dabar raportuot Holivudui <...> FCK [„Forum Cinemas Kaunas“] - 226 / 14,65 Lt - ĮSKAITANT LNK NUOLAIDAS <...> Cinamon Kaunas - 51 žiūrovas, 596,5 Lt BO / 11,7 Lt TPA[173] - BE SPEC NUOLAIDŲ[174]
(141) Praėjus savaitei nuo minėto susirašinėjimo, UAB „Forum Cinemas“ siekė išrašyti sąskaitą UAB „Cinamon Operations“ už negautas pajamas[175].
(142) 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. elektroniniame laiške G. P. ir J. G. persiuntė ekrano atvaizdą, iš kurio matyti, jog UAB „Multikino Lietuva“ internetiniame puslapyje www.alfa.lt platina skrajutę, su kuria bilieto kaina į išankstinį filmo „Ilgo plauko istorija“ (angl. Tangled) seansą 2011 m. sausio 26 d. – 15 Lt, ir papildomai paklausė „kaip suprast tokį A kategorijos dompą??[176].[177].
(143) Tą pačią dieną UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. kreipėsi į UAB „Multikino Lietuva“ reikalaudama paaiškinti susidariusią situaciją
(144) 2011 m. balandžio 18 d. laiške UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojams[178] nurodė, kad UAB „Multikino Lietuva“ taiko nuolaidas ir tokiu būdu nesilaiko susitarimų:
šiandien Multikine (04.18) yra jau reguliari pirmadieninė Facebook diena, kuomet bilietas iš gatvės kainuoja po 9 Lt, 3D filmams – po 13 Lt. Šios dienos repertuare buvo rodomas ir premjerinis RIO 3D išankstinis seansas, kuris taip pat pateko, arba galėjo patekti <...> į šią akciją. <...> Jei pasitvirtins dempinguotų bilietų į priešpremjerinį filmą faktas – tuomet mano kukliu manymu ir įsitikinimu – tai akiplėšiškas nesiskaitymas su tam tikrom ekonominėm taisyklėm, kurių privalu laikytis vieniems, bet kiti jas gali laisvai ignoruoti..<...> 5 bilietus iš 67 jie pardavė po Facebook kaina (9+4 Lt) – po 13 Lt ... t. y. dempingavo...[179].
(145) Po šio elektroninio laiško, UAB „Forum Cinemas“ kreipėsi į UAB „Multikino Lietuva“ dėl nuolaidų kino filmui taikymo, nurodydama „[b]ūtume dėkingi, jei praneštumėte apie mūsų blokbasterių dompo planus <...>.[180].
(146) 2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. G. P. pakomentavo naują UAB „Multikino Lietuva“ kino teatro akciją: „<...> dėl nuolatinio dompo...nes vėl akcija, ir jau tikrai sėkminga ... [UAB „Multikino Lietuva“] pardavė 1600 [bilietų] <...> NESKUNDŽIU, bet MŪSŲ TIKSLAI – TPA ir ADM kitiems metams turi "gerą" varžovą ir "kompanjoną – partnerį" ... :)[181].
(147) 2012 m. gegužės 22 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas D. B. informavo savo kolegas G. P., J. G. bei D. L.-G., kad UAB „Multikino Lietuva“ organizavo nesuderintą bilietų pardavimo akciją ir tikslius UAB „Multikino Lietuva“ bilietų pardavimų duomenis iš „Markus“ programos[182].
(148) Remdamasis šia gauta informacija, UAB „Forum Cinemas“ tą pačią dieną parašė laišką UAB „Multikino Lietuva“, kuriame nurodė: „pagal ataskaitą ir pagal mūsų 3 kartus kartotą prašymą nedompint rentalų dalies bigams, galim išrašyti sąskaitą savo daliai pagal vidurkį už 182 bilietus?[183].
3.6.3.2. Keitimasis kita informacija
(149) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai tarpusavyje taip pat keisdavosi kita aktualia informacija, susijusia su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veikla, pavyzdžiui, jų planuojamu repertuaru, besikeičiančiu darbo laiku ar informacija apie infrastruktūrą.
(150) 2010 m. lapkričio 22 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. persiuntė D. B. iš UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. gautą elektroninį laišką, kuriame buvo nurodyta informacija apie „Multikino“ kino teatro repertuarą lapkričio 26 – gruodžio 2 d., papildomai nurodydamas:
INFORMUOJU: Jie savaitgaliais po truputį ilgina darbo laiką. Reikia pastebėt, ar seksis ir....[184].
(151) 2011 m. kovo 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. persiuntė D. B. ir A. B. iš UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. gautą informaciją apie UAB „Multikino Lietuva“ kino teatro repertuarą kovo 25-31 d., pakomentuodamas:
[k]olegos, analizuoju ašai lenkų repertuarą <...> vietoj mūsų išspaudžiamų 2 vakaro seansų, jie savaitgalį daro 3 šiek tiek pratęsdami darbo laiką (kartais iki 22:30). Gal vasarai artėjant ir vakarams ilgėjant mums irgi orientuotis į ilgesnį darbo laiką Vilniuje? <...>[185].
(152) 2010 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. persiuntė[186] D. B. iš Multikino S.A atstovės gautą informaciją apie UAB „Multikino Lietuva“ kino teatro salių dydį ir kiekvienoje iš jų turimas projektoriaus rūšis (skaitmeninį ar analoginį[187]).
(153) 2011 m. vasario 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. persiuntė D. B. iš UAB „Cinamon Operations“ gautą informaciją: „atrodo, kad RIO jau galesime rodyti ir 3D, bet kadangi aplink bus ir kitu 3D filmu, o sale tik viena, planuotume RIO rodyti ir is 35mm ir is 3D. <...>“. D. B. vėliau atsakė: „<...> dabar pas juos kaina mažesnė biškį įtakos turės jų populiarumui paaugti...“. G. P. kolegai nurodė, kad: „pažiūrėsim, kaip įtakos, o tada reaguosim...“, su kuo D. B. sutiko[188].
4. Tyrimo išvados ir ūkio subjektų paaiškinimai
(154) Išanalizavus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, 2015 m. spalio 15 d. Pranešime apie atliktą tyrimą[189] buvo padaryta išvada, kad UAB „Forum Cinemas“ su savo konkurentais UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarė du tęstinius horizontalaus pobūdžio susitarimus, kad nuolaidos bilietams į kino filmų seansus per pirmas dvi populiariausių (angl. blockbusters) kino filmų rodymo savaites nebus taikomos. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ nuolat informuodavo UAB „Forum Cinemas“ apie planuojamas taikyti bilietų kainas, o pastaroji įmonė pareikšdavo valią, įrodančią jos pritarimą ar nepritarimą vykdomoms akcijoms. 
(155) Susitarimų laikymosi priežiūrą padėjo užtikrinti UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ „Markus“ programos pagalba UAB „Forum Cinemas“ teikiamos ataskaitos apie bilietų į kino filmų seansus pardavimus.
(156) Pranešime apie atliktą tyrimą taip pat padaryta išvada, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“, kaip ūkio subjektai, pirmieji pranešę apie šiuos pažeidimus Konkurencijos tarybai, tenkina atleidimo nuo baudų sąlygas, įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 38 straipsnyje ir yra pagrindas šiuos ūkio subjektus atleisti nuo baudos.
(157) 2015 m. lapkričio 18 d. įvyko Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdis[190]. Konkurencijos taryba išklausė žodinius UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon operations“ atstovų paaiškinimus. UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon operations“ atstovai iš esmės palaikė savo rašytinėse nuomonėse dėl tyrimo išvadų pateiktas pozicijas. 
(158) UAB „Multikino Lietuva“[191] ir UAB „Cinamon Operations“[192] raštu pateiktose nuomonėse ir Konkurencijos tarybos posėdyje nurodė, kad sutinka su Pranešime apie atliktą tyrimą nurodytomis išvadomis.
(159) UAB „Forum Cinemas“ pateikė nuomonę raštu[193] dėl tyrimo išvadų Konkurencijos tarybai ir žodžiu Konkurencijos tarybos posėdyje. UAB „Forum Cinemas“ nesutiko su Pranešime apie atliktą tyrimą išdėstytomis išvadomis.
(160) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad ji nesudarė draudžiamo konkurentų susitarimo dėl kainų derinimo ir nustatymo su konkurentais UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“.
(161) UAB „Forum Cinemas“ taip pat teigė, kad neegzistuoja priežastinis ryšys tarp konkurentų veiksmų derinimo ir elgesio rinkoje. Nurodė, kad UAB „Forum Cinemas“ sprendimus dėl kainodaros priima iš anksto pagal nustatytą procedūrą, o ne „žaibiškai“ reaguodama į pavienius pasikeitimus rinkoje. Taip pat teigė, kad kino filmų bilietų kainų vidurkiai tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ buvo skirtingi ir negalima įžvelgti panašių jų kitimo tendencijų. Teigė, kad informacija apie planuojamas akcijas buvo vieša, išpardavimai buvo periodiški, o bilietų kainos tokiomis dienomis būdavo gana stabilios, todėl tai negalėjo sumažinti UAB „Forum Cinemas“ bei jos konkurentų netikrumo rinkoje.
(162) UAB „Forum Cinemas“ taip pat nurodė, kad savo veiksmais ji siekdavo užsitikrinti planuojamo užmokesčio už UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimą surinkimą. UAB „Forum Cinemas“ pažymėjo, kad ji neturėtų atsakyti už UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ informacijos pateikimo būdą, nes būtent šie ūkio subjektai nusprendė „rentalo“ klausimus derinti atskleisdamos bilietų kainas.
(163) UAB „Forum Cinemas“ teigė, kad „Markus“ programoje nebuvo teikiama jokia su ateitimi susijusi informacija, per šią programą buvo pateikiama praeities informacija apie kino filmų bilietams taikytas kainas, o UAB „Forum Cinemas“ šios informacijos nelaikė konfidencialia.
(164) UAB „Forum Cinemas“, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktu, pateikė rašytinius įsipareigojimus ir prašė Konkurencijos tarybos nutraukti tyrimą.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(165) Konkurencijos įstatymo[194] 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra nurodyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant ir susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas.
(166) Atsižvelgus į tai, kad Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis nurodo, kad šiuo įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo, ir į tai, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis savo esme ir tikslais atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 straipsnio (anksčiau – Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnis) nuostatas, aiškinant bei taikant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį atitinkamai vadovaujamasi SESV 101 straipsnio taikymo praktika.
(167) Atsižvelgus į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas, nagrinėjamu atveju, vertinant UAB „Forum Cinemas“, UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Multikino Lietuva“ veiksmus, yra svarbu nustatyti, ar nagrinėjami šių ūkio subjektų veiksmai gali būti laikomi konkurenciją ribojančiais veiksmais Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme. Atliekant šį vertinimą, visų pirma reikia apibrėžti atitinkamą rinką.
5. Atitinkamos rinkos apibrėžimas
(168) Atitinkama rinka apibrėžiama vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje atitinkama rinka įvardijama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje teritorijoje, bei Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo (toliau – Paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos), patvirtintais Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 „Dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, kurie parengti ir suderinti su Europos Komisijos pranešimu „Dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams“ (97/C 372/03).
(169) Pagrindinis atitinkamos rinkos apibrėžimo tikslas yra nustatyti nagrinėjamų ūkio subjektų konkurentus, galinčius varžyti jų laisvę elgtis nepriklausomai nuo kitų rinkos dalyvių. Atitinkamos rinkos apibrėžimas apima keletą etapų. Pirmiausiai apibrėžiama prekės rinka, nustatant prekes, kurios yra ar gali būti pakeičiamos viena kita. Po to apibrėžiama geografinė rinka, nustatant teritoriją, kurioje tas pakeičiamumas vyksta ar gali vykti. Apibrėžus atitinkamą rinką, nustatomi rinkos dalyviai.
(170) Rinkos apibrėžimas yra priemonė konkurencijos riboms tarp ūkio subejktų nustatyti ir apibrėžti, o pagrindinis jo tikslas – sistemingai nustatyti konkurencijos ribojimus, su kuriais susiduria ūkio subjektai. Rinkos apibrėžimas nėra savitikslis dalykas, todėl kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kokia galima konkurencijos problema yra analizuojama ir kokiu tikslu siekiama nustatyti atitinkamos rinkos apibrėžimą[195]. Poreikis atitinkamą rinką tiksliai ir detaliai apibrėžti priklauso nuo nagrinėjamo pažeidimo pobūdžio[196]. Šiuo atveju nepriklausomai nuo to, koks galėtų būti tikslus atitinkamos rinkos apibrėžimas, nagrinėjami horizontalaus pobūdžio ūkio subjektų veiksmai, turintys tikslą riboti konkurenciją, todėl pakanka nustatyti, jog šie ūkio subjektai tarpusavyje konkuruoja veikdami toje pačioje atitinkamoje rinkoje.
5.1. Prekės rinka
(171) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad prekės rinka yra visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas.
(172) Nagrinėjamu atveju yra analizuojama UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino ietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ veikla, susijusi su kino filmų platinimu ir rodymu.
(173) Lietuvos Respublikos kino įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje filmas yra apibrėžtas kaip garso ir vaizdo kūrinys, kurį sudaro juostoje ar kitoje laikmenoje nuosekliai užfiksuoti temos susieti vaizdai ir kuris skirtas atkurti bet kokiomis techninėmis priemonėmis ir rodyti[197]. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo[198] 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas išskiria tokias filmų rūšis kaip kino filmas, televizijos filmas, videofilmas ir diafilmas.
(174) Vertinant minėtas sąlygines filmų rūšis (kaip prekes) vartotojo požiūriu (analizuojant jų savybes, platinimo (rodymo) pobūdį, galimus vartotojo poreikius), kiekviena filmo rūšis galėtų būti apibrėžiama kaip atskira atitinkama prekė, kadangi iš esmės nė viena jų tarpusavyje nėra pakeičiama[199]. Kadangi šiuo atveju nagrinėjami su kino filmų rodymo kino teatruose veikla susiję ūkio subjektų veiksmai, toliau prekės rinkos apibrėžimo tikslais analizuojamos su kino filmais susijusios aplinkybės.
(175) Vertinant kino filmus vartotojo požiūriu, juos būtų galima skirstyti pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, pagal jų žanrus (fantastiniai, veiksmo, komedijos, animaciniai, dokumentiniai ir kt.), arba, pavyzdžiui, galima išskirti vaidybinius, dokumentinius bei animacinius filmus[200]. Taigi, vertinant tokį skirstymą paklausos pakeičiamumo prasme, vieno žanro filmai neturės artimų pakaitalų kito žanro filmams, arba, pavyzdžiui, vieno pavadinimo filmas nebus pakeičiamas kito pavadinimo filmu, nes vartotojas norės matyti būtent pasirinkto žanro ar kurį nors konkretų filmą.
(176) Kino filmai taip pat gali būti skirstomi pagal planuojamas kino filmo pajamas į labai didelį filmą (AAA), didelį filmą (AA) ir t. t. (Lentelė 1, nutarimo 1.1. dalis). Vis dėlto, nėra pagrindo daryti išvadą, kad vartotojų požiūriu labai dideli (AAA kategorijos) filmai iš esmės skiriasi nuo kitų kategorijų, pavyzdžiui, AA kategorijos kino filmų. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra tikslinga kaip galimas atskiras prekės rinkas nagrinėti atskirų kino filmų grupių pagal planuojamas pajamas.
(177) Šiuo atveju nėra tikslinga išskirti atskirų kino filmų ar atskirų kino filmų žanrų, o pakanka prekės rinką apibrėžti kaip kino filmai, rodomi kino teatruose. Tokia išvada grindžiama tuo, kad nagrinėjamu atveju yra vertinamas ūkio subjektų elgesys ne konkretaus kino filmo ar filmų žanro, o daugelio skirtingų kino filmų atžvilgiu – nagrinėjami veiksmai tarp kino filmų rodytojų dėl kino filmų bilietų nepriklausomai nuo konkretaus filmo rūšies. Be to, jeigu nagrinėjami veiksmai vertinami kaip ribojantys konkurenciją pagal tikslą (t. y., kurių poveikio konkurencijai nustatinėti nereikia), tuomet net ir apibrėžus prekės rinką siauriau, pavyzdžiui, kaip tam tikrų filmų rinkas, tai neturėtų įtakos išvadai dėl nagrinėjamų veiksmų atitikties konkurencijos teisei, kadangi bet kuriuo atveju nagrinėjamas susitarimas apimdavo tuos kino filmus, kuriuos rodydavo nagrinėjami ūkio subjektai[201].
(178) Kino filmų platinimas ir rodymas vyksta du iš esmės skirtingus lygmenis (etapus).
(179) Kino filmų platinimo lygmenyje veikia ūkio subjektai, įgalioti platinti kino filmus Lietuvos Respublikoje veikiantiems kino teatrams. Kino filmų rodymo lygmenyje veikia ūkio subjektai, rodantys kino filmus kino teatruose.
(180) UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ užsiima kino filmų rodymo ūkine veikla, kuri, ūkio subjektų teigimu, yra pagrindinė jų ūkinė veikla (nutarimo 2 dalis). Iš platintojų gautos kino filmo kopijos rodymas atitinkamo kino teatro kino salėje yra laikomas kino filmų rodymu (nutarimo 1.2. dalis).
(181) Lankymasis kino teatre žiūrovui yra kitokia patirtis lyginant su filmų žiūrėjimu televizijos ekrane namie. Jis apima išėjimą iš namų, kino filmo žiūrėjimą dideliame ekrane su atitinkama garso įranga ir buvimą viešoje vietoje su kitais asmenimis[202]. Atitinkamai, nagrinėjamu atveju yra pagrindas išskirti atskirą kino filmų rodymo rinką.
(182) Šiuo atveju Konkurencijos taryba taip pat nagrinėja UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo veiklą, kuri apima kino filmų kopijų iš pasaulinių platintojų[203] gavimą bei šių kino filmų tiekimą Lietuvos Respublikoje veikiantiems kino filmų rodytojams – kino teatrus valdantiems ūkio subjektams (nutarimo 1.1. dalis).
(183) Taigi, apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, nagrinėjamu atveju apibrėžiamos dvi prekių rinkos – kino filmų rodymo rinka ir kino filmų platinimo rinka.
5.2. Geografinė rinka
(184) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad geografinė rinka yra teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis.
(185) Apibrėžiant geografinę kino filmų rodymo rinką, pažymėtina, kad visų nagrinėjamų ūkio subjektų, t. y. UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“, UAB „Cinamon Operations“, atstovai nurodė, kad kino filmų rodymo geografinė rinka iš esmės apima atitinkamo miesto ir jo apylinkių (rajonų), kuriose veikia kino teatras, ribas (nutarimo 2. dalis).
(186) Taigi, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad kino filmų rodymu užsiimančių ūkio subjektų veikla apima atskirų miestų teritorijas ir jų rajonus.
(187) Apibendrinant tai, kas aukščiau išdėstyta, nagrinėjamu atveju geografinės kino filmų rodymo rinkos apibrėžtinos kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio miestai ir jų rajonai.
(188) Kino filmų platinimo veikla yra paremta teritoriniu principu, kadangi kino studijos savo platintojus turi tam tikrose teritorijose, kurios yra apibrėžtos kino filmų platinimo sutartyse ar licencijose (gali būti šalis, regionas, pavyzdžiui, Baltijos šalių regionas). Kino filmų platinimo teises įgijęs subjektas, kino filmus paprastai gali platinti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (nutarimo 1.1. dalis).
(189) Kino filmų platinimas vyksta ne platesnėje nei Lietuvos Respublika teritorijoje, kadangi platintojas paprastai turi išimtines teises platinti filmą tik šioje teritorijoje, be to, tokius ribojimus nulemia ir techninės sąlygos (pavyzdžiui, filmo platintojas užsako filmo titrus ir/ar įgarsinimą lietuvių kalba) (nutarimo 1.1. ir 2.1. dalys).
(190) Be to, visiems ūkio subjektams, siekiantiems kino filmus platinti Lietuvos Respublikoje, taikomi vienodi reikalavimai, numatyti Kino įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje[204]. Nėra duomenų, rodančių, kad kino filmus platinantys ūkio subjektai būtų diferencijuojami ir jų atžvilgiu būtų taikomi skirtingi jų veiklos apribojimai, kurie iš esmės nulemtų teritorinius rinkos skirtumus taip, kad būtų galima išskirti atskiras vietines rinkas. Taigi, kino filmų platinimo rinkoje veikiantys ūkio subjektai susiduria su panašiomis konkurencinėmis sąlygomis, t. y. teisiniu veiklos reglamentavimu, nepriklausomai nuo konkrečios kino filmų platinimo vietos.
(191) Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, kino filmų platinimo geografinė rinka apibrėžtina kaip nacionalinė rinka, šiuo atveju, Lietuvos Respublikos teritorija.
(192) Taigi, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad kino filmų rodymu užsiimančių ūkio subjektų veikla apima atskirų miestų teritorijas ir jų rajonus.
(193) Apibendrinant tai, kas aukščiau išdėstyta, nagrinėjamu atveju geografinės kino filmų rodymo rinkos apibrėžtinos kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių bei Panevėžio miestai ir jų rajonai.
5.3. Atitinkamos rinkos ir jų dalyviai
(194) Įvertinus nutarimo 5.1. ir 5.2. dalyse nurodytas aplinkybes, šiuo atveju yra nagrinėjamos šios rinkos:
(a) kino filmų rodymo Vilniaus ir Kauno miestuose ir jų rajonuose atitinkamos rinkos[205];
(b) kino filmų platinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinkama rinka.
(195) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalimi, ūkio subjektai, kurie toje pačioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija laikytini konkurentais.
(196) Nors nagrinėjamo pažeidimo tikslais nėra būtina tiksliai nustatyti visus ūkio subjektus, kurie yra laikytini tiesioginiais UAB „Forum Cinemas“ konkurentais šio tyrimo tikslais apibrėžtoje kino filmų platinimo rinkoje, Konkurencijos taryba nustatė ir kitus panašią veiklą vykdančius ūkio subjektus. Pagrindiniais kino filmų platintojais Lietuvos Respublikoje laikytini UAB „ACME Film“, UAB „Forum Cinemas“, UAB „Garsų pasaulio įrašai“, UAB „Theatrical Films Distributions“, UAB „Prior įrašų grupė“. UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo rinkoje užima reikšmingą dalį rinkos – apie 30 proc. (nutarimo 2.1. dalis).
(197) Nagrinėjamu atveju apibrėžiamose kino filmų rodymo rinkose iš esmės veikia du pagrindiniai dalyviai: Kauno mieste ir jo rajone – UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“, bei – Vilniaus mieste ir jo rajone – UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Mutikino Lietuva“. Kartu šie ūkio subjektai atitinkamose geografinėse rinkose užėmė didžiąją dalį kino filmų rodymo rinkos (nutarimo 2 dalis).
(198) Šią išvadą patvirtino ir patys ūkio subjektai. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atitinkamose rinkose įvardijo turintys tik vieną konkurentą – UAB „Forum Cinemas“ kino teatrus, veikiančius atitinkamai Vilniuje ir Kaune. Pastebėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ kino centrus „Pasaka“ ir „Skalvija“ papildomai įvardijo kaip galimus savo konkurentus Vilniuje, o Kaune taip pat veikia, pavyzdžiui, „Romuva“, „Kanklės“ (nutarimo 2 dalis). Vis dėlto tikslus visų konkurentų nustatymas šioje rinkoje nėra būtinas, nes tai nekeistų veiksmų vertinimo, nes bet kuriuo atveju UAB „Forum Cinemas“ konkuruoja su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atitinkamai Vilniuje ir Kaune.
6. Nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmų vertinimas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto prasme
(199) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. To paties straipsnio 1 dalies 1 punktas draudžia susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalis susitarimą apibrėžia kaip bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytas sutartis arba ūkio subjektų suderintus veiksmus, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą. Iš esmės analogiškos nuostatos yra numatytos ir SESV 101 straipsnyje, kuris nurodo, kad draudžiami tokie veiksmai, kurie gali pasireikšti susitarimais, asociacijų sprendimais ir suderintais veiksmais.
(200) Susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas labai plačiai, nekeliant esminių reikalavimų jo išraiškos būdui ar formai[206]. LVAT bei ESTT praktikoje pripažįstama, jog tam, kad būtų sudarytas susitarimas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio prasme, pakanka nustatyti eksplicitinį arba implicitinį šalių valios (norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs pareiškėjų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės[207]. Be to, šalių valia gali išplaukti tiek iš sutarties sąlygų, tiek iš šalių elgesio, nes susitarimais taip pat pripažįstami ne tik formalūs, rašytiniai susitarimai (rašytinės sutarties sudarymas), bet ir žodiniai susitarimai ar net teisiškai neįpareigojantys dokumentai. Net iš pirmo žvilgsnio vienašalis aktas, nepriklausomai nuo jo formos, gali būti laikomas susitarimu, jei jis išreiškia bendrą bent dviejų šalių valią. Atitinkamai šalių valia gali būti išreikšta tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai (numanomai, neišreiškiant žodžiais, „nebyliai“)[208].
(201) Suderinti veiksmai apibrėžiami kaip veiksmų koordinavimo tarp ūkio subjektų forma, kuri nepasiekusi vadinamojo susitarimo stadijos, sąmoningai pakeičiama praktiniu bendradarbiavimu tarp tų ūkio subjektų, siekiant išvengti su konkurencija susijusios rizikos[209]. Šis autonomijos reikalavimas neatima iš ūkio subjektų teisės protingai prisiderinti prie konstatuoto ar numanomo savo konkurentų elgesio, tačiau jis griežtai prieštarauja bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių ūkio subjektų, kuris gali turėti įtakos esamam ar potencialiam konkurento elgesiui rinkoje arba atskleisti tokiam konkurentui elgesį, kurio nuspręsta ar numatoma imtis šioje rinkoje, jei šių kontaktų tikslas ir poveikis – sukurti konkurencines sąlygas, kurios, atsižvelgiant į tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų pobūdį, įmonių dydį bei skaičių ir šios rinkos apimtį, neatitinka normalių sąlygų nagrinėjamoje rinkoje[210].
(202) Veiksmų derinimas tarp ūkio subjektų siejamas su abipusio kontakto tarp šių ūkio subjektų egzistavimu. Abipusis kontaktas nustatomas, kai vienas konkurentas atskleidžia savo ateities ketinimus ar veiksmus rinkoje kitam, kai pastarasis to prašo, ar bent jau tai priima[211]. Tokiu atveju, norint konstatuoti, kad buvo derinami tarpusavio veiksmai, pakanka nustatyti, kad atskleisdamas savo ketinimus konkurentas eliminavo, ar bent jau žymiai sumažino netikrumą dėl jo paties būsimo elgesio rinkoje[212].
(203) Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad nors SESV 101 straipsnio 1 dalies prasme suderintų veiksmų sąvoka greta ūkio subjektų veiksmų suderinimo apima elgesį rinkoje po šio suderinimo ir priežastinį ryšį tarp šių dviejų, gali būti preziumuojama, išskyrus priešingų įrodymų atvejus, kad ūkio subjektas, kuris dalyvauja derinant veiksmus ir toliau veikia rinkoje, nustatydamas savo elgesį joje atsižvelgs į apsikeistą informaciją. Jeigu galima nustatyti, jog šios įmonės suderino veiksmus ir toliau veikė šioje rinkoje, pateisinama reikalauti, kad jos pateiktų įrodymų, kad šis veiksmų suderinimas neturėjo įtakos jų elgesiui atitinkamoje rinkoje. Be to, minėta priežastinio ryšio prezumpcija taikoma visais atvejais nepriklausomai nuo kontaktų, per kuriuos derinti veiksmai, skaičiaus[213]. Pažymėtina, kad tam, jog būtų nuneigta minėta prezumpcija, įtariamas ūkio subjektas turi pateikti tokius įrodymus, kurie paneigtų bet kokią suderintų veiksmų įtaką ūkio subjektų elgesiui rinkoje. Taigi, tokie įrodymai turi paneigti bet kokius ryšius tarp suderintų veiksmų ir ūkio subjekto sprendimo veikti rinkoje[214].
(204) LVAT savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad suderinti veiksmai, jei jie nenustatomi kitu būdu, paprastai turi pasireikšti atitinkamoje rinkoje, t.y. turi būti konstatuotas priežastinis ryšys tarp veiksmų derinimo ir tokio derinimo pasireiškimo (ūkio subjektų elgesio) rinkoje, tačiau šį priežastinį ryšį turi paneigti patys antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai[215].
(205) Atsižvelgus į šiuos išaiškinimus bei į surinktą informaciją, darytina išvada, jog šiuo atveju reikia įvertinti, ar dviem atvejais (vienu atveju – UAB „Forum Cinemas“ UAB „Multikino Lietuva“, kitu atveju – UAB „Forum Cinemas“ bei UAB „Cinamon Operations“) kino filmų rodymo veikla užsiimantys konkuruojantys ūkio subjektai susitarė (derino veiksmus) dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo.
(206) Šiame kontekste pažymėtina, kad nors tam tikri nagrinėjamų veiksmų epizodai galėtų būti vertinami kaip turintys „suderintų veiksmų“ ar „susitarimo“ (kaip sutarties) požymių, tačiau  atriboti „susitarimą“ ir „suderintus veiksmus“ nėra būtina, nes tai nekeistų veiksmų vertinimo. Šios veiksmų koordinavimo formos nėra tarpusavyje nesuderinamos[216].
(207) Nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar buvo sudaryti susitarimai (suderinti veiksmai) Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalies ir 5 straipsnio prasme, reikia nustatyti, ar UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ kokiu nors būdu išreiškė bendrą valią dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo. 
6.1. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ veiksmų vertinimas
(208) Konkurencijos taryba nustatė elektroninio susirašinėjimo tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų atvejus, iš kurių matyti, kad minėti ūkio subjektai susitarė, kokiais atvejais nedaryti nuolaidų kino filmų bilietams, bei keitėsi informacija apie konkrečių kino filmo bilietų planuojamas kainas ir akcijas bent nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d. (nutarimo 3.6.1.1. –3.6.1.11. dalys).
(209) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai elektroniniuose laiškuose, kuriuos jie siuntė UAB „Multikino Lietuva“, paaiškino „nerašytas taisykles“ ir skatino UAB „Multikino Lietuva“ nedaryti didelių nuolaidų populiariems (dideliems) filmams, pavyzdžiui:
(a)  2010 m. spalio 27 d. elektroniniame laiške UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė, kokios praktikos laikomasi rinkoje: „Paprastai yra tokia nerašyta taisyklė – blokbasteriai (kurių estimeitas Box Office nuo 200.000 eurų up) neliečiami su dompais 2 savaites (galit dompint, jei norit, bilieto kaina – ne platintojo reikalas, bet rentalus prašysim susimokėti pagal miesto vidurkį). Dideli filmai (kurie nuo 100.000 Eur iki 200.000 Eur BO estimate) neliečiami 10 dienų. Viskas – kas estimeitas žemiau, aptarimų, informavimo reikalas ir pirmyn!“ (nutarimo 3.6.1.2);
(b)  2010 m. gruodžio 10 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. elektroniniame laiške UAB „Multikino Lietuva“ nurodė, kada reikėtų bilietus parduoti pilna kaina bei išreiškė lūkesčius, kad UAB „Multikino Lietuva“ nelaužys „rinkos taisyklių ir tradicijų“: „[p]rieš keletą metų <...> visi rinkos dalyviai susitarė vengti nuolaidų platintojui tenkančiai pajamų daliai savaitgaliais ir per moksleivių atostogas – šie laikotarpiai yra patys pelningiausi pardavinėti bilietus pilna kaina. <...> Būtume labai dėkingi, jei ,,Multikino“ padėtų mums nelaužyti rinkos taisyklių ir tradicijų. Tikiuosi, suprantate šio reikalo esmę.“ (nutarimo 3.6.1.4.);
(c)  2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. elektroniniame laiške priminė susitarimą dėl bendros taisyklės netaikyti nuolaidų dideliems filmams: „Nuolaidos i A ketogorijos isankstiniu filmu premjeras yra nedaromos<...> maniau, akd jau esam sutare ir nebereikia jokiu papildomu laisku ir stebejimo... Kaip galime taisyti padeti, kad nereiketu sekti vieniems kitu?“ (nutarimo 3.6.1.5.);
(d) 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. siuntė dar vieną elektroninį laišką, kuriame pakartotinai pažymėjo, kad pirmas dvi savaites kainos negali būti su nuolaidomis („akcijinės“) bei paragino UAB „Multikino Lietuva“ informuoti UAB „Forum Cinemas“ apie akcijas bei nuolaidas ir veiksmus suderinti: „kainos negali būti akcijines bent pirmas 2 savaites, veliau – derybu klausimas. Busim labai dekingi, jeigu informuosi apie visas akcijas/nuolaidas / isankstinius ir tt. <...> Apie viska turim zinot ir susiderinti is anksto.“ (nutarimo 3.6.1.5).
(210) Kaip matyti iš elektrininių laiškų, kuriuos UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojai siuntė UAB „Forum Cinemas“ darbuotojams, UAB „Multikino Lietuva“ pritardavo UAB „Forum Cinemas“ siekiams dėl nuolaidų netaikymo, šreikšdavo apgailestavimą tais atvejais, jei nukrypdavo nuo susitarimo, bei užtikrindavo, kad ateityje akcijas bei kainas derins, pavyzdžiui: 
(a)  po to, kai UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. 2010 m. spalio 27 d. paaiškino kokios praktikos laikomasi rinkoje, UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. tą pačią dieną atsakydamas elektroniniu laišku apgailestavo, kad įvyko nesusikalbėjimas ir pažymėjo, kad ateityje derins veiksmus: „Gaila, kad toks nesusikalbejimas isejo telefonu. Manau ateityje pradesime derinti siuos dalykus kur kas anksciau“(nutarimo 3.6.1.2. dalis);  
(b)  2011 m. sausio 21 d. atsakydamas į iš UAB „Forum Cinemas“ gautą paklausimą, kodėl UAB „Multikino Lietuva“ daro nuolaidą filmui „Ilgo plauko istorija“ (angl. Tangled), UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. apgailestavo, kad dėl šio filmo rodymo nesuderino veiksmų su UAB „Forum Cinemas“ bei pažadėjo ateityje veiksmus derinti: „taip, tai mano klaida, jog nesuderinau ir su Jumis sios akcijos“; „nesusimasciau taves paklausti ar galime savaitgali daryti Ilgaplukes seansa kaip tai daro FC <...> Zodziu kalbam derinam, diskutuojam, darom!(nutarimo 3.6.1.5 dalis);
(c)  2011 m. balandžio 20 d. atsakydamas į UAB „Forum Cinemas“ paklausimą dėl nuolaidos filmui „Rio“, UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. nurodė, kad jis dar kartą priminė savo darbuotojams nedaryti nuolaidų premjeriniams filmams: „Stafas dar karta informuotas, kad premjeriniams filmams (kaip jau diskutuota buvo anskciau), nuolaidos negaliotu“;
(d) 2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. elektroniniame laiške UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad jis laikosi taisyklės nedaryti nuolaidų dideliems filmams („blockbasteriams“): „<...> Del Blokbasteriu – tikrai nieko neplanuoju, kam negalima tam negalima“ (nutarimo 3.6.1.9. dalis);
(e)  2012 m. gegužės 23 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. elektroniniame laiške UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad, kaip jie jau buvo aptarę anksčiau, bilietams į didelius kino filmus nuolaidos nebus taikomos: „Manau esame apkalbeje akcijas, nuolaidas dideliems filmams. Manau, jog laikomes dideliu filmu nedompinimo dideliu mastu“ (nutarimo 3.6.1.11. dalis).
(211) Aukščiau nurodyti pavyzdžiai rodo, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ susitarė dėl bendros pozicijos, kad dideliems filmams neturėtų būti taikomos didelės nuolaidos tais laikotarpiais, kai iš filmų rodymo gali būti surenkamos didelės pajamos (kaip matyti, pavyzdžiui, paprastai galiojo taisyklė didžiausiems filmams netaikyti didelių nuolaidų pirmąsias dvi savaites, dideliems filmams – 10 dienų).
(212) Susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo patvirtina ir Konkurencijos tarybos nustatyti atvejai dėl konkrečių kino filmų bilietų kainų bei specialių pasiūlymų derinimo, pavyzdžiui:
(a)  Multikino S.A. (kuri yra UAB „Multikino Lietuva“ motininė įmonė) darbuotoja A. S. 2010 m. rugsėjo 20 d. elektroniniu laišku informavo UAB „Forum Cinemas“ darbuotoją G. P., kad 2010 m. spalio 9 d. planuoja daryti „kino naktį“ bei pateikė informaciją apie renginį, įskaitant ir bilieto kainą (17 Lt). 2010 m. rugsėjo 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. minėtą elektroninį laišką persiuntė D. B. (kuris atsakingas už filmų rodymą): „va kaip viskas vyks – persiunčiu, kad žinotum“ (nutarimo 3.6.1.1. dalis);
(b)  UAB „Multikino Lietuva“ siekė 2010 m. gruodžio 30 d. padaryti „Olialia“ dieną, tačiau gavusi 2010 m. gruodžio 10 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo paaiškinimus, kada reikėtų bilietus parduoti pilna kaina, informavo UAB „Forum Cinemas“, kad nemažins kainų 2010 m. gruodžio 30 d. (nutarimo 3.6.1.4. dalis);
(c)  2011 m. balandžio 19 ir 21 d. UAB „Forum Cinemas“ paprašius UAB „Multikino Lietuva“ informuoti apie „blockbusterių dompo planus“, UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. du kartus atskiruose elektroniniuose laiškuose nurodė, kad nuolaidų bilietams į kino filmą „Rio“ neplanuoja: „per Olialia diena nerodysime RIO ir nebus RIO uz 6 Lt ar 10 Lt“ (nutarimo 3.6.1.7. dalis);
(d) 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. elektroniniu laišku paprašė UAB „Multikino Lietuva“ informuoti apie planuojamas taikyti nuolaidas bilietams į ateinančios savaitės kino filmo „Karibų piratai 4“ seansus. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. atsakydamas detalizavo kainodaros planą: „neplanuojame. Per Olialia diena Karibai bus rodomi iprastine kaina (ne Olialia dienos kaina). Facebook dienos metu taip pat. Todel atsakau, jog nuo geguzes 19 iki 26 dienos bus laikomasi iprasto Multikino bilietu kainininko“. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. padėkojo už patvirtinimą (nutarimo 3.6.1.8. dalis);
(e)  2011 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. elektroniniame laiške UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojui R. B. nurodė kino filmus („Pirates 4, Kung Fu Panda, Transformers 3, Cars 2“), kurių bilietams vidutiniškai dvi pirmąsias kino filmo demonstravimo savaites nuolaidos neturėtų būti taikomos. UAB  „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. atsakydamas patvirtino, kad akcijų neplanuoja ir nuolaidų šiems filmams nedarys: „Akciju neplanoju, per FB dienas sie filmai netraukiami i discountiniu filmus, per Olialia taip pat“. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. šį elektroninį laišką persiuntė savo kolegai D. B. (nutarimo 3.6.1.8. dalis);
(f) 2011 m. gegužės 27 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. informavo UAB „Forum Cinemas“ darbuotoją G. P. apie siūlomą bilieto kainą į kino filmą „Rio“: „Rio gaila duoti uz pigiau, ji menkiausia kaina ir tik grupems siulau po 10 Lt.“ (nutarimo 3.6.1.8. dalis);
(g)  2012 m. kovo 15 d. UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. elektroniniu laišku kreipėsi į UAB „Forum Cinemas“ darbuotoją G. P. siekdamas suderinti tikslias bilietų kainas į konkrečius kino filmų seansus 2012 m. kovo 29 d. planuojamos „Omni ID“ nuolaidų dienos metu: „Loraksas ir Karteris gali jau buti po 10 Lt 3D. 2D po 6?“. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. išreiškė pritarimą UAB „Multikino Lietuva“ planuojamoms taikyti kainoms ir šią informaciją persiuntė savo kolegai D. B. (nutarimo 3.6.1.10 dalis).
(213) Tokio turinio ūkio subjektų darbuotojų susirašinėjimas rodo, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ susitarė bei derino tarpusavio elgesį dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo bent nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d. Kaip matyti, ūkio subjektai susitarė dėl bendros taisyklės netaikyti tam tikru laikotarpiu nuolaidų dideliems filmams bei praktikoje derindavo akcijas bei konkrečių kino filmų bilietų kainas.
(214) Nors susirašinėjimas vyko tarp UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio darbuotojų, tačiau bet kuriuo atveju jis vyko su tuo pačiu ūkio subjektu – UAB „Forum Cinemas“, kuris užsiima ir kino filmų rodymo veikla. Taigi, UAB „Forum Cinemas“ gaudavo informaciją iš UAB „Multikino Lietuva“, ir būdama ne tik kino filmų platintoju, bet kino filmų rodytoju (t. y. UAB „Multikino Lietuva“ konkurentu), žinojo veiksmus, kuriuos UAB „Multikino Lietuva“ planuoja vykdyti, skatino netaikyti didelių nuolaidų bei tokių veiksmų laikytis. Tai patvirtina aplinkybė, kad UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojai su kino filmų rodymo padaliniu keitėsi iš UAB „Multikino Lietuva“ gaunama informacija (nutarimo 3.6.3. dalis) bei paaiškindavo, kokios yra nusistovėjusios taisyklės (pavyzdžiui, 2010 m. spalį UAB „Forum Cinemas“ paaiškino UAB „Multikino Lietuva“, kad egzistuoja nerašyta taisyklė netaikyti didelių nuolaidų dideliems filmams pirmas dvi premjerinių kino filmų rodymo savaites (nutarimo 3.6.1.2. dalis)).
(215) UAB „Multikino Lietuva“ taip pat žinojo, kad nors susitaria (derina veiksmus) dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo ir teikia informaciją UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojams, tačiau ši informacija buvo teikiama ir kino filmų rodytojui, t. y. UAB „Multikino Lietuva“ konkurentui (kaip pažymėjo UAB „Multikino Lietuva“, ji visada žinojo, kad jos teikiamą informaciją sužinos UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovas (nutarimo 3.4. dalis)). Be to, UAB „Multikino Lietuva“ pripažino, jog buvo sudariusi susitarimą su UAB „Forum Cinemas“ (nutarimo (2) ir (3) pastraipos).
(216) Apibendrinant, darytina išvada, kad šioje nutarimo dalyje nurodytos aplinkybės rodo, kad atitinkamoje kino filmų rodymo Vilniuje rinkoje veikiantys konkurentai UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ išreiškė bendrą valią netaikyti kino filmų bilietų kainoms nuolaidų , o šie veiksmai laikytini susitarimu Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme.
6.2. UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ veiksmų vertinimas
(217) Konkurencijos taryba nustatė elektroninio susirašinėjimo tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų atvejus, iš kurių matyti, kad minėti ūkio subjektai susitarė, kokiais atvejais nedaryti nuolaidų kino filmų bilietams, bei keitėsi informacija apie konkrečių kino filmo bilietų planuojamas kainas ir akcijas bent nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. (nutarimo 3.6.2.1. – 3.6.2.12. dalys).
(218) UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai elektroniniuose laiškuose, kuriuos jie siuntė UAB „Cinamon Operations“, skatino suderinti akcijas bei laikytis nusistovėjusių elgesio taisyklių, atskleidė UAB „Forum Cinemas“ kaip kino rodytojo kainodaros klausimus bei skatino UAB „Cinamon Operations“ laikytis susitarimo nedaryti didelių nuolaidų populiariems (dideliems) filmams, pavyzdžiui:
(a)  2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė, UAB „Cinamon Operations“ turėtų mažinti akcijų skaičių: „Stebime nelabai malonius reiškinius <...> dar ir akcijų padažnėjo. Noriu paklausti, ar Yzzi dienas jau kelis kartus per mėnesį darote, ar pasilikusi sena 1k per mėnesį strategija?“ (nutarimo 3.6.2.1. dalis);
(b)  2010 m. gegužės 12 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P.elektroniniame laiške dėl UAB „Cinamon Operations“ taikytos 9 Lt išpardavimo kainos filmui „Robinas Hudas“ nurodė, kad tokia praktika prieštarauja rinkodarai bei nusistovėjusioms taisyklėms: „Marketinginiu požiūriu, tai jūsų pačių premjerinio savaitgalio naikinimas beigi nusistovėjusių elgsenos taisyklių griovimas <...>“ (nutarimo 3.6.2.5. dalis);
(c)  2010 m. gegužės 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. atsakydamas į UAB „Cinamon Operations“ atstovo paklausimą, ar tos pačios taisyklės taikomos ir kitiems kino teatrams, pažymėjo, kad UAB „Forum Cinemas“ kaip kino filmų rodytojas nedaro nuolaidų pirmosiomis savaitėmis: „Tikiuosi, jau pastebėjai, jog Forum Cinemas neorganizuoja jokių nuolaidų be platintojo sutikimo <...> Šis didysis kino teatras niekad netaiko nuolaidų mūsų platinamiems filmams, nes yra susitarta nemažinti gaunamos pinigų dalies, kai per pirmąją savaitę ar dvi galima gauti visą dalį.“ (nutarimo 3.6.2.5. dalis);
(d) 2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. nusiuntė elektroninius laiškus UAB  „Cinamon Operations“, su priminimu, kad reikia laikytis susitarimo nedaryti akcijų populiariausiems filmams pirmas dvi savaites, o akcijos turi būti derinamos: „<...> pameni, nuolat kalbam, kad joks blockbusteris, isansktine arba premjerine savaite negali buti uz akcijine kaina. <...> Statai mane i labai nemalonia padeti, kai turiu sekti kiekviena CINAMON judesi, kiekviena akcija, vietoj to, kad garbingai galeciau pasitiketi susitarimu... Ne sitaip draugaujama :); <...> 2 savaites po isleidimo filmas negali buti dempinguojamas. <...> Kiekvienu atveju del panasiu YZZI, OLIALIA, YOMAYOU ar panasiu akciju rodytojas turi derintis su plantintoju. Jus ta zinot, nieko cia naujo nepasakiau“ (nutarimo 3.6.2.7. dalis);
(e)  2011 m. gegužės 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. elektroniniame laiške Cinamon Group OU vadovei V. M. reziumavo „Susitikimo dėl nuolaidų rinkoje ir ypač – dėl visos kainos nuolaidų garsių pavadinimų filmams aptarimo metu“ diskutuotus klausimus bei išdėstė, dėl ko buvo susitarta, kad būtų priminimas ateinantiems metams. Pažymėtina, kad iš laiško akivaizdu, kad UAB „Forum Cinemas“ bei UAB „Cinamon Operations“ atstovai buvo susitikę aptarti nuolaidų kino filmams klausimo, o šis nagrinėtas klausimas buvo susijęs su praktika rinkoje („dėl nuolaidų rinkoje“). G. P. taip pat raštu priminimui išdėstė aptartas taisykles, iš kurių matyti, kad kino filmų rodytojas (demonstruotojas) turi pranešti iš anksto apie visos kainos nuolaidų akcijas ir gauti UAB „Forum Cinemas“ patvirtinimą; tokios taisyklės taikomos visiems rinkos dalyviams; kino teatras visada turi laisvę taikyti nuolaidas (pagal įstatymą), jei esama svarių rinkodaros priežasčių. Taigi, iš ūkio subjektų aptartų taisyklių matyti, kad jie siekė iš anksto suderinti akcijas ir žinojo, kad bus taikoma vienoda praktika visiems rinkos dalyviams. Dėl paskutinės ūkio subjektų aptartos taisyklės atkreiptinas dėmesys, kad ūkio subjektai susitarė taikyti nuolaidas tik tuo atveju, jei esama svarių rinkodaros priežasčių.UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. dėl nuolaidos taikymo filmui „Robinas Hudas“ buvo nurodęs UAB „Cinamon Operations“, kad daryti nuolaidas per filmo premjerą netikslinga rinkodaros požiūriu (nutarimo 3.6.2.8. dalis). Taigi minėta taisyklė įtvirtina susitarimą netaikyti didelių nuolaidų didiesiems filmams per jų premjeras;
(f) 2011 m. rugpjūčio 9 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja J. G. elektroniniame laiške priminė, kad kino filmų premjeroms negali būti taikomo didelės nuolaidos: „[s]iems seansams negali buti jokiu dempinginiu salygu bilietu kainoms – tos pacios taisykles, kaip ir visiems premjeriniams filmamas <...>.“ (nutarimo 3.6.2.10. dalis).
(219) Kaip matyti iš nustatytų elektrininių laiškų, kuriuos UAB „Cinamon operations“ atstovai siuntė UAB „Forum Cinemas“ darbuotojams, UAB „Cinamon Operations“ pritardavo UAB „Forum Cinemas“ pozicijai dėl nuolaidų netaikymo tam tikrais laikotarpiais, bei užtikrindavo, kad ateityje akcijas bei kainas derins, pavyzdžiui: 
(a)  2009 m. balandžio 7 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P. , atsakydama į UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. paklausimą, ar „Yzzi“ nuolaidos dienų strategija (vienas kartas per mėnesį) nepasikeitė, atskleidė, kad strategija nepakito: „<...> Yzzi dienos strategija kolkas tokia pat kaip visada“, taip pat nurodė, kad planuojamą „Olialia“ nuolaidų dieną kainos bus standartinės, išskyrus nuolaidas „Olialia Maestro“ kortelės turėtojams (nutarimo 3.6.2.1. dalis);
(b)  2009 m. liepos 2 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P. , atsakydama į UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. elektroninį laišką, kad reikia derinti akcijas, nurodė, kad keičia pasiūlymus šeimoms: „[b]andau kazka savavaliskai taisyti ir spresti. Darau, jog Seimos pasiulymai negaliotu savaitgaliais ir svenciu dienomis, t. y. jau dabar blokuojame savo sistemoje tas kainas siam savaitgaliui ir pirmadieniui. Antrad.-ketv. (07.07 -07.09) jie vel galios. <...> Nuo kito penktadienio, su naujomis repertuaro skrajutemis ir paskleista info medijoje, Seimos pasiulymu kainos dides <...>“ (nutarimo 3.6.2.2. dalis);
(c)  2011 m. balandžio 21 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P. , atsakydama į UAB „Forum Cinemas“ darbuotojos J. G. priminimus, kad reikia laikytis taisyklių nedaryti didelių nuolaidų didelių kino filmų bilietams, nurodė, kad laikosi susitarimo nedaryti ypatingai pigių pasiūlymų ir atitinkamai įgyvendino strategiją dėl pigių bilietų dienos: „<...> mes buvome susitare nedaryti ypatingai pigiu pasiūlymu per vaiku atostogas ir pasaulines premjeras, todel laikydamiesi susitarimo, nepiktnaudziaujant ir siekiant maksimalios naudos rinkos dalyviams, rinkomes pigiu bilietu dienai savaite po visu atostogu. <...>.“ (nutarimo 3.6.2.7. dalis);
(d) 2011 m. gegužės 26 d. Cinamon Group OU vadovė V. M., atsakydama į UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. priminimui surašytas jų aptartas taisykles dėl nuolaidų taikymo didelių kino filmų bilietams, apibendrino esminę taisyklę: „<...> Svarbiausia, kad išvengsime „IZZY“ dienų per pirmąsias 2 populiarių filmų demonstravimo savaites.“ (nutarimo 3.6.2.8. dalis);
(e)  2011 m. birželio 14 d. Cinamon Group OU vadovė I. K.  UAB „Forum Cinemas“ darbuotojui G. P. elektroniniame laiške nurodė, kad atsižvelgiant į jų aptartus klausimus, UAB „Cinamon Operations“, kaip ir kiti rinkos dalyviai, vengs nuolaidų dienų per pirmąsias dvi populiarių filmų demonstravimo savaites: „<...> Atsižvelgę į tai, ką aptarėme susitikę ir po to susirašinėdami el. paštu, mes griežtai paprašėme, kad mūsų kino teatras Lietuvoje vengtų masinių nuolaidų dienų per pirmąsias dvi populiarių filmų demonstravimo savaites, arba, jei jas planuoja, gautų platintojo patvirtinimą. Kaip žadėjote, ta taisyklė galioja visiems rinkos žaidėjams. Toks jausmas, kad pasiekėme „džentelmenišką“ susitarimą.<...>“ (nutarimo 3.6.2.9. dalis);
(f) 2012 m. balandžio 26 d., UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai J. G. pasiteiravus, ar UAB „Cinamon Operations“ planai taikyti „Bonus“ kortelės standartinę kainą kino filmo „Diktatorius“ išankstiniams seansams nuo 2012 m. gegužės 17 d. buvo suderinti su UAB „Forum Cinemas“ darbuotoju G. P. bei neprieštarauja bendriems A lygio filmo starto kainodaros susitarimams,UAB „Cinemas Operations“ darbuotoja A. N.  elektroniniame laiške atsakė, kad ji ir UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. yra „suderinę ir patvirtine žalią šviesą standartinių pasiūlymų galiojimui.“ (nutarimo 3.6.2.12. dalis). 
(220) Šie pavyzdžiai rodo, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ susitarė dėl bendros pozicijos, kad dideliems filmams neturėtų būti taikomos didelės nuolaidos tais laikotarpiais, kai iš filmų rodymo gali būti surenkamos didelės pajamos (kaip matyti, pavyzdžiui, paprastai galiojo taisyklė didžiausiems filmams netaikyti didelių nuolaidų pirmąsias dvi savaites).
(221) Susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo patvirtina ir Konkurencijos tarybos nustatyti atvejai dėl konkrečių kino filmų bilietų kainų bei specialių pasiūlymų derinimo, pavyzdžiui:
(a)  2009 m. spalio 2 d. UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P.  siuntė elektroninį laišką UAB „Forum Cinemas“ darbuotojui G. P. apie specialaus pasiūlymo studentams kainodarą: „Studentams (su studento ID kortele), tik darbo dienomis, bilietas i kina - 10 Lt. Trukme: 2009-10-12 – 2009-11-13“. Pastarasis su šia akcija sutiko (nutarimo 3.6.2.4. dalis);
(b)  2010 m. gegužės 18 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotoja L. G. siuntė elektroninį laišką UAB „Cinamon Operations“, kad negali būti daromos nuolaidos filmui „Šrekas 4“: „Sreko 4 isankstinius visi bilietai be isimciu turi buti pardavinejami uz pilna kaina - be jokiu nuolaidu“, o UAB „Cinamon Operations“ patvirtino, kad nuolaidų nedarys (nutarimo 3.6.2.5. dalis);
(c)  2010 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Cinamon Operations“ nurodė, kad planuoja nuo rugpjūčio 20 d. Kaune rodyti kino filmus „Walle“ ir „Ice Age 3“ („Ledynmetis 3“) už 6 Lt bilieto kainą. UAB „Forum Cinemas“ akciją tą pačią dieną patvirtino;
(d) 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. nurodė, kad filmui „Karibų piratai 4“ premjeros savaitę neturi būti taikomos nuolaidos visiems formatams, UAB „Cinamon Operations“ patvirtino, kad nuolaidų nedarys (nutarimo 3.6.2.5. dalis);
(e)  2012 m. vasario 21 d. UAB „Cinamon Operations“ vadovė A. N.  elektroniniu laišku informavo UAB „Forum Cinemas“, kad siūlys grupinių pardavimų portale kino filmo bilietams 9 Lt kainą, tačiau filmo „This Means War“ („Tai reiškia karą“) bilietų neteiks (nutarimo 3.6.2.11. dalis).
(222) Tokio turinio ūkio subjektų darbuotojų susirašinėjimas rodo, kad UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ susitarė bei derino tarpusavio elgesį dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo bent nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. Kaip matyti, ūkio subjektai susitarė dėl bendros taisyklės netaikyti tam tikru laikotarpiu nuolaidų dideliems filmams bei praktikoje derindavo akcijas bei konkrečių kino filmų bilietų kainas.
(223) Nors susirašinėjimas vyko tarp UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio darbuotojų, tačiau bet kuriuo atveju jis vyko su tuo pačiu ūkio subjektu – UAB „Forum Cinemas“, kuris užsiima ir kino filmų rodymo veikla. Taigi, UAB „Forum Cinemas“ gaudavo informaciją iš UAB „Cinamon Operations“, ir būdama ne tik kino filmų platintoju, bet ir rodytoju (t. y. UAB „Cinamon Operations“ konkurentu) žinojo veiksmus, kuriuos UAB „Cinamon Operations“ planuoja vykdyti bei skatino netaikyti didelių nuolaidų ir tokių veiksmų laikytis. Tai patvirtina aplinkybė, kad UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojai su kino filmų rodymo padaliniu keitėsi iš UAB  „Cinamon Operations“ gaunama informacija (nutarimo 3.6.3. dalis) bei paaiškindavo UAB „Cinamon Operations“, kokios yra nusistovėjusios taisyklės (pavyzdžiui, 2010 m. gegužę UAB „Forum Cinemas“ nurodė UAB „Cinamon Operations“, kad taikyti nuolaidą per filmo „Robinas Hudas“ premjerą yra „nusistovėjusių elgsenos taisyklių griovimas“ (nutarimo 3.6.2.5. dalis)).
(224) UAB „Cinamon Operations“ taip pat žinojo, kad nors susitaria (derina veiksmus) dėl kino filmų kainų nustatymo ir teikia informaciją UAB „Forum Cinemas“ platinimo padalinio darbuotojams, ši informacija kartu teikiama ir kino filmų rodytojui, t. y. jos konkurentui. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad UAB „Cinamon Operations“ siekdavo gauti užtikrinimą, kad UAB „Forum Cinemas“ taip pat laikysis taisyklių (pavyzdžiui, 2010 m. gegužę bei 2011 m. gegužę UAB „Cinamon Operations“ atstovai siekė užtikrinimo iš UAB „Forum Cinemas“, kad taisyklės taikomos visiems rinkos dalyviams (nutarimo 3.6.2.5. ir 3.6.2.8. dalys)). Be to, UAB „Cinamon Operations“ pripažino, jog buvo sudariusi susitarimą su UAB „Forum Cinemas“ (nutarimo (2) ir (3) pastraipos).
(225) Apibendrinant, darytina išvada, kad aukščiau šioje nutarimo dalyje įvertintos aplinkybės rodo, kad atitinkamoje kino filmų rodymo Kaune rinkoje veikiantys konkurentai UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ išreiškė bendrą valią netaikyti kino filmų bilietų kainoms nuolaidų, o šie veiksmai laikytini susitarimu Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme.
6.3. Susitarimų laikymosi priežiūra
(226) UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Opeations“ susitarimų dėl kino filmų rodymo kainų laikymosi priežiūrą padėjo užtikrinti ir UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ „Markus“ programos pagalba UAB „Forum Cinemas“ nuolat teikiamos detalios bei aktualios ataskaitos apie bilietų į kino filmų seansus pardavimus.
(227) UAB „Forum Cinemas“, naudodamasis „Markus“ programos teikiama informacija, turėjo galimybę gauti aktualią informaciją ir sekti savo konkurentų – UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ – tikslius pardavimus, jų tikslias apimtis, bilietų kainų kategorijas, t. y. kiekvieno parduoto bilieto kainą, žiūrovų srautus kiekvieno konkretaus kino seanso metu, kino teatrų žiūrovams taikomas nuolaidas (akcijas) (nutarimo 3.5. dalis).
(228) Nors „Markus“ programa UAB „Forum Cinemas“ turėjo būti skirta naudotis platinimo padalinio atstovams (nutarimo 3.5. dalis), tačiau Konkurencijos taryba nustatė, kad galimybę naudotis „Markus“ programa turėjo ir UAB „Forum Cinemas“ kino filmų demonstravimo padalinio vadovas D. B. (nutarimo 3.5. dalis).
(229) Kiekvieną dieną UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ „Markus“ sistemos pagalba UAB „Forum Cinemas“ perduodavo detalią ir aktualią informaciją, iš kurios buvo galima nustatyti minėtų ūkio subjektų pardavimų apimtis pagal skirtingas bilietų kainų kategorijas, t. y. konkrečią kiekvieno parduoto bilieto kainą.
(230) Papildomai pastebėtina, kad informaciją, kurioje atsispindi konkretaus ūkio subjekto detalūs pardavimų duomenys, paprastai patys ūkio subjektai laiko konfidencialia[217].
(231)  Per „Markus“ programą teikti duomenys viršijo Sutartyse dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų numatytus informacijos teikimo reikalavimus[218], t. y. vadovaujantis sudarytomis minėtomis sutartimis, kino filmų demonstruotojas privalėjo platintojui teikti ataskaitas tik apie per tam tikrą laiką išplatintų bilietų skaičių, bet ne kiekvieno parduoto bilieto kategoriją, t. y. konkrečią kainą, už kurią buvo parduotas bilietas (nutarimo 3.2. dalis). Nėra duomenų, kad detalesnės informacijos apie bilietų pardavimus (t. y. kasdieninių duomenų apie kiekvieno parduoto bilieto kainą) būtų prašę ir pasauliniai platintojai (nutarimo 3.5. dalis).
(232) Tokia detali informacija, iš kurios matyti tikslios pardavimų apimtys pagal skirtingas bilietų kategorijas, taip pat peržengė ribas, numatytas šalių tarpusavio atsiskaitymui pagal Sutartis dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų. Sutarčių dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų 5.1 punkte numatyta, kad platintojo atlyginimą sudaro 50 proc. kino filmų surinktų pajamų, todėl galima daryti išvadą, kad siekiant įvykdyti tarpusavio – platintojo ir demonstruotojo – atsiskaitymus, platintojui pakanka žinoti bendrąsias kino filmo pajamas. Tai patvirtino ir UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atstovai apklausos Konkurencijos taryboje metu, nurodę, kad tarpusavio apmokėjimams visiškai pakanka ir bendrųjų pajamų (nutarimo 3.5. dalis).
(233) UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ per „Markus“ programą teikė informaciją apie bilietų pardavimus ir tokiu būdu UAB „Forum Cinemas“ buvo sudaryta galimybė sekti konkrečias konkuruojančių ūkio subjektų parduodamų bilietų į kino filmų seansus kainas ir tikslų už atitinkamą kainą parduotų bilietų skaičių. Taigi, per „Markus“ programą teikiama informacija sudarė palankias sąlygas nagrinėjamų susitarimų įgyvendinimo stebėjimui ir tarpusavio veiksmų derinimui, ir todėl yra vertinama šių susitarimų kontekste.
(234) Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad per „Markus“ programą teikti duomenys padėjo UAB „Forum Cinemas“ stebėti UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ valdomuose kino teatruose taikomas aktualias bilietų kainas ir padėjo prižiūrėti susitarimų įgyvendinimo laikymąsi.
6.4. Dėl nagrinėjamų susitarimų tęstinumo
(235) UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d., t. y. 1 metus 8 mėnesius. UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Cinamon Cperations“ susirašinėjo elektroniniais laiškais dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo laikotarpiu 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d., t. y. 3 metus 2 mėnesius. Atsižvelgus į šiais laikotarpiais vykusio susirašinėjimo turinį bei aplinkybes susijusias su susitarimų laikymosi priežiūra, darytina išvada, kad UAB „Forum Cinemas“ susitarimai su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ truko bent šiais laikotarpiais. Tokią išvadą patvirtina toliau nurodyti paaiškinimai.  
(236) Laikoma, kad yra daromas vienas tęstinis pažeidimas, kai įvairiais veiksmais vykdomas bendras planas, nes siekiama vieno tikslo – iškreipti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Vien tai, kad tam tikrais laikotarpiais skyrėsi susitarimo intensyvumas, t. y. susitarimo šalių kontaktai tapo retesni ar jų bendradarbiavimas – mažiau matomas, nereiškia, jog galima daryti išvadą apie susitarimo šalių pasitraukimą iš susitarimo[219]. Net jeigu tam tikru laikotarpiu nebūtų nustatyta įrodymų dėl susitarimo buvimo arba bent jo įgyvendinimą, tai netrukdo pripažinti, jog buvo sudarytas vienas susitarimas, apimantis ilgesnį laikotarpį:
<...> tai, kad nebuvo pateikta įrodymų dėl konkrečių laikotarpių, netrukdo pripažinti, jog pažeidimas truko šiuos laikotarpius apimantį ilgesnį laiką, jei tokia išvada pagrindžiama objektyviais ir nuosekliais duomenimis. Kai pažeidimas trunka kelerius metus, tai, kad yra pademonstruotas susitarimo vykdymas įvairiais laikotarpiais, kuriuos gali skirti trumpesnis ar ilgesnis laiko tarpas, nedaro įtakos šio susitarimo egzistavimui, jei įvairiais šį pažeidimą sudarančiais veiksmais siekiama vieno tikslo ir jie turi vieno tęstinio pažeidimo požymių.“[220].
(237) Nagrinėjamu atveju ūkio subjektų paaiškinimai ir nustatytas nagrinėjamų ūkio subjektų darbuotojų susirašinėjimas 2009 – 2012 m. laikotarpiu rodo, kad UAB „Multikino Lietuva“, UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ atitinkamais susitarimų galiojimo laikotarpiais siekė vieno tikslo – bilietų į kino filmų seansus kainų nustatymo. Elektroninis susirašinėjimas buvo kryptingas ir nuoseklus, nes buvo susijęs su klausimais dėl paties susitarimo įgyvendinimo konkrečiais atvejais, konkurentų veiksmų stebėsena ar siekiais užtikrinti susitarimo veiksmingumą (pavyzdžiui, siekiant papildomo informavimo apie planuojamas taikyti nuolaidas) (nutarimo 3.6.1. ir 3.6.2. dalys).
(238) Taip pat pažymėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ galėjo stebėti susitarimų įgyvendinimą programos „Markus“ pagalba, kadangi UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ nuolat teikdavo išsamią informaciją per „Markus“ programą apie taikytas bilietų kainas jų valdomuose kino teatruose (nutarimo 3.5. dalis).
(239) Atsižvelgiant į šioje dalyje nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ vykdyti veiksmai laikytini tęstiniais veiksmais kurie tęsėsi nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ vykdyti veiksmai laikytini tęstiniais veiksmais, kurie tęsėsi nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. 
6.5. Nagrinėjamų susitarimų įtaka konkurencijai
(240) Nustačius, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“, sudarė susitarimus dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo, reikia įvertinti, ar tokie susitarimai ribojo ar galėjo riboti konkurenciją.
(241) Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatytas draudimas ūkio subjektams sudaryti susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės ar paslaugos kainas.
(242) Ūkio subjektai, laisvai veikdami rinkoje, varžosi vieni su kitais lygiais pagrindais, kai jie savarankiškai priima sprendimus ir nepriklauso vieni nuo kitų. Nors šis nepriklausomybės reikalavimas neatima iš ūkio subjektų teisės patiems protingai prisitaikyti prie esamo arba numatomo konkurentų elgesio, tačiau jis draudžia atsirasti bet kokiam tiesioginiam ar netiesioginiam kontaktui tarp tokių subjektų, jeigu šio kontakto tikslas arba padarinys yra daryti poveikį esamo arba potencialaus konkurento elgesiui rinkoje ar atskleisti tokiam konkurentui elgesio kryptį, kurią jie patys nusprendė pasirinkti arba ketina pasirinkti rinkoje[221].
(243) Pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį tokie susitarimai dėl kainos nustatymo sudaryti tarp konkurentų laikomi visais atvejais ribojančiais konkurenciją. LVAT yra pripažinęs, kad tai tokia kategorija susitarimų, kurių neigiamas poveikis konkurencijai yra preziumuojamas, yra savaime suprantamas. Jei susitarimas patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, Konkurencijos taryba neprivalo atskirai įrodinėti susitarimo tikslo priešingumo sąžiningai konkurencijai ir (arba) neigiamo jo poveikio konkurencijai[222]. Pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti susitarimo tarp ūkio subjektų, kurie yra konkurentai, sudarymo faktą ir susitarimo objektą – tiesioginį arba netiesioginį prekės (paslaugos) kainos nustatymą (fiksavimą)[223]. Teismų praktikoje pripažįstama, kad susitarimu siekiama antikonkurencinio tikslo net jei tariamasi tik dėl kainos dalies[224].
(244) Analogiškos nuomonės dėl susitarimų dėl kainų nustatymo laikosi ir Europos Komisija (toliau taip pat – Komisija), kurios pranešimo „Sutarties 81 [šiuo metu – SESV 101] straipsnio 3 dalies taikymo gairės“[225] 21 punkte paaiškinta, jog konkurencijos ribojimai pagal tikslą – tai tokie ribojimai, kurie vien pagal savo pobūdį gali riboti konkurenciją. Tai yra tokie ribojimai, kurie, atsižvelgiant į Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių tikslus, turi tokį didelį potencialą daryti neigiamą poveikį konkurencijai, kad Sutarties 101 straipsnio 1 dalis gali būti pritaikoma ir be įrodymų, kad buvo faktiškai padarytas poveikis rinkai. Ši prielaida remiasi tuo, kad ribojimas yra žymus, ir patirtimi, kuri rodo, kad konkurencijos ribojimai pagal tikslą gali sukelti neigiamus padarinius rinkoje ir sutrukdyti pasiekti tikslų, kurių siekiama įgyvendinant Europos Sąjungos konkurencijos taisykles. Taip pat ir Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad [SESV 101] straipsnio 1 dalies taikymo tikslais nėra būtina nustatyti realų susitarimo poveikį, jei tik nustatoma, kad jo tikslas yra konkurencijos ribojimas[226]. Kaip jau buvo minėta, prie tokių ribojimų priskiriami ir susitarimai dėl tiesioginio ar netiesioginio prekių kainų nustatymo.
(245) Nagrinėjamu atveju UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarė susitarimus Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 10 punkto ir 5 straipsnio prasme, kurie pasireiškė tarpusavio veiksmų derinimu dėl bilietų kainų nustatymo. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ nuolat informuodavo UAB „Forum Cinemas“, dažnai pastarosios įmonės prašymu, apie tikslias konkrečiu laikotarpiu ar konkretiems kino filmams planuojamas taikyti bilietų kainas, tuo ūkio subjektai leido vienas kitam aiškiai suprasti, kad jie yra susitarę netaikyti didelių nuolaidų kino filmų bilietams pirmąsias dvi populiariausių kino filmų demonstravimo savaites[227].
(246) Nagrinėjamais veiksmais UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ apribojo vieną iš esminių konkurenciją tarp ūkio subjektų turinčių užtikrinti ūkinės veiklos vykdymo elementų – konkurenciją kainomis. Nagrinėjami ūkio subjektai sudarė pagal savo tikslą konkurenciją ribojančius susitarimus, kadangi susitarė dėl bilietų kainų nustatymo, ir tokiais veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
(247) Konkurento informavimas apie kainas darė poveikį ūkio subjektų elgesiui rinkoje, kadangi yra preziumuojama, jog ūkio subjektai, kurie dalyvauja derinant veiksmus, ir toliau veikia rinkoje nustatydamos savo elgesį joje, atsižvelgia į informaciją, kuria buvo pasikeista su konkurentais ir savo veiksmus rinkoje atitinkamai pritaiko[228]. Minėta prezumpcija juo labiau taikoma tuomet, kaip kad nagrinėjamu atveju, veiksmai buvo reguliariai derinami pakankamai ilgą laiką[229], t. y. atitinkamai 1 metus 8 mėnesius (UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ atveju) ir 3 metus 2 mėnesius (UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ atveju).
(248) Tokio pobūdžio informacijos gavimas apribojo ūkio subjektų sprendimų dėl veiksmų atitinkamoje rinkoje nepriklausomumą, jį pakeičiant tarpusavio veiksmų koordinavimu ir atskleidžiant savo elgesio atitinkamose rinkose kryptį – planuojamas bilietų kainas ir jų pardavimo akcijas. Be to, pardavimų skatinimo atveju, kai tai darė vienas ūkio subjektas – UAB „Multikino Lietuva“ ar UAB „Cinamon Operations“, UAB „Forum Cinemas“ galėjo į tai reaguoti, tokiu būdu pašalinant bet kokį konkurencinių veiksmų rinkoje iniciatoriaus konkurencinį pranašumą. Toks elgesys yra priešingas normalioms ūkio subjektų konkurencijos sąlygoms, kadangi, kaip pažymėjo LVAT, iš pačios konkurencijos nuostatų prigimties matyti, kad kiekvienas ūkio subjektas turi savarankiškai spręsti, kokios politikos laikysis rinkoje[230].
(249) UAB „Cinamon Operations“ bei UAB „Multikino Lietuva“ suvokė, kad nusiuntus informaciją UAB „Forum Cinemas“, pastaroji į ją reaguos – imsis panašių kainodaros veiksmų arba sieks, kad praneštos planuojamos akcijos būtų apribotos (nutarimo 3.4. dalis).
(250) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad kino teatrų kainodaros sprendimai yra priimami iš anksto ir pagal nustatytą procedūrą. Teigė, kad jos taikytų bilietų kainų vidurkiai nagrinėtais laikotarpiais buvo reikšmingai didesni nei UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ taikytų bilietų kainų vidurkiai. Nurodė, kad UAB „Forum Cinemas“ taikomos kino filmų bilietų kainos 2009 m.-2012 m. laikotarpiu keitėsi šešis kartus (2009 m. sausio 16 d., 2009 m. rugsėjo 1 d., 2011 m. gegužės 20 d., 2011 m. spalio 21 d., 2011 m. gruodžio 16 d. ir 2012 m. gruodžio 14 d.)[231], visi pakeitimai buvo suplanuoti mažiausiai prieš du mėnesius iki jų įvedimo, ir UAB „Forum Cinemas“ niekaip nereagavo į UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ teikiamą informaciją. 
(251) Tačiau tokie UAB „Forum Cinemas“ argumentai bei duomenys nepaneigia, kad UAB „Forum Cinemas“ atsižvelgė į gautą informaciją toliau veikdama rinkose. Vadovaujantis teismų praktika, ūkio subjektas turi pateikti įrodymus, kurie paneigtų bet kokius ryšius tarp suderintų veiksmų ir sprendimo dėl elgesio rinkoje[232]. Nagrinėjamais atvejais nėra paneigta galimybė, kad UAB „Forum Cinemas“ kainodara būtų buvusi kitokia nesant veiksmų koordinavimo su UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „CinamonOperations“, tuo labiau, kad Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ buvo susitarusi su UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ nedaryti didelių nuolaidų didžiausiems filmams.
(252) Šiuo atveju nagrinėjant aptariamus veiksmus, taip pat atkreiptinas dėmesys į prekių, dėl kurių kainų nustatymo buvo sudarytas susitarimas bei derinami veiksmai, bei atitinkamų rinkų struktūrą. UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ (atitinkamai Vilniuje bei Kaune) apribojo tarpusavio konkurenciją dėl didelių nuolaidų taikymo didelių (populiarių) kino filmų bilietams, t. y. vartotojų požiūriu itin svarbiai kino filmų bilietų grupei. Pažymėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ buvo didžiausi kino filmų rodytojai Vilniuje, o Kaune didžiausi kino filmų rodytojai buvo UAB „Forum Cinemas“ bei UAB „Cinamon Operations“. Nors Konkurencijos taryba nustatė, kad minėtuose miestuose veikia ir kiti kino teatrai, tačiau nė vienas nagrinėjamas ūkio subjektas nenurodė jų kaip reikšmingų konkurentų (nutarimo 2. dalis).
(253) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad kino filmų bilietų kainos yra skelbiamos viešai, o kainodara suplanuojama iš anksto. Tačiau iš UAB „Forum Cinemas“ siųstų laiškų matyti, kad ji siekė būdų užtikrinti, kad konkurentai laikytųsi susitarimų, kad nereikėtų nuolat sekti vieniems kitų: „Statai mane i labai nemalonia padeti, kai turiu sekti kiekviena CINAMON judesi“ (elektroninis laiškas, siųstas 2011 m. balandžio 21 d. UAB „Cinamon Operations“ (nutarimo 3.6.1.7. dalis); „<…> gaunasi, akd reikia nuolat sekti net ir po to, kai jau, rodos, esam sutare <...> Kaip galime taisyti padeti, kad nereiketu sekti vieniems kitu?“ (elektroninis laiškas, siųstas 2011 m. sausio 21 d. UAB „Multikino Lietuva“ (nutarimo 3.6.1.5. dalis). Taigi, nors informacija apie kino filmų bilietų kainas buvo pateikiama viešai, tačiau akivaizdu, kad veiksmų sekimas gali pareikalauti sąnaudų. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamais atvejais ūkio subjektai buvo susitarę nedaryti didelių nuolaidų dideliems filmams. Taigi, kainų derinimo atvejai patvirtina susitarimų laikymąsi. Konkurencijos tarybos nustatytos aplinkybės taip pat rodo, kad nagrinėjami ūkio subjektų veiksmai nulėmė kainodarą, pavyzdžiui: UAB „Multikino Lietuva“ siekė 2010 m. gruodžio 30 d. surengti nuolaidų dieną kino filmams, tačiau po UAB „Forum Cinemas“ paraginimų to atsisakė (nutarimo 3.6.1.4. dalis); UAB „Cinamon Operations“ 2009 m. liepą buvo padariusi nuolaidų pasiūlymus šeimoms savaitgaliais ir švenčių dienomis, tačiau po UAB „Forum Cinemas“ paskatinimų šias sąlygas pakeitė (nutarimo 3.6.2.2. dalis).
(254) Taigi, iš minėtų aplinkybių akivaizdu, kad reikšmingas rinkos dalis užimančioms UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“/UAB „Cinamon Operations“ susitarus dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo bei derinant jų kainas toks susitarimas turėjo neigiamos įtakos kino filmų bilietų kainoms atitinkamai Vilniuje bei Kaune (bei jų rajonuose).
(255) Jei UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ su UAB „Forum Cinemas“ nebūtų sudarę susitarimų dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo, visi trys kino filmų rodytojai būtų nežinoję, kokius veiksmus ir kokiu mastu planuoja vykdyti konkurentas (atitinkamai UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Forum Cinemas“ – Vilniuje bei UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ – Kaune): kokias tiksliai bilietų kainas ateityje planuoja taikyti konkuruojantis ūkio subjektas, kada planuojamos bilietų pardavimo akcijos ar kiti nuolaidų renginiai, kokį laikotarpį nuolaidos bilietams į kino filmų seansus nebus taikomos. Atitinkamai, nagrinėjami ūkio subjektai būtų turėję galimybę vartotojams (ar jų grupėms) pasiūlyti daugiau akcijų ar pigesnių bilietų į kino filmus.
(256) Taigi, įvertinusi aukščiau šioje nutarimo dalyje aptartas aplinkybes, Konkurencijos taryba vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi bei minėta Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir SESV 101 straipsnio aiškinimo taikymo praktika, daro išvadą, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Cinamon Operations“ ir su UAB „Multikino Lietuva“ sudaryti susitarimai dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo laikytini konkurenciją ribojančiais susitarimais, kurie patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto draudimo sritį.
6.6. Dėl UAB „Forum Cinemas“ argumentų
(257) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad ji nebuvo susitarusi ir nederino veiksmų su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo. UAB „Forum Cinemas“ teigimu, jos kino filmų platinimo padalinio darbuotojai elektroniniais laiškais siekdavo užsitikrinti planuojamo užmokesčio už UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimą surinkimą. Teigė, kad ji neturėtų atsakyti už tai, kad jos konkurentai „rentalo“ klausimus nusprendė derinti atskleisdamos bilietų kainas. UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ iš tikrųjų akcijų nesuderindavo su UAB „Forum Cinemas“, o elgdavosi kaip suplanavę.
(258) UAB „Forum Cinemas“ taip pat pažymėjo, kad D. B. (UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio darbuotojas) turėjo prieigą prie „Markus exhibition“ programos, kurioje nėra pateikiami duomenys, kuriuos konkurentai UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ teikė UAB „Forum Cinemas“ kaip kino filmų platintojai; ši informacija teikiama „Markus distribution“ programoje. UAB „Forum Cinemas“ taip pat nurodė, kad net jeigu D. B. ir turėjo galimybę atsitiktiniais atvejais prieiti prie pateiktų duomenų, tai neįrodo konkurencijos teisės prasme draudžiamo veiksmo, kadangi per „Markus“ programą nebuvo pateikiami konkurentų strateginiai duomenys, priešingai, tai buvo viešai skelbiama ir nebeaktuali (ne ateities) informacija, o UAB „Forum Cinemas“ tokių duomenų nelaikė konfidencialia informacija.
(259) Šie UAB „Forum Cinemas“ argumentai nepaneigia išvados, kad šis ūkio subjektas su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarė konkurenciją ribojančius susitarimus dėl kino filmų bilietų kainų. Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ skatino nurodyti viso bilieto kainą (pavyzdžiui, UAB „Forum Cinemas“ darbuotojas G. P. 2011 m. gegužės 25 d. elektroniniame laiške nurodė, kad viena iš taisyklių, dėl kurių UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ susitarė, buvo tai, kad kino filmų rodytojas turi iš anksto informuoti platintoją apie nuolaidas nuo visos kainos (nutarimo 3.6.2.8. dalis).
(260) UAB „Forum Cinemas“ ne tik nuolat priimdavo informaciją iš konkurentų apie planuojamas akcijas ir kainas, tačiau pati savo konkurentams nurodė „nusistovėjusią“ praktiką tam tikrais laikotarpiais nedaryti didelių nuolaidų didžiausiems kinų filmų bilietams, skatino konkurentus laikytis susitarimo nedaryti didelių nuolaidų didžiausių kino filmų bilietams bei pabrėždavo, kad tokios taisyklės taikomos visiems (t. y., kad UAB „Forum Cinemas“ irgi laikosi tokios praktikos, pavyzdžiui, nutarimo 3.6.1.5., 3.6.2.8., 3.6.2.12. dalys).
(261) Tai, kad nustatytais atvejais su UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ komunikavo UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio darbuotojai neturi reikšmės, kadangi vertinami UAB „Forum Cinemas“ kaip ūkio subjekto veiksmai. Taigi, svarbu, kad Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“, būdama kino filmų rodytoju, komunikavo su savo konkurentais UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo. Be to, Konkurencijos taryba nustatė įvairius atvejus, kai UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovas G. P. persiųsdavo iš UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ gautą informaciją savo kolegai kino filmų rodymo padalinio vadovui D. B.. Tokia informacija turėjo reikšmės UAB „Forum Cinemas“ planuojant kino filmų rodymo veiklą, kaip nurodė D. B. dėl jam persiunčiamų laiškų: „Aš atrašau, kad mūsų tuo metu nėra akcijų. Jei yra akcijų – derinamės, tariamės“, „[m]an įdomu, kokius modelius kuria konkurentai, ir kodėl tokie modeliai gali pažeisti mūsų konkurencinę aplinką“ (nutarimo 3.6.3.1. dalis).
(262) Be to, dalis UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padalinio vadovo G. P. elektroninių laiškų UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atstovams dėl taikomų bilietų kainų ir planuojamų nuolaidų buvo inicijuoti UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovo D. B. (nutarimo 3.6.3. dalis).
(263) UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai taip pat suvokė, kad jų komunikacija su UAB „Forum Cinemas“ yra ne tik kaip su kino filmų platintoju, tačiau ir kaip su kino filmų rodytoju, t. y. kad UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinys sužinos informaciją, kurią UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ teikė UAB „Forum Cinemas“ kino filmų platinimo padaliniui, o taisyklės dėl akcijų netaikymo taikomos visiems rinkos dalyviams, t. y. įskaitant ir UAB „Forum Cinemas“ (nutarimo 3.4. dalis).
(264) Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad susitarimas gali būti laikomas turinčiu tikslą riboti, net jeigu jo tikslas nėra vien riboti konkurenciją ir juo siekiama ir kitų teisėtų tikslų.  Tokie pagrindai, prireikus gali būti nagrinėjami tik pagal [SESV 101] straipsnio 3 dalį[233] siekiant, kad to paties straipsnio 1 dalyje numatytas draudimas nebūtų taikomas[234].
(265) Taigi, net jei UAB „Forum Cinemas“ ir turėjo siekių apsaugoti savo kaip platintojo dalį už kino filmų bilietus, jos ir konkurentų UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ veiksmai savo tikslu apribojo konkurenciją kino filmų rodymo rinkose Vilniuje bei Kaune (ir jų rajonuose).
(266) Kai nustatoma, kad ūkio subjektai dalyvavo antikonkurencinio pobūdžio susitikimuose su konkurentais, šis ūkio subjektas privalo pateikti įrodymų, kuriais remiantis būtų galima įrodyti, kad jo dalyvavimas nebuvo grindžiamas jokiu antikonkurenciniu tikslu ir kad jis savo konkurentus informavo apie tai, jog dalyvauja šiuose susitikimuose turėdama kitokį tikslą nei jų. Tam, kad ūkio subjekto dalyvavimas tokiame susitikime nebūtų laikomas nei numanomu pritarimu neteisėtai iniciatyvai, nei prisidėjimu prie jo rezultato, reikia, kad šis ūkio subjektas viešai atsiribotų nuo šios iniciatyvos ir kiti dalyviai manytų, jog jis nutraukia savo dalyvavimą, arba kad jis apie tai informuotų administravimo subjektus[235]. UAB „Forum Cinemas“ tokių atsakomybę šalinančių veiksmų neatliko.
(267) Tai, kad kai kuriais atvejais UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ galėjo ir nesilaikyti susitarimų netaikyti kino filmų bilietų nuolaidų tam tikrą laikotarpį, nesudaro pagrindo teigti, kad konkurenciją ribojančių susitarimų dėl bilietų kainų nustatymo nebuvo. Net jei praktikoje ir nebūtų griežtai laikomasi ūkio subjektų sudaryto konkurenciją ribojančio susitarimo ar kuris nors susitarimo dalyvis siektų išnaudoti jį savo naudai, savaime tai nereikštų, kad konkurenciją ribojantis susitarimas neegzistuoja[236].
(268) Dėl UAB „Forum Cinemas“ argumentų dėl „Markus“ programos pažymėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio darbuotojas D. B. Konkurencijos tarybai buvo nurodęs, kad turėjo priėjimą prie „Markus distribution“ programos (nutarimo 3.5. dalis). Kita vertus, bet kuriuo atveju prie UAB „Forum Cinemas“ konkurentų teiktų duomenų turėjo priėjimą kiti UAB „Forum Cinemas“ darbuotojai, pavyzdžiui, G. P. (nutarimo 3.5. dalis). Taigi, darytina išvada, kad UAB „Forum Cinemas“ kaip kino filmų rodytojas bet kuriuo atveju žinojo savo konkurentų UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ teikiamą informaciją.
(269) Taip pat nėra pagrindo sutikti su UAB „Forum Cinemas“ argumentais, kad jos konkurentai teikė jai tik nekonfidencialią bei neaktualią informaciją. Pažymėtina, kad pati UAB „Forum Cinemas“ savo 2015 m. lapkričio 4 d. nuomonėje dėl tyrimo išvadų tiek savo, tiek ir kitų kino filmų rodytojų – UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ – apibendrintus „Markus“ programos duomenis dėl taikytų kainų (2009 m. – 2012 m. laikotarpiu UAB „Cinamon Operations“ ir „Forum Cinemas“ Kauno kino teatro atžvilgiu; 2010 m. – 2012 m. laikotarpiu UAB „Multikino Lietuva“ ir „Forum Cinemas“ Vilniaus kino teatrų atžvilgiu) bei kainų skirtumų nurodė kaip konfidencialią informaciją[237]. Be to, UAB „Forum Cinemas“ nebuvo būtina gauti tokios detalios ir aktualios informacijos, kokią teikdavo UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ per „Markus“ programą (nutarimo 3.5. dalis),  o ši teikiama informacija padėjo stebėti susitarimų dėl kino bilietų kainų nustatymo laikymąsi.
(270) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo sutikti su UAB „Forum Cinemas“ argumentais, kad UAB „Forum Cinemas“ su savo konkurentais UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ nebuvo sudaręs susitarimų dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo.
7. Nagrinėjamų susitarimų vertinimas pagal mažareikšmiškumo ir išimties kriterijus
(271) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, šis straipsnis gali būti netaikomas susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio laikomi negalinčiais itin riboti konkurencijos. Tokiems susitarimams taikomas sąlygas ir reikalavimus nustato Reikalavimų ir sąlygų susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos, patvirtintų Konkurencijos tarybos 2000 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 1 (toliau – Nutarimas dėl mažareikšmiškumo). Remiantis Nutarimu dėl mažareikšmiškumo, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudimas netaikomas horizontaliesiems, vertikaliesiems ir mišriesiems susitarimams, jeigu jie atitinka nustatytas sąlygas. Jeigu susitarimas netenkina Nutarime dėl mažareikšmiškumo įtvirtintų reikalavimų dėl mažareikšmio poveikio, jis negali būti pripažintas mažareikšmiu, taigi šiuo pagrindu negali būti išvengta Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudimo taikymo.
(272) Susitarimams dėl kainų nustatymo netaikomas mažareikšmiškumo kriterijus, t. y. tokie veiksmai laikomi Konkurencijos įstatymo pažeidimu nepriklausomai nuo atitinkamus susitarimus sudariusių ūkio subjektų rinkų dalių. Nutarimo dėl mažareikšmiškumo 7, 8 ir 9 punktai numato, kad susitarimais, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos, nelaikomi tokie horizontalūs susitarimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nustatomos (fiksuojamos) tam tikros prekės kainos (Nutarimo dėl mažareikšmiškumo 7.1 papunktis).
(273) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ sudarė konkurenciją ribojančius susitarimus su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo.
(274) Konkurencijos taryba daro išvadą, kad nagrinėjami susitarimai tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ bei tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ netenkina Nutarime dėl mažareikšmiškumo įtvirtintų reikalavimų, todėl šie veiksmai negali būti pripažinti mažareikšmiais ir šiuo pagrindu nėra pagrindo netaikyti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatyto draudimo sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus taikymo.
(275) Nagrinėjamas ūkio subjektų sudarytas konkurenciją ribojantis susitarimas taip pat nepatenka ir į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio taikymo išimtį, kurios reikalavimus ir sąlygas nustato šio įstatymo 6 straipsnis.
(276) Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo 5 straipsnis netaikomas, jeigu susitarimas skatina techninę ar ekonominę pažangą arba pagerina prekių gamybą ar paskirstymą ir taip sudaro galimybes vartotojams gauti papildomos naudos, taip pat jeigu: 1) susitariančiųjų šalių veiklai nesukelia apribojimų, kurie nėra būtini šiame straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti; 2) nesuteikia susitarimo šalims galimybės riboti konkurenciją didelėje atitinkamos rinkos dalyje. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Konkurencijos taryba turi teisę priimti teisės aktus ir nustatyti susitarimų grupes bei sąlygas, kurioms esant susitarimas tenkina šio straipsnio 1 dalies sąlygas.
(277) Vadovaudamasi šiomis nuostatomis bei atsižvelgdama į Europos Sąjungos institucijų praktiką, Konkurencijos taryba 2010 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 1S-140 numatė sąlygas, kurias tenkinantys susitarimai laikomi tenkinančiais minėtas Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytas išimties sąlygas. Šiame nutarime yra nustatyta, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje numatyti draudžiami susitarimai, kurie negali paveikti Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybos, tačiau tenkina kitas sąlygas, nustatytas Tarybos ir Europos Komisijos reglamentuose dėl SESV 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikros susitarimų grupėms, laikomi tenkinančiais Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas[238].
(278) Tačiau šiuo atveju nagrinėjamam susitarimui išimties nuostatos nėra numatytos, kadangi tokio pobūdžio konkurenciją ribojantiems susitarimams dėl kainų nustatymo galimybės netaikyti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatų nenumato jokie tiek Europos Sąjungos institucijų, tiek nacionaliniai teisės aktai.
(279) Be to, kaip nurodoma Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, pareiga įrodyti, kad susitarimas atitinka Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, t. y. išimčiai keliamas sąlygas, tenka išimtimi besinaudojančiai susitarimo šaliai. Ūkio subjektai nepateikė tokių įrodymų. 
(280) Dėl šių priežasčių Konkurencijos taryba daro išvadą, kad nėra aplinkybių, kurios pašalintų tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ bei tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ sudarytų susitarimų dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo prieštaravimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytam draudimui nustatyti prekių kainas.
8. UAB „Forum Cinemas“ pateiktų įsipareigojimų vertinimas
(281) Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktas numato, kad Konkurencijos taryba priima nutarimą nutraukti tyrimą, jeigu yra tenkinamos tokios sąlygos:
(a) veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams;
(b) ūkio subjektas, įtariamas pažeidęs įstatymą, geranoriškai nutraukė veiksmus;
(c) ūkio subjektas, įtariamas įstatymo pažeidimu pateikė Konkurencijos tarybai rašytinį įsipareigojimą tokių veiksmų neatlikti ar atlikti veiksmus, šalinančius įtariamą pažeidimą ar sudarančius prielaidas jo išvengti ateityje.
(282) Jei nėra tenkinama bent viena iš sąlygų, Konkurencijos taryba neįgyja teisės nutraukti tyrimo Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu[239].
(283) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad nagrinėjamais veiksmais nebuvo padaryta esminės žalos įstatymų saugomiems interesams. Teigė, kad jos siūlomi įsipareigojimai[240] veiksmingai išspręstų Konkurencijos tarybos identifikuotas problemas:
(a) UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojo tiek teisiškai, tiek faktiškai atskirti kino filmų platinimo ir kino filmų rodymo veiklas, užtikrinant, kad būtų skirtingi asmenys valdymo organuose, būtų skirtingi darbuotojai, atsakingi už platinimą ir rodymą, kad būtų skirtingos patalpos;
(b) dėl „rentalo“ apskaičiavimo sistemos nurodė, kad sutartyse su kino teatrus valdančiais ūkio subjektais būtų įtvirtinta ne tik procentinė dalis nuo kino teatruose parduotų bilietų į kino filmus sumos, bet ir minimalus atlygis, tenkantis platintojui;
(c) dėl informacijos teikimo per „Markus“ programą nurodė, kad sutinka keisti prašomos informacijos apie parduotus kino filmų bilietus detalumą ir dažnumą;
(d) nurodė, kad įmonėje kels konkurencijos kultūrą;
(e) nurodė, kad įsipareigoja įgyvendinti socialinius projektus, įskaitant ir atitinkamose geografinės rinkose, kurios buvo nagrinėjamos.
(284) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad šie įsipareigojimai jau yra įgyvendinami.
(285) Kaip matyti iš Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto nuostatų, pirmoji sąlyga – veiksmai nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams – priklauso nuo objektyvių su nagrinėjamu galimu pažeidimu susijusių aplinkybių.
(286) Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konkurencijos įstatymo tikslas yra saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Šią nuostatą detalizuoja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis, draudžiantis susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją ar kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Taigi, Konkurencijos taryba, taikydama Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktą, turi įvertinti, ar ūkio subjekto veiksmai, be kita ko, nepadarė esminės žalos Konkurencijos įstatymo saugomai sąžiningai konkurencijai. Remiantis LVAT praktika, esminė žala įstatymo saugomiems interesams yra vertinamoji sąlyga, ir jos buvimas turi būti pripažįstamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes[241].
(287) Vertinant galimybę nutraukti tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu, reikia įvertinti, kokią įtaką nagrinėjami veiksmai turėjo Konkurencijos įstatymo saugomai sąžiningos konkurencijos laisvei atitinkamose rinkose.
(288) Pažymėtina, kad pagal savo pobūdį nagrinėjami veiksmai yra konkurentų susitarimai dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo. Tokie veiksmai laikytini vien jau pagal savo tikslą ribojančiais konkurenciją ir vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi pripažįstami kaip visais atvejais ribojančiais konkurenciją. Konkurentų sudarytų susitarimų dėl kainų nustatymo daroma žala konkurencijai pripažįstama ir teismų praktikoje[242]. Akivaizdi tokių susitarimų pasekmė yra sumažėjusi konkurencija tarp konkurentų ir didesnės nei galėjo būti kino filmų bilietų kainos.
(289) UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad nagrinėjamų veiksmų mastas buvo nežymus. UAB „Forum Cinemas“ teigimu, nagrinėjami veiksmai buvo susiję tik su jos platinamais filmais. Be to, UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad „rentalo“ apsauga (ko, UAB „Forum Cinemas“ teigimu ir siekė jos kino filmų platinimo padalinio darbuotojai visais identifikuotais susirašinėjimo atvejais) yra tiesiogiai naudinga vartotojams, kadangi platintojo finansinis pajėgumas bei sėkminga veikla yra tiesiogiai susijusi su vartotojams teikiamų paslaugų kokybe.
(290) Nėra pagrindo sutikti su tokia pozicija. UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon Operations“ turėjo reikšmingas rinkų dalis atitinkamose kino filmų rodymo rinkose, o kartu nagrinėjami ūkio subjektai užėmė didžiąją atitinkamų rinkų dalį (UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ – Vilniaus mieste ir rajone, UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ – Kauno mieste ir rajone) (nutarimo 2 dalis). Be to, UAB „Forum Cinemas“ yra vienas didžiausių kino filmų platintojų, užimantis apie 30 proc. rinkos (nutarimo 2.1. dalis). Nustatytos aplinkybės taip pat rodo, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ bei su UAB „Cinamon Operations“ susitarė ne tik dėl UAB „Forum Cinemas“ platinamų filmų. Pavyzdžiui, UAB „Forum Cinemas“ buvo informavęs UAB „Multikino Lietuva“ bei UAB „Cinamon  Operations“ apie nusistovėjusias taisykles rinkoje (o ne vien jo kaip platintojo filmų atžvilgiu taikomas taisykles) netaikyti nuolaidų dideliems filmams; atsižvelgusi į UAB „Forum Cinemas“ nuomonę, UAB „Multikino Lietuva“ neorganizavo nuolaidų dienos 2010 m. gruodžio 30 d.; UAB „Cinamon Operations“ buvo suderinę standartinius pasiūlymus su UAB „Forum Cinemas“.  
(291) Taip pat, net jei nagrinėjamais veiksmais UAB „Forum Cinemas“ būtų siekusi ir teisėtų tikslų, ji turi pagrįsti, kad susitarimas atitinka Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio sąlygas. Kadangi nagrinėjamais susitarimais tarp konkurentų buvo siekiama apriboti konkurenciją, nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „Forum Cinemas“ kaip platintojo interesai užsitikrinti platintojui tenkančią bilieto kainos dalį kaip nors sumažina pažeidimo mastą. Taigi, laikytina, kad pažeidimo veiksmų mastas buvo didelis.
(292) Be to, UAB „Forum Cinemas“ susitarimai su UAB „Multikino Lietuva“ bei su UAB „Cinamon Operations“ buvo pakankamai ilgos trukmės: pagal surinktus duomenis matyti, kad susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ truko bent 1 metus 8 mėnesius, o tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ susitarimas truko bent 3 metus 2 mėnesius. Taigi, nagrinėjami veiksmai truko pakankamai ilgą laikotarpį.
(293) Atitinkamai, įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ bei su UAB „Cinamon Operations“ sudarytų susitarimų padaryta žala Konkurencijos įstatymo saugomiems interesams buvo esminė.  
(294) Kadangi nėra tenkinama viena iš būtinų Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3  dalies 2 punkto sąlygų, Konkurencijos taryba neturi pagrindo nutraukti tyrimo Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu[243].
(295) Taip pat nėra tikslinga vertinti, ar UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimai atitinka kitus du Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte įtvirtintus kriterijus, kadangi tai nekeistų išvadų dėl UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų atitikties Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkto reikalavimams.
9. Sankcijos
(296) Konkurencijos įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad sankcijos ūkio subjektams už šio įstatymo pažeidimus gali būti taikomos ne vėliau kaip per penkerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui – nuo paskutinių veiksmų atlikimo ar nutraukimo.
(297) Konkurencijos taryba nustatė, kad susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ truko bent iki 2012 m. gegužės 23 d., o susitarimas tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ truko bent iki 2012 m. gegužės 17 d. (nutarimo 3.6.1. ir 3.6.2. dalys).
(298) Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ Konkurencijos įstatyme numatytas patraukimo atsakomybėn terminas nėra suėjęs.
(299) Vertinant, ar UAB „Forum Cinemas“, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ gali būti patrauktos atsakomybėn, pastebėtina, kad atsakomybė už konkurencijos taisyklių pažeidimus taikoma nepriklausomai nuo kaltės formos, ypač jei nustatyta, kad ūkio subjektas aktyviai dalyvavo susitarime. Nagrinėjami ūkio subjektai atliko įvairius aktyvius veiksmus, susijusius su susitarimu dėl kino bilietu kainų nustatymo, todėl teigtina, kad jie turėjo suvokti, kad jų atliekami veiksmai yra antikonkurencinio pobūdžio.
(300) Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Konkurencijos įstatymo 37 straipsnyje išdėstyti baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo principai – skiriant baudas ūkio subjektams atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pavojingumą, pažeidimo trukmę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui bei ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę.
(301) Baudos dydis nustatomas vadovaujantis Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Baudų dydžio nustatymo aprašas), kurio 4 punkte nustatyta, kad už draudžiamą susitarimą ūkio subjektui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas dviem etapais: pirmiausia apskaičiuojamas bazinis baudos dydis, vėliau bazinis baudos dydis tikslinamas – didinamas arba mažinamas.
9.1. Bazinis baudos dydis
(302) Vadovaujantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 4 punktu, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis ir pažeidimo trukme. Jeigu ūkio subjektas neturi pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas ir pažeidimo trukmę.
9.1.1. Pardavimų vertė
(303) Baudų dydžio nustatymo aprašo 5 punktas nustato, kad pardavimų vertė paprastai nustatoma pagal paskutinių vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų.
(304) UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ užsiima kino filmų rodymu, o UAB „Forum Cinemas“ veikia ir kaip kino filmų rodytojas, ir kaip platintojas. Įvertinus tai, jog UAB „Forum Cinemas“ sudarė draudžiamus susitarimus su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo, be to, atsižvelgiant į tai, jog visi šie ūkio subjektai užsiima kino filmų rodymo veikla (o UAB „Forum Cinemas“ – ir kino filmų platinimo veikla), už šiuos pažeidimus baziniai baudos dydžiai apskaičiuojami remiantis tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusiomis pajamomis, t. y. UAB „Multikino Lietuva“[244] ir UAB „Cinamon Operations“[245] pajamomis, gautomis iš kino filmų rodymo veiklos 2011 m., o UAB „Forum Cinemas“[246] atveju – UAB „Forum Cinemas“ pajamomis, gautomis iš kino filmų platinimo ir rodymo veiklos 2011 m. Kauno ir Vilniaus miestuose ir jų rajonuose, t. y. per paskutinius vienerius dalyvavimo darant pažeidimą ūkinius metus.
9.1.2. Pažeidimų pavojingumas
(305) Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 10 punktu, baudos dydis už pažeidimo pavojingumą apskaičiuojamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Baudų dydžio nustatymo aprašo 11 punkte taip pat nurodoma, kad draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo atvejais baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis sudaro nuo 20 iki 30 procentų pagal Baudų dydžio nustatymo aprašą nustatytos pardavimų vertės.
(306) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir su UAB „Cinamon Operations“ sudarė draudžiamus konkurentų susitarimus nustatyti kino filmų bilietų kainas, taip pažeisdamos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
(307) Vertinant pažeidimo pavojingumą, pastebėtina, kad horizontalūs (tarp konkurentų sudaryti) kainų nustatymo susitarimai dėl savo pobūdžio laikomi vienu iš sunkiausių konkurencijos pažeidimų. Remiantis Europos Komisijos praktika bei Baudų dydžio nustatymo aprašu, o taip pat laikantis sąžiningos konkurencijos principo, už juos turėtų būti baudžiama ypač griežtai.
(308) Taip pat pažymėtina, nagrinėjami ūkio subjektai savo veiksmais ribojo konkurenciją dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune – bei jų rajonuose. Taip pat pažymėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ su UAB „Multikino Lietuva“ ir su UAB„Cinamon Operations“ buvo užėmusi didžiąją dalį atitinkamai Vilniaus ir Kauno ir jų rajonų kino filmų rodymo rinkų.
(309) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrįsta UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ už pažeidimo pavojingumą nustatyti 20 proc. nuo pajamų dalies, nurodytos nutarimo (304) pastraipoje.
9.1.3. Pažeidimų trukmė
(310) Vadovaujantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 12 punktu, siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, apskaičiuota baudos dydžio, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus. Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų; ilgesnis už šešis mėnesius, bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais.
(311) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ pažeidimas sudarius konkurenciją ribojantį susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų tęsėsi bent nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012 m. gegužės 23 d. Susitarimo ir pažeidimo pradžios momentu laikytinas 2010 m. rugsėjo 20 d. elektroninis susirašinėjimas, kuriame UAB „Multikino Lietuva“ motininės įmonės Multikino S.A. atstovė A. S. informavo UAB „Forum Cinemas“ darbuotoją G. P. apie planuojamą rengti akcijų dieną bei planuojamą kino filmų bilietų kainą – 17 Lt. (nutarimo 3.6.1.1. dalis)  Pažeidimas truko bent iki 2012 m. gegužės 23 d., kai UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojas R. B. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojui G. P. patvirtino, kad laikosi praktikos netaikyti didelių nuolaidų populiariausiems filmams (nutarimo 3.6.1.11. dalis). Taigi, pažeidimo veiksmai tęsėsi bent 1 metus ir 8 mėnesius. Atitinkamai, baudos dydžio nustatymo tikslais laikytina, kad šiuo atveju pažeidimas truko 2 metus.
(312) UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ atveju pažeidimas sudarius konkurenciją ribojantį susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų tęsėsi bent nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. Susitarimo ir pažeidimo pradžia laikytina 2009 m. balandžio 7 d. kai UAB „Cinamon Operations“ darbuotoja Ž. P. , po to, kai buvo įspėta dėl nuolaidų netaikymo, patvirtino UAB „Forum Cinemas“, kad nekeis strategijos daryti tik vieną „Yzzi“ nuolaidų dieną per mėnesį bei nurodė, kad bilietus „Olialia“ nuolaidų dieną UAB „Cinamon Operations“ parduos standartinėmis kainomis (nutarimo 3.6.2.1. dalis). Pažeidimas truko bent iki 2012 m. gegužės 17 d., kai turėjo būti rodomas kino filmas „Diktatorius“. UAB „Cinamon Operations“ elektroniniame laiške UAB „Forum Cinemas“ nurodė, kad bilietai į šį kino filmą bus parduodami standartine „Bonus“ korteles kaina, ir tokia kaina yra suderinta su UAB „Forum Cinemas“ (nutarimo 3.6.2.12. dalis). Taigi, pažeidimas tęsėsi bent 3 metus 2 mėnesius. Atitinkamai, baudos dydžio nustatymo tikslais laikytina, kad šiuo atveju pažeidimas truko 3,5 metų.
(313) Remiantis tuo, kas išdėstyta, už draudžiamą susitarimą tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ nutarimo (309) pastraipoje nustatytas dydis yra dauginamas 2 kartus, o už draudžiamą susitarimą tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ nutarimo (309) pastraipoje nustatytas dydis dauginamas 3,5 karto.
9.1.4. Atgrasymas
(314) Vadovaujantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 13 punktu, siekiant atgrasyti ūkio subjektus nuo draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo, šių pažeidimų atveju prie apskaičiuoto pagal aprašo 8–12 punktus bazinio baudos dydžio pridedama suma, lygi nuo 15 iki 25 procentų pagal aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.
(315) Nagrinėjamu atveju nustatyti du draudžiami konkurentų susitarimai dėl kainų nustatymo: tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ bei tarp UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“. Atitinkamai, kiekvienu iš abiejų atvejų prie nutarimo (313) pastraipoje nustatyto dydžio pridedama 20 procentų dydžio nuo nutarimo (304) pastraipoje nurodytos pardavimų vertės suma.
9.2. Bazinio baudos dydžio tikslinimas
(316) Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 17 punktu, nustačius Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes arba Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nurodytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, bazinis baudos dydis, apskaičiuotas pagal Baudų dydžio nustatymo aprašo II–IV skyrių nuostatas, atitinkamai mažinamas arba didinamas.
(317) UAB „Forum Cinemas“ Konkurencijos tarybai tyrimo metu pateikė įsipareigojimus, kuriais ji siekė užkirsti kelią pažeidimui ateityje, bei nurodė, kad juos jau įgyvendina (nutarimo 10 dalis). Įvertinusi įsipareigojimų visumą, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „Forum Cinemas“ prisiimti įsipareigojimai gali reikšmingai prisidėti siekiant išvengti prielaidų atsirasti panašiam pažeidimui ateityje. Taigi, UAB „Forum Cinemas“ identifikavo sąlygas, kurios padėjo kilti nagrinėjamiems pažeidimams, ir savo iniciatyva vykdomais veiksmais siekia išspęsti nagrinėjamose rinkose kilusias problemas. Atitinkamai, darytina išvada, kad UAB „Forum Cinemas“ padėjo Konkurencijos tarybai, todėl yra pagrindas pripažinti UAB „Forum Cinemas“ atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Atitinkamai, UAB „Forum Cinemas“ atžvilgiu kiekvieno iš abiejų pažeidimų atveju (t. y. tiek už susitarimą su UAB „Multikino Lietuva“, tiek susitarimą su UAB „Cinamon Operations“) nutarimo (315) pastraipoje apskaičiuotą bazinį baudos dydį yra pagrindas mažinti 30 proc.
(318) Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 18 punktu, bazinis baudos dydis didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. Ūkio subjektui, kuris buvo pažeidimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, bazinis baudos dydis atitinkamai didinamas, o ūkio subjektui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas.
(319) Ūkio subjektas pripažįstamas skatinusiu kitus ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, kai ūkio subjektas turėjo svarbią įtaką susitarimo palaikymui arba buvo konkrečiai atsakingas už jo veikimą. Tai nustatoma iš įrodymų visumos, atskleidžiančios ūkio subjekto ryžtą užtikrinti kartelio stabilumą bei sėkmę, arba atsižvelgiant į tai, kad ūkio subjektas savo konkrečiomis iniciatyvomis spontaniškai suteikdavo pagrindinę paskatą susitarimui, arba kai paaiškėja, kad ūkio subjektas atliko pagrindinį vaidmenį konkrečiame susitarime, pavyzdžiui, organizavo daugumą susirinkimų, rinko ir skleidė informaciją tarp susitarimo dalyvių, ar dažniausiai pateikdavo pasiūlymus dėl jo veikimo. Aktyvi susitarimų laikymosi priežiūra yra reikšmingas ūkio subjekto kaip organizatoriaus vaidmens įrodymas. Nors tai, kad ūkio subjektas daro spaudimą ar net diktuoja, kaip turi elgtis kiti susitarimo dalyviai, taip pat ūkio subjekto padėtis rinkoje nėra būtina sąlyga nustatant organizatorių, tai yra aplinkybių, į kurias atsižvelgiant turi būti vertinami šie įrodymai, dalis[247].
(320) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ aktyviai siekė suderinti veiksmus su UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ nustatant bilietų kainas. UAB „Forum Cinemas“ savo iniciatyva siuntė išankstinius prašymus ir perspėjimus UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ dėl planuojamų „didžiųjų“ nuolaidų suderinimo, taip pat reikalaudavo šių ūkio subjektų pasiaiškinti, jei tam tikros nuolaidos vis dėlto nebuvo suderintos. UAB „Forum Cinemas“ vykdomas stebėjimas ir kontrolė buvo išankstinė ir itin operatyvi. UAB „Forum Cinemas“, kaip kino filmų rodytojo, užimama padėtis rinkoje nagrinėjamu atveju taip pat buvo reikšminga. Be to, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ bendradarbiavimo su UAB „Forum Cinemas“ negalėjo lengvai nutraukti, nes pastarasis ūkio subjektas taip pat užsiima kino filmų platinimo veikla ir turi išskirtines tam tikrų kino filmų platinimo teises Lietuvos Respublikoje.
(321) Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „Forum Cinemas“ skatino kitus ūkio subjektus (UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“) dalyvauti darant pažeidimą. Atitinkamai tiek susitarimo su UAB „Multikino Lietuva“, tiek susitarimo su UAB „Cinamon Operations“ atveju UAB „Forum Cinemas“ atžvilgiu yra pagrindas nutarimo (315) pastraipoje apskaičiuotą bazinį baudos dydį didinti 10 proc.
(322) Apibendrinant visas su bazinio baudos dydžio tikslinimu susijusias aplinkybes, yra pagrindas nutarimo (315) pastraipoje apskaičiuotą bazinį baudos dydį UAB „Forum Cinemas“ atžvilgiu kiekvienu iš abiejų nagrinėjamų pažeidimų atveju sumažinti 20 proc.[248].
9.3. 10 proc. bendrųjų metinių pajamų ribos vertinimas
(323) Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už draudžiamus susitarimus ūkio subjektams skiriama piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.
(324) Atsižvelgus į tai, kad UAB „Cinamon Operations“ nustatytas baudos dydis viršija 10 proc. bendrųjų metinių pajamų 2014 m., šiam ūkio subjektui apskaičiuotas baudos dydis mažinamas tiek, kad neviršytų Konkurencijos įstatyme nurodytas maksimalios galimos baudos, t. y. mažinamas iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų, gautų 2014 m., dydžio.
(325) UAB „Forum Cinemas“ skiriama baudų suma už abu pažeidimus viršija 10 proc. bendrųjų metinių pajamų 2014 m. Nors šiuo atveju nustatyti du pažeidimai, tačiau Konkurencijos taryba, įvertinusi šios bylos konkrečias aplinkybes, kad nustatytais pažeidimais UAB „Forum Cinemas“ iš esmės siekė to paties tipo elgesio skirtingose rinkose, vadovaudamasi objektyvumo ir proporcingumo principais, mažina UAB „Forum Cinemas“ skiriamų baudų sumą  iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų, gautų 2014 m., dydžio.
(326) UAB „Multikino Lietuva“ nustatytas baudos dydis neviršija 10 proc. bendrųjų metinių pajamų 2014 m.
9.4. Ūkio subjektams skiriamų baudų dydžiai
(327) Atsižvelgus į nutarimo 9.1 – 9.3 dalis, ūkio subjektams nustatomi šie skirtinų baudų dydžiai:
(a) UAB „Forum Cinemas“ – 1 384 300 Eur;
(b) UAB „Multikino Lietuva“ – 99 200 Eur;
(c) UAB „Cinamon Operations“ – 138 800 Eur.
9.5. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atleidimas nuo baudos
(328) UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ 2012 m. balandžio 30 d. Konkurencijos tarybai pateikė pareiškimą, kuriuose nurodė, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ su UAB „Forum Cinemas“ buvo sudarę Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus pažeidžiantį susitarimą. Vėliau UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ Konkurencijos tarybai pateikė papildomus prašymus jų Pareiškimą vertinti pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalį ir atleisti juos nuo baudos už dalyvavimą draudžiamuose susitarimuose.
(329) Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ūkio subjektas, kuris yra draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis, pateikęs Konkurencijos tarybai visą informaciją apie tokį susitarimą, atleidžiamas nuo baudos, numatytos už šį pažeidimą, esant visoms šioms sąlygoms:
(a) ūkio subjektas pateikė informaciją iki šio susitarimo tyrimo pradžios;
(b) ūkio subjektas yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių, pateikęs tokią informaciją;
(c) ūkio subjektas pateikia visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir bendradarbiauja su Konkurencijos taryba tyrimo metu;
(d) ūkio subjektas nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius ir neskatino kitų ūkio subjektų dalyvauti tokiame susitarime.
(330) Šias Konkurencijos įstatyme išdėstytas atleidimo nuo baudos sąlygas detalizuoja Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių, patvirtintų Konkurencijos tarybos 2008 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 1S-27, II skyriuje išdėstytos nuostatos.
(331) Vertinant UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ pateikto prašymo atitiktį Konkurencijos įstatymo ir Atleidimo nuo baudų taisyklių reikalavimams, galima daryti išvadą, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ tinkamai vykdė šiuos reikalavimus. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ informacija apie galimai sudarytus draudžiamus susitarimus Konkurencijos taryboje buvo gauta 2012 m. balandžio 30 d., o tyrimas dėl galimo draudžiamo susitarimo buvo pradėtas 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu. Taigi, UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ įvykdė pirmąjį reikalavimą pateikti informaciją iki susitarimo tyrimo pradžios. UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atskirai buvo pirmieji ir vieninteliai ūkio subjektai kiekvieno iš nagrinėtų atskirų konkurenciją ribojančių susitarimų atveju, pateikę informaciją apie šiame nutarime nagrinėtus konkurenciją ribojančius susitarimus. Pateikta informacija sudarė pakankamą pagrindą atlikti tikslinius patikrinimus dėl įtariamo draudžiamo susitarimo, o kai kurie pateikti dokumentai buvo panaudoti kaip tiesioginiai Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo įrodymai atliekant tyrimą ir priimant šį nutarimą. Tyrimo metu UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ operatyviai reagavo į prašymus pateikti tyrimui reikalingą informaciją, geranoriškai bendradarbiavo su tyrimą atlikti įgaliotais Konkurencijos tarybos pareigūnais. Nebuvo nustatyta, kad UAB „Multikino Lietuva“ ar UAB „Cinamon Operations“ būtų nagrinėto pažeidimo iniciatoriai, taip pat nebuvo nustatyta aplinkybių, kad kuris nors iš minėtų ūkio subjektų skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti pažeidime.
(332) Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ pateiktos medžiagos apimtis bei vertė atitinka Atleidimo nuo baudų taisyklių 3 punkto bei Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 dalies sąlygas ir reikalavimus.
(333) Atsižvelgus į tai ir vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 1 ir 2 dalimis, yra pagrindas UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ atleisti nuo nutarimo (327) pastraipoje nurodytos skirtinos baudos už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimą.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsniu, 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 36 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsniu, 38 straipsniu, Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1.  Pripažinti, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“,  sudarydamos susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo šių ūkio subjektų Vilniuje valdomuose kino teatruose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
2.  Pripažinti, kad UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“,  sudarydamos susitarimą dėl kino filmų bilietų kainų nustatymo šių ūkio subjektų Kaune valdomuose kino teatruose, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.
3.  Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus pažeidimus UAB „Forum Cinemas“ skirti 1 384 300 (vieno milijono trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių trijų šimtų) eurų piniginę baudą.
4.  Atleisti toliau nurodytus ūkio subjektus nuo baudos:
4.1.  atleisti UAB „Multikino Lietuva“ nuo 99 200 (devyniasdešimt devynių tūkstančių dviejų šimtų) eurų baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą;
4.2.  atleisti UAB „Cinamon Operations“ nuo 138 800 (šimto trisdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų) eurų baudos už šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytą pažeidimą.
5.  Įpareigoti UAB „Forum Cinemas“ per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3  punkte numatytų baudų sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 39 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris mėnesius nuo nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą[249] (įmokos kodas 6920, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752).
Per nurodytą terminą nesumokėjus baudos, skaičiuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nurodytos palūkanos.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi ir 39 straipsniu, skundo padavimas dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo už Konkurencijos įstatymo pažeidimą ūkio subjektui paskirta bauda, sustabdo baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tačiau nesustabdo palūkanų skaičiavimo.
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas
 
[1] Bylos 1 tomas, 1-5 lapai.
[2] Bylos 1 tomas, 6 lapas.
[3] Bylos 1 tomas, 51-53 lapai.
[4] Bylos 4, 8, 12 tomai. 
[5] Bylos 1 tomas, 9-91 lapai.  
[6] Bylos 3 tomas, 39-40 lapai.
[7] Bylos 33 tomas, 1-83 lapai.
[8] Bylos 34 tomas, 1-2 lapai, bylos 35 tomas, 1-83 lapai.
[9] Bylos 36 tomas, 1-2 lapai, bylos 37 tomas, 1-83 lapai.
[10] Bylos 38 tomas, 1-2 lapai, bylos 39 tomas, 1-83 lapai.
[11] Bylos 36 tomas, 3-6 lapai.
[12] Bylos 38 tomas, 3-5 lapai.
[13] Bylos 34 tomas, 7-83 lapai. Bylos 35 tomas, 84-163 lapai.
[14] Bylos 34 tomas, 88-101 lapai. Bylos 35 tomas, 164-180 lapai.
[15] Bylos 40 tomas, 1-26 lapai.
[16] Bylos 10 tomas, 77 lapas. Bylos 13 tomas, 93 lapas.
[17] Bylos 5 tomas, 13 lapas.
[18] Bylos 13 tomas, 93 lapas.
[19] Bylos 5 tomas, 108 lapas.
[20] Bylos 5 tomas, 12 lapas.
[21] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 6 klausimą (bylos 6 tomas, 50, 124 lapai, bylos 7 tomas 187 lapas).
[22] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 10 klausimą (bylos 6 tomas, 50, 124 lapai, bylos 7 tomas 187 lapas).
[23] Bylos 5 tomas, 12 lapas.
[24] Bylos 10 tomas, 11 lapas.
[25] Bylos 13 tomas, 91 lapas. Bylos 10 tomas, 10 lapas.
[26] Bylos 13 tomas, 91 lapas.
[27] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 17 klausimą (bylos 6 tomas, 52, 125 lapai, bylos 7 tomas 190 lapas).
[28] UAB „Forum Cinemas“ pavadinimas nuo registracijos pradžios keitėsi (veiklos pradžioje įmonė vadinosi UAB „Vingio kino teatras“), tačiau šiame nutarime vartojamas šis įmonės pavadinimas.
[29] Bylos 34 tomas, 103 lapas.
[30] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 2 klausimą (bylos 6 tomas, 49 lapas).
[31] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 2 klausimą (bylos 6 tomas, 14 lapas, bylos 7 tomas 176 lapas).
[32] Bylos 5 tomas, 16 lapas.
[33] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 3 klausimą (bylos 6 tomas, 14 lapas, bylos 7 tomas 176 lapas).
[34] 2015 m. lapkričio 25 d. Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolas Nr. 4S-35/2015 (bylos 40 tomas, 1-26 lapai), 16 p.
[35] Bylos 5 tomas, 108 lapas.
[36] 2012 m. pavadinimas pakeistas iš Buena Vista International.
[37] Bylos 5 tomas, 108 lapas.
[38] UAB „Cinamon Operations“ darbuotojos A. N.  paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 8 klausimą (bylos 10 tomas, 77 lapas), UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 7.1 (papildomas) klausimą (bylos 14 tomas, 3 lapas).
[39] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas,atsakymas į 4 klausimą (bylos 6 tomas, 14 lapai, bylos 7 tomas 176 lapas).
[40] UAB „Forum Cinemas“ 2015 m. lapkričio 4 d. nuomonė dėl tyrimo išvadų, 89 p.
[41] Bylos 26 tomas, 1 lapas.
[42] UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 18 klausimą (bylos 14 tomas, 4 lapas).
[43] UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 5, 6 klausimus (bylos 14 tomas, 3 lapas).
[44] UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 5, 6 klausimus (bylos 14 tomas, 3 lapas).
[45] Bylos 13 tomas, 16 lapas.
[46] Bylos 13 tomas, 176 lapas.
[47] UAB „Cinamon Operations“ pavadinimas nuo registracijos pradžios keitėsi (iki 2008 m. pabaigos bendrovė vadinosi UAB „Baltic Multiplex Ventures“), tačiau šiame nutarime vartojamas tik šis įmonės pavadinimas.
[48] UAB „Cinamon Operations“ veiklos laikotarpiu valdė ir kino teatrą Klaipėdoje, tačiau nuo 2010 m. jis veiklos nebevykdo.
[49] UAB „Cinamon Operations“ darbuotojos A. N.  paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 7 klausimą (bylos 10 tomas, 77 lapas). Klaipėdoje (veiklos nebevykdo nuo 2010 m.)
[50] UAB „Cinamon Operations“ darbuotojos A. N.  paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 7 klausimą (bylos 10 tomas, 77 lapas).
[51] Bylos 9 tomas, 11 lapas.
[52] Bylos 10 tomas, 135 lapas, bylos 11 tomas, 175-177 lapai.
[53] Bylos 5 tomas, 130-136 lapai.
[54] Bylos 5 tomas, 109 lapas, bylos 7 tomas, 130-136 lapai.
[55] Bylos 11 tomas, 165-174 lapai.
[56] Bylos 7 tomas, 86-92 lapai.
[57] Bylos 5 tomas, 109 lapas. Bylos 7 tomas, 86-94 lapai.
[58] UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 22 klausimą (bylos 14 tomas, 5 lapas).
[59] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 15.3 klausimą (bylos 6 tomas, 51, 125 lapai, bylos 7 tomas 189 lapas).
[60] 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Zinute is Multikino“. Bylos 19 tomas, 105-106 lapai.
[61] Angl. „the average rental is a component or the denominator, required fore ach ticket sold“. 2009 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fw: Detali ataskaita - LIEPA“ (bylos 20 tomas, 35 lapas. Vertimas – bylos 20 tomas, 43 lapas).
[62] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 17.1 klausimą (bylos 14 tomas, 4 lapas).
[63] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 9 klausimą (bylos 6 tomas, 15, 126 lapai, bylos 7 tomas 177 lapas).
[64] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 8 klausimą (bylos 6 tomas, 15, 126 lapai, bylos 7 tomas 177 lapas).
[65] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 8.1 klausimą (bylos 6 tomas, 15, 126 lapai, bylos 7 tomas 177 lapas).
[66] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 18.1 klausimą (bylos 6 tomas, 52, 127 lapai, bylos 7 tomas 191 lapai).
[67] 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 21.3 klausimą (bylos 10 tomas, 78 lapas).
[68] 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 25, 25.4, 25.5 klausimus (bylos 10 tomas, 78 lapas).
[69] 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 19 klausimą (bylos 14 tomas, 4 lapas)
[70] UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojo R. B. paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 19-19.3 klausimus (bylos 14 tomas, 4 lapas).
[71] 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 23.3 klausimą (bylos 14 tomas, 4 lapas).
[72] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 15.3 klausimą (bylos 6 tomas, 51, 125 lapai, bylos 7 tomas 189 lapas).
[73] 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Karibai ir nedompas“ (bylos 19 tomas, 73 lapas).
[74] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 13.1 klausimą (bylos 6 tomas, 51, 124 lapai, bylos 7 tomas 189 lapas).
[75] Bylos 5 tomas, 110, 122 lapai, bylos 7 tomas, 6 lapas.
[76] Detalesnė informacija turėjo būti teikiama tik platintojui pareikalavus mėnesinėse ataskaitose, kuriose turi būti nurodytas seansų skaičius, žiūrovų skaičius bei pajamas už parduotus bilietus į platintojo kino filmus per praėjusį mėnesį.
[77] Bylos 5 tomas, 110 lapas.
[78] Bylos 13 tomas, 93 lapas.
[79] Bylos 4 tomas, 52-67 lapai. Bylos 12 tomas, 6-19 lapai.
[80] Bylos 13 tomas, 160-161 lapai.
[81] 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 23.6 klausimą (bylos 14 tomas, 5 lapas).
[82] Bylos 10 tomas, 14 lapas.
[83] Bylos 4 tomas, 42-51, 68-93 lapai.
[84] Bylos 10 tomas, 32-38 lapai.
[85]UAB „Cinamon Operations“ darbuotojos A. N.  paaiškinimai, 2014 m. gegužės 29 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 25.5. klausimą (bylos 10 tomas, 78 lapas).
[86] 2008 m. sausio 1 d. UIP ir UAB „Forum Cinemas“ sutarties 4.10 punktas (bylos 18 tomas, 55 lapas); 2004 m. vasario 1 d. Disney ir UAB „Forum Cinemas“ sutarties 7A dalis (bylos 18 tomas, 8-9 lapai;2004 m. vasario 20 d. Fox ir UAB „Forum Cinemas“ sutarties 9 dalis (bylos 18 tomas, 34-35 lapai).
[87] Bylos 18 tomas, 73-138 lapai. Bylos 17 tomas, 7-17, 22-25 lapas.
[88] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymai į 33, 34 klausimus (bylos 6 tomas, 54, 126 lapai, bylos 7 tomas 194 lapas).
[89] 2012 m. gegužės 22 d. UAB „Forum Cinemas“ daruotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Facebook dempingas“ (bylos 19 tomas, 82-83 lapai).
[90]2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 34 klausimą (bylos 6 tomas, 54, 126 lapai, bylos 7 tomas 194 lapas).
[91] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 24.1 klausimą (bylos 6 tomas, 17, 127 lapai, bylos 7 tomas 182 lapas).
[92] 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „cinema night in Multikino Vilnius“ (bylos 32 tomas, 23 lapas).
[93] Filmas „Įsikūnijimas“.
[94] Vertimas – bylos 32 tomas, 24 lapas.
[95] 2010 rugsėjo 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Fwd: cinema night in Multikino Vilnius“ (bylos 32 tomas, 24 lapas).
[96] 2010 m. spalio 19 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „ticket promotion in Multikino Vilnius“ (bylos 32 tomas, 28 lapas).
[97] Vertimas – bylos 32 tomas, 31 lapas.
[98] 2010 m. spalio 27 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fwd: Re: Bjaurusis As“ (bylos 19 tomas, 36-37 lapas).
[99] Bylos 19 tomas, 36 lapas.
[100] 2010 m. lapkričio 2 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Olialia day – November“ (bylos 32 tomas, 1-2 lapai).
[101] Vertimas – bylos 32 tomas, 3-4 lapai.
[102] 2010 m. gruodžio 9 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Olialia day 30.12“ (bylos 20 tomas, 11-12 lapai).
[103] Vertimas – bylos 20 tomas, 13-14 lapai.
[104] 2010 m. sausio 9 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Olialia day 27.01“ (bylos 20 tomas, 8 lapas). Elektroninio laiško kopija nusiųsta ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojui R. B..
[105] Vertimas – bylos 20 tomas, 9-10 lapai.
[106] 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Fwd: Re: Olialia Day 27.01“ (bylos 19 tomas, 41-42 lapai).
[107] 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Zinute is Multikino“ (bylos 19 tomas, 105-106 lapai).
[108] 2011 m. vasario 3 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Multikino kainu pasikeitimas“ (bylos 19 tomas, 60 lapas).
[109] 2011 m. vasario 11 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Multikino kainininkas“ (bylos 32 tomas, 32 lapas).
[110] Bylos 19 tomas, 58 lapas, 32 tomas, 32 lapas.
[111]2011 m. balandžio 20 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Multikino repertuaras“ (bylos 19 tomas, 69 lapas).
[112]2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Olialia ir RIO“ (bylos 19 tomas, 71 lapas).
[113] 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Karibai ir nedompas“ (bylos 19 tomas, 73 lapas).
[114]Pirates 4, Kung Fu Panda, Transformers 3, Cars 2“.
[115] 2011 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Full Price Discount for Summer Blockbusters“ (bylos 19 tomas, 74 lapas).
[116] Bylos 19 tomas, 1-2 lapai.
[117] 2011 m. gegužės 30 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Po petaką“ (bylos 32 tomas, 33-34 lapai).
[118] 2011 m. lapkričio 11 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „DARKEST HOUR_išankstiniai“ (bylos 19 tomas, 98-101 lapai).
[119] 2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fwd: Dompai premjeriniams dubliazams“ (bylos 19 tomas, 77-79 lapai).
[120] Elektroninio laiško adresatai taip pat buvo UAB „Cinamon Operations“ vadovė A. N. , UAB „Forum Cinemas“ kino filmų rodymo padalinio vadovas D. B..
[121]Ledynmetis 4, Loraksas, Laivų mūšis, Diktatorius, Madagaskaras 3, Prometėjas, Karališka drąsa, Titanikas 3D“.
[122] 2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Bigai ir diskauntai“ (bylos 32 tomas, 39-40 lapai).
[123] Bylos 19 tomas, 80 lapas.
[124] 2012 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Facebook dempingas“ (bylos 19 tomas, 91-97 lapai).
[125] 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Akcijos šmakcijos“ (bylos 19 tomas, 110-114 lapas).
[126] 2009 m. liepos 9 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Prašom kompensuoti negaunamas pajamas“ (bylos 19 tomas, 115-120 lapas).
[127] 2009 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Detali atskaita – LIEPA“ (bylos 20 tomas, 36 lapas).
[128] 2009 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fw: Detali ataskaita – Liepa“ (bylos 20 tomas, 32-37 lapai)
[129] Vertimas – bylos 20 tomas, 38-45 lapai.
[130] Bylos 32 tomas, 35 lapas.
[131] 2010 m. gegužės 18 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fw: Shreko 4 laikai“ (bylos 32 tomas, 41 lapas).
[132] Laiškas buvo siųstas UAB „Cinamon Operations“ darbuotojai Ž. P. bei UAB „Cinamon Operations“ motininės įmonės Cinamon Group OU vadovui K. K.  (bylos 32 tomas, 10 lapas).
[133] 2010 m. birželio 1 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Next Wednesday“ (bylos 32 tomas, 5-8, vertimas 11-13 lapai).
[134] Vertimas – bylos 32 tomas, 11-13 lapai.
[135] 2010 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: dubliuoti filmukai“ (bylos 32 tomas, 37-38 lapai).
[136] 2011 m. balandžio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „FW: RIO ir Yzzi“ (bylos 19 tomas, 121-125 lapas).
[137] T. y. rinkodaros priežasčių.
[138] Terminas „visa dalis“ buvo iš esmės paaiškinta kaip vidutinės filmo kopijos nuomos pajamos kino teatre nepritaikius nuolaidos (angl. „movie rental average in the cinema without discount“) (bylos 20 tomas, 18, 22 lapai).
[139] 2011 m. gegužės 26 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „FW: Finalizing the case“ (bylos 20 tomas, 15-18 lapai; vertimas – bylos 20 tomas, 19-23 lapas).
[140] Vertimas – bylos 20 tomas, 19-23 lapas.
[141] 2011 m. gegužės 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Karibai ir nedompas“ (bylos 19 tomas, 13-16, 127-128 lapai).
[142] 2011 m. birželio 14 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Finalizing the case“ (bylos 20 tomas, 15-16 lapas, vertimas – 19-20 lapai).
[143] Vertimas – bylos 20 tomas, 19-20 lapai.
[144] Laiškas, be kita ko, buvo nusiųstas D. B., Ž. P. ir R. B. (bylos 19 tomas, 131 lapas).
[145] UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „MIKES_isankstiniai“ (bylos 19 tomas, 131-132 lapai).
[146] 2012 m. vasario 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Safe House“ (bylos 19 tomas, 133 lapas).
[147]Ledynmetis 4 – 19 dienų. Loraksas, Laivų mūšis, Diktatorius, Madagaskaras 3, Prometėjas, Karališka drąsa (Brave) – 10 dienų, Titanikas 3D (oficialus startas – 04.12) – 8 dienos“.
[148] 2012 m. balandžio 4 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Bigai ir diskauntai“ (bylos 19 tomas, 135-137 lapas).
[149] 2012 m. balandžio 13 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Laivu musis“ (bylos 19 tomas, 138-139 lapai).
[150] 2012 m. balandžio 26 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „RE: DIKTATORIAUS išankstiniai“ (bylos 19 tomas, 141-142 lapas).
[151] 2010 rugsėjo 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Fwd: cinema night in Multikino Vilnius“ (bylos 32 tomas, 24 lapas).
[152] 2010 m. rugsėjo 20 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninį susirašinėjimą tema „cinema night in Multikino Vilnius“ (bylos 32 tomas, 23 lapas).
[153] Bylos 32 tomas, 26-27 lapai
[154] 2010 m. spalio 19 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninį susirašinėjimą tema „ticket promotion in Multikino Vilnius“ bylos 32 tomas, 28 lapas
[155] Bylos 19 tomas, 58 lapas, 32 tomas, 32 lapas
[156] 2011 m. vasario 3 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Multikino kainu pasikeitimas“ bylos 19 tomas, 60 lapas; 2011 m. vasario 11 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Multikino kainininkas“ bylos 32 tomas, 32 lapas
[157] 2011 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema (bylos 19 tomas, 1-2 lapai).
[158] 2011 m. gegužės 23 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Full Price Discount for Summer Blockbusters“ bylos 19 tomas, 74 lapas
[159] 2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Bigai ir diskauntai“ (bylos 32 tomas, 39-40 lapai)
[160] 2012 m. kovo 15 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema (bylos 19 tomas, 80 lapas).
[161] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 26.3 klausimą (bylos 6 tomas, 18, 128 lapai, bylos 7 tomas 183 lapas).
[162] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo D. B. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 26.1 klausimas (bylos 6 tomas, 18, 128 lapai, bylos 7 tomas 181 lapas).
[163] Bylos 19 tomas, 5, 10, 12, 44, 52, 60, 63,145, 150 lapai.
[164] UAB „Forum Cinemas“ darbuotojo G. P. paaiškinimai, 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 35 klausimą (bylos 6 tomas, 54, 126 lapai, bylos 7 tomas 194 lapas).
[165] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 26.4 klausimą (bylos 6 tomas, 18, 128 lapai, bylos 7 tomas 183 lapas).
[166] 2014 m. birželio 11 d. paaiškinimų protokolas, atsakymas į 24.1 klausimą (bylos 6 tomas, 18, 127 lapai, bylos 7 tomas 182 lapas).
[167] Bylos 19 tomas, 50, 54 lapai.
[168] 2009 m. balandžio 6 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų susirašinėjimas tema „RE: ATS.: Cinamon akcijos“ (bylos 19 tomas, 3 lapas).
[169] 2009 m. balandžio 7 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų susirašinėjimas tema „Re: Akcijos šmakcijos“ (bylos 19 tomas, 110-114 lapai).
[170] 2009 m. liepos 2 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų susirašinėjimas tema „Re: Ledynmecio bilietai Kaune po 8,5 Lt“ (bylos 19 tomas, 4 lapas).
[171] 2009 m. liepos 2 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų susirašinėjimas tema „Re: Ledynmecio 3 BO“ (bylos 19 tomas, 119 lapas).
[172] G. P., J. G., L. G. bei D. L.-G.
[173] Vidutinė bilieto kaina (angl. ticket price average).
[174] 2010 m. gegužės 14 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų susirašinėjimas tema „WDF – Robin Hudas VAKAR“ (bylos 19 tomas, 6 lapas).
[175] 2010 m. gegužės 12 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Robin Hood- 9 Lt pirmą savaitę“ (bylos 19 tomas, 5 lapas).
[176] 2011 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Multikino DOMPAS su BLOCBUSTER?????????????“ (bylos 19 tomas, 39-40, 118 lapai).
[177] 2010 m. sausio 21 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Fwd: Re: Olialia Day 27.01“ (bylos 19 tomas, 41-43 lapai).
[178] J. G. , S. Š. ir D. L.-G.
[179] 2011 m. balandžio 18 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „RIO - po 9 Lt MULTIkine“ (bylos 19 tomas, 102 lapas).
[180] 2011 m. balandžio 20 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „RE: Multikino repertuaras“ (bylos 19 tomas, 69 lapas).
[181] 2011 m. lapkričio 25 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Re: Fwd: Dompai premjeriniams dublizams“ (bylos 19 tomas, 77 lapas).
[182] 2012 m. gegužės 22 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Facebook dempingas“ (bylos 19 tomas, 82-83 lapai).
[183] 2012 m. gegužės 22 d. UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Facebook dempingas“ (bylos 19 tomas, 96 lapas).
[184] 2010 m. lapkričio 23 d. UAB „Forum Cinemas“ daruotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Multikino repertuaras 11.26-12.02“ (bylos 19 tomas, 22 lapas).
[185] 2011 m. kovo 21 d. UAB „Forum Cinemas“ darbuotojų elektroninis susirašinėjimas tema „Fwd: Multikino repertuaras“ (bylos 19 tomas, 24 lapas).
[186] Bylos 20 tomas, 46, 47 lapai. Elektroninis laiškas, be kita ko, persiųstas ir generaliniam UAB „Forum Cinemas” direktoriui A. B.  
[187] Pavyzdžiui: „3 ekranas – 141 vieta – analoginis projektorius (angl. „Screen 3 – 141 seats – analog projector“).
[188] Bylos 19 tomas, 23 lapas.
[189] Bylos 33 tomas, 1-83 lapai.
[190] Konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. bylų nagrinėjimo posėdžio protokolas Nr. 4S-35/2015 (bylos 40 tomas, 1-26 lapai).
[191] Bylos 36 tomas, 3-6 lapai.
[192] Bylos 38 tomas, 3-5 lapai.
[193] UAB „Forum Cinemas“ 2015 m. lapkričio 4 d. nuomonė dėl tyrimo išvadų. Bylos 34 tomas, 7-83 lapai, bylos 35 tomas, 84-163 lapai, bylos 34 tomas, 88-101 lapai, bylos 35 tomas, 164-180 lapai.
[194] Nagrinėjami veiksmai buvo atliekami nuo 2009 m. balandžio 7 d. iki 2012 m. gegužės 17 d. (UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ nagrinėjamų veiksmų atveju) ir nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. iki 2012m. gegužės 23 d. (UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ nagrinėjamų veiksmų atveju), kai galiojo ir ankstesnė Konkurencijos įstatymo redakcija (Žin., 1999, Nr. 30-856). Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Konkurencijos įstatymo redakcija (Žin., 2012, Nr. 42-2041). Atsižvelgus į tai, kad draudimus atlikti konkurenciją ribojančius veiksmus, įskaitant ir sudaryti tokius susitarimus, įtvirtinančios teisės normos naujoje Konkurencijos įstatymo redakcijoje savo tikslais ir turiniu iš esmės liko nepakitusios, šiame nutarime atliekant tirtų ūkio subjektų veiksmų vertinimą pagal šiuo metu galiojantį Konkurencijos įstatymą taip pat bus remiamasi atitinkamomis ankstesnės Konkurencijos įstatymo redakcijos teisės normomis bei susiformavusia jų taikymo ir aiškinimo praktika.
[195] LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 21 d. nutartis byloje. Nr. A502-801/2013, AB „Orlen Lietuva“ v Konkurencijos taryba.
[196] 2003 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nr. T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA v Europos Komisija, 28-29 pastraipos.
[197] Iki 2012 m. gegužės 1 d. galiojusios Kino įstatymo redakcijos (Žin., 2002, Nr. 31-1107) 3 straipsnio 2 dalis nustatė, kad filmas yra apibrėžiamas kaip garso ir vaizdo (audiovizualinis) kūrinys, kurį sudaro temos susieti vaizdai, nuosekliai užfiksuoti filmo juostoje arba kitoje laikmenoje ir skirti atkurti techninės viešo rodymo įrangos priemonėmis. Toks kino filmo apibrėžimas nekeičia vertinimo apibrėžiant prekės rinką.
[198] Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125
[199] Tokią išvadą patvirtina, pavyzdžiui, 2000 m. spalio 13 d. Komisijos sprendimas koncentracijos byloje Nr. COMP/M.2050 Vivendi/Canal+/Seagram, kurioje nurodoma, kad filmų platinimas kino teatrams laikytinas atskira rinka.
[200] Tokie audiovizualinio kūrinio pavyzdžiai pateikti Europos parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d. sprendime Nr. 1041/2009/EB dėl bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programos (MEDIA Mundus) sukūrimo. OL 2009, 288/10.
[201] Pažymėtina, kad toks vertinimas prekės rinkos atžvilgiu yra grįstas Konkurencijos tarybos ankstesne praktika (videofilmų rinkos atžvilgiu) (Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 2S-2 „Dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“), kuri buvo patvirtinta teismų (LVAT 2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, UAB „Elektromarktas“ ir kiti v Konkurencijos taryba, XIII dalis).
[202]1997 m. gegužės 12 d. Europos Komisijos sprendimas koncentracijos byloje Nr. IV/M.902 – WARNER BROS./LUSOMUNDO/SOGECABLE, p. 21.
[203] Tam tikrais atvejais – ir tiesiogiai iš kino studijų.
[204] Kino įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad filmai Lietuvos Respublikoje gali būti platinami ir rodomi tik įstatymų nustatyta tvarka gavus autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų ar jų įgaliotų asmenų leidimą.
[205] Šiuo atveju nagrinėjami veiksmai Vilniaus bei Kauno miestuose ir jų rajonuose.
[206] LVAT 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2577/2011, UAB „Moller Auto“ v Konkurencijos taryba.
[207] LVAT 2011 m. kovo 28 d. sprendimas byloje Nr. A525-2577/2011, Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA) ir kiti v Konkurencijos taryba; LVAT 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas byloje Nr. A858-294/2011, UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ v Konkurencijos taryba; LVAT 2011 m. birželio 23 d. nutartis byloje Nr. A444-1433/2011, UAB „Elektromarktas“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ ir kiti v Konkurencijos taryba; Bendrojo Teismo 2000 m. spalio 26 d. sprendimas byloje Nr. T-41/96 Bayer v Komisija, 68 punktas.
[208] LVAT 2012 m. sausio 26 d. nutartis byloje Nr. A858-269/2012, UAB „Puse Plus Kaunas“ v Konkurencijos taryba; taip pat žr. LVAT sprendime šiuo klausimu nurodytą ESTT praktiką.
[209] LVAT 2012-06-21 nutartis byloje Nr. A552-2016/2012 „UAB „Eksortus“ ir UAB „Specialus montažas“ v Konkurencijos taryba.
[210] Teisingumo Teismo 1998 m. gegužės 28 d.sprendimas byloje C-7/95, Deere v Komisija, p. 87; 2009 m. liepos 8 d. sprendimas byloje C-49/92 P, Komisija v Anic Partecipazioni, p. 117), 2009 m. birželio 4 d. sprendimas byloje C-8/08, T-Mobile ir kiti v Nyderlandų konkurencijos institucija, 32 punktas.
[211] Bendrojo Teismo 2000 m. kovo 15 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 ir T-104/95, Cimenteries CBR ir kiti v Komisija, 18-19 p.
[212] Ten pat p. 1852; Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-51/92 P, HerculesChemicals v Komisija, 260 p.
[213] Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimas byloje Nr. C-8/08 T-Mobile ir kiti v Nyderlandų konkurencijos institucija, 58-62 p.
[214] Teisingumo Teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje C-455/11 P Solvay SA v Komisija, 43 p.
[215] LVAT 2008 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-697/2008, UAB „Eurointegracijos projektai“ v Konkurencijos taryba.
[216] Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-49/92 P, Komisija v Anic Partecipazioni SpA, 131-132 p.
[217] Pati UAB „Forum Cinemas“ savo 2015 m. lapkričio 4 d. nuomonėje dėl tyrimo išvadų[217] informaciją apie UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Cinamon Operations“ Kaune 2009 – 2012 m. laikotarpiu bei apie UAB „Forum Cinemas“ ir UAB „Multikino Lietuva“ Vilniuje 2010 – 2012 m. laikotarpiu taikytų kino filmų bilietų kainų vidurkius ir kainų skirtumus laikė konfidencialia ir prašė Konkurencijos tarybos jos neteikti kitiems ūkio subjektams (nuomonės be komercinių paslapčių 5 lapas).
[218] UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ su UAB „Forum Cinemas“ sudarytų Sutarčių dėl standartinių kino filmų demonstravimo sąlygų 5.7.3. punktas.
[219] Teisingumo Teismo 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimas byloje C‑441/11 P Komisija v Verhuizingen Coppens NV, 41 p.; Bendrojo Teismo 2011 m. kovo 24 d. sprendimas byloje T-385/06, Aalberts Industries and Others v Commission, 105 p.
[220] Teisingumo Teismo 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas sujungtose bylose Siemens AG ir kiti v Komisija, C-239/11 P, C-489/11 P ir C-498/11 P, 264 p.; Bendrojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. sprendimo sujungtose bylose Nr. T‑147/09 ir Nr. T‑148/09, Trelleborg Industrie SAS ir Trelleborg AB v. Europos Komisija, 59 p.
[221] LVAT 2011 m. kovo 28 d. nutartis byloje Nr. A525-2577/2011 KOMAA v Konkurencijos taryba; Teisingumo Teismo 1975 m. gruodžio 16 d. sprendimas sujungtose bylose Nr. 40/73Cooperatieve Vereniging „Suiker Unie“ UA ir kiti v Komisija; 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-199/92P Hüls AG v Komisija (Polypropylene), 160 p.
[222] LVAT 2012 m. birželio 21 d. nutartis byloje Nr. A552-2016/2012, UAB „Eksortus“, UAB „Specialus montažas – NTP“ v Konkurencijos taryba; LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartis byloje Nr. A858-1704/2012, UAB „Autoūkis“ v Konkurencijos taryba.
[223]  LVAT 2006 m. gegužės 11 d. nutartis byloje Nr. A444-686/2006 (Administracinių teismų praktika, Nr. 9, 2007), p. 107-137; 2011 m. kovo 28 d. nutartis byloje Nr. A525-2577/2011 KOMAA v Konkurencijos taryba.
[224] Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. prejudicinis sprendimas Nr. C-8/08 T-Mobile Netherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 36 - 43 punktai.
[225]  OL, 2004 C 101, p. 97.
[226] Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas byloje Nr. C-49/92 P Komisija v Anic Partecipazioni SpA, [1999] ECR I-04125, 121-126 punktai.
[227] Pastebėtina, kad pirmosios dvi kino filmo demonstravimo savaitės sudaro 2/3 vidutinio kino filmų demonstravimo laikotarpio ir per šias savaites surenkamos itin reikšmingos kino filmo pajamos.
[228] Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. C-199/92 P, Huls, 192 punktas.
[229] Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 4 d. sprendimas byloje Nr. C-8/08, T-Mobile Netherlands, 51 punktas.
[230] LVAT 2009 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009.
[231] Pažymėtina, kad UAB „Forum Cinemas“ nurodyti du kainų keitimo kartai nepatenka į Konkurencijos tarybos nagrinėjamą laikotarpį - 2009 m. sausio 16 d. bei 2012 m. gruodžio 14 d.
[232] Teisingumo Teismo 2013 m. gruodžio 5 d. sprendimas byloje Nr. C-455/11 P, Solvay SA v Komisija, 43 p.
[233] Atitinkamai – pagal Konkurencijos įstatymo 6 straipsnį.
[234] Teisingumo Teismo 2008 m. lapkričio 20 d. prejudicinis sprendimas byloje Nr. C-209/07, Competition Authority v Beef Industry Development Society Ltd ir kiti, 21 p.
[235] Teisingumo Teismo 2013 m. vasario 7 d. prejudicinis sprendimas byloje Nr. C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v Slovenská sporiteľňa a.s., 27 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.
[236] Teisingumo Teismo 1989 m. liepos 11 d. sprendimas byloje Nr. 246/86 SC Belasco ir kiti v Komisija, 15 punktas; Teisingumo Teismo 1978 m. vasario 1 d. sprendimas byloje Nr. 19/77 Miller International Schallplatten GmbH v Komisija, 7 punktas; Bendrojo Teismo 1998 m. gruodžio 10 d. nutartis byloje Nr. T-138/94 Cockerill-Sambre SA v Komisija, 572 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.
[237] UAB „Forum Cinemas“ 2015 m. lapkričio 4 d. nuomonės dėl tyrimo išvadų 5 lapas.
[238]  Taikant šiuos Konkurencijos tarybos nutarimus, reglamentuose eurais išreikšti apyvartos dydžiai mažinami 10 kartų.
[239] LVAT 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, TEO LT, AB v Konkurencijos taryba; LVAT 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-783-06, AB „Gubernija“ v Konkurencijos taryba.
[240] UAB „Forum Cinemas“ 2015 m. gegužės 14 d., 2015 m. birželio 25 d., 2015 m. rugsėjo 25 d., 2015 m. spalio 2 d. teikti įsipareigojimai (bylos 25 tomas, 46-49, 56, 59-62, 68-69 lapai; bylos 26 tomas, 153-156, 160-167 lapai).
[241] LVAT 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-783-06, AB „Gubernija“ v Konkurencijos taryba.
[242] Teisingumo Teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje Nr. C-67/13P Groupement des cartes bancaires v Komisija, 51 punktas; Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 19 d. sprendimas byloje Nr. C-286/13 P Dole Food Company, Inc. ir kiti v Komisija, 113-115 p.
[243]  LVAT 2013 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-706/2013, TEO LT, AB v Konkurencijos taryba.
[244] Bylos 13 tomas, 16 lapas.
[245] Bylos 9 tomas, 11 lapas.
[246] Bylos 26 tomas, 1 lapas.
[247] 2012 m. rugsėjo 27 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nr. T-343/06, Shell Petroleum and Others v Komisija, 198 -201 pastraipos ir jose cituojama teismų praktika.
[248] 10-30= -20
[249] Nr. LT78 7290 0000 0013 0151 (AB „Citadele“ bankas); Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 (AB DNB bankas); Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 (AB SEB bankas); Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 (AB Šiaulių bankas); Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 (Danske Bank A/S Lietuvos filialas); Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 (Nordea Bank AB Lietuvos skyrius); Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 („Swedbank“, AB); LT42 7230 0000 0012 0025 (UAB Medicinos bankas).

Teismo procesas baigtas – nutarimas paliktas nepakeistas