BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL UAB „IMP BALTIC“ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2001 M. KOVO 29 D. NUTARIMU Nr.5/B PRIPAŽINTOS KLAIDINANČIA REKLAMOS NAUDOJIMO ATNAUJINIMO

  • 2001 12 13
  • Nutarimo Nr.: 14/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams P.Kvietkauskienei, V.Rimkui, J.Šovienei, J.Malinauskaitei,
proceso šalims: UAB „IMP Baltic“ įgaliotam atstovui advokatui Gediminui Pranevičiui,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „IMP Baltic“ nevykdymo įpareigojimo nustatyto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2001 m. kovo 29 d. nutarimo Nr.5/b rezoliucinės dalies 2.2 punkte.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
UAB „IMP Baltic“ 2001 m. pradžioje platino Lietuvos Respublikos gyventojams reklaminius lankstinukus, kuriuose siūlė tapti informatyvios Namų medicinos enciklopedijosprenumeratoriais. Vykdant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2001 m. sausio 18 d. nutarimą Nr.6, buvo atliktas tyrimas dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsniui, reklamuojant minimame reklaminiame lankstinuke Namų medicinos enciklopediją. Tyrimas buvo baigtas 2001 m. vasario 13 d. ir Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad reklaminiame leidinuke praleista informacijos dalis apie galutinę šios enciklopedijos kainą ir prenumeratos trukmę, kuri yra būtina reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2001 m. kovo 29 d. priėmė nutarimą Nr.5/b „Dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui“ , kuriame Namų medicinos enciklopedijoje praleista informacija buvo pripažinta klaidinančia reklama ir įpareigojo šią reklamą nutraukti tokiu būdu - nedelsiant nutraukti reklaminių lankstinukų, su nurodyta klaidinančia reklama, platinimą, ateityje skleidžiant reklamą nurodyti vartotojams galutinę pilnai sukomplektuoto leidinio kainą, jos įsigijimo terminus, taip pat nenaudoti reklamoje neteisingų teiginių.
UAB „IMP Baltic“ Lietuvos Respublikos gyventojams 2001 m. rugpjūčio-spalio mėn. pakartotinai išplatino 97000 vnt. reklaminių lankstinukų. Ši nauja partija buvo platinama pradėjus tyrimą dėl Konkurencijos tarybos aukščiau minėtų įpareigojimų nevykdymo. UAB „IMP Baltic“ buvo informuota Konkurencijos tarybos 2001 m. raštu Nr.06-02-1128. 2001 m. rugpjūčio-spalio mėn. išplatintuose reklaminiuose lankstinukuose atsižvelgė tik į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2001 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.5/b „Dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui“ rezoliucinės dalies 2.1 punkte nurodytą įpareigojimą nutraukti reklaminių lankstinukų su nurodyta klaidinančia reklama, platinimą, tai yra teisingai nurodė dovanų kainą. Naujoje išplatintoje reklaminių lankstinukų partijoje su pasiūlymu užsiprenumeruoti Namų medicinos enciklopediją, vartotojams vėl nenurodoma galutinė pilnai sukomplektuoto minimo leidinio kaina ir jos įsigijimo terminai.
Konkurencijos taryba k o n s t a t a v o :
Reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį
2001 m. kovo 29 d. Konkurencijos tarybos priimtas nutarimas Nr.5/b „Dėl UAB „IMP Baltic“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniui“, ir įpareigojo „IMP Baltic“ nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą tam tikru būdu, kurio vienas iš reikalavimų buvo ateityje skleidžiant reklamą nurodyti vartotojams galutinę pilnai sukomplektuoto leidinio kainą, jos įsigijimo terminus. 2001 m. rugpjūčio-spalio mėn. UAB „IMP Baltic“ pakartotinai išplatino 97000 vnt. reklaminių lankstinukų, vėl nenurodydama galutinės pilnai sukomplektuotos Namų medicinos enciklopedijos kainos ir jos įsigijimo terminų. Ši informacija vartotojo apsisprendimui yra itin svarbi, nes tai tiesiogiai paliečia jo ekonominį interesą. Vartotojas, apsispręsdamas dėl Namų medicinos enciklopedijos prenumeratos turi žinoti prenumeratos trukmę bei kainą, kurios vartotojui turi svarbią reikšmę. Pakartotinai išplatinus reklaminius lankstinukus vartotojams vėl buvo nesuteikta informacija, kurios žinojimas gali paveikti jų ekonominį elgesį pasirenkant šio leidinio prenumeratą. Praleista informacijos dalis yra būtina siekiant išvengti vartotojų suklaidinimo ir poveikio vartotojų ekonominiam apsisprendimui. Šį faktą patvirtina ir daugelio vartotojų nusiskundimai telefonu Konkurencijos tarybos administracijai.
Už klaidinančios reklamos naudojimą pagal Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį šio įstatymo nustatytais atvejais gali būti skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų. Reklamos įstatymas nustato, kad bauda be įspėjimo gali būti skiriama ir tuo atveju, kai reklaminės veiklos subjektas po įpareigojimo nutraukti reklamos naudojimą jį atnaujina pažeisdamas įpareigojimą.
Reklamos įstatyme numatytų baudų dydis priklauso nuo reklamos naudojimo reikalavimų pažeidimo pobūdžio, atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių. Skirdama baudą, Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad UAB „IMP Baltic“ atnaujino klaidinančios reklamos naudojimą pažeisdama Konkurencijos tarybos 2001 m. kovo 29 d. nutarime Nr.5/b nustatytą įpareigojimą bei išplatino reklaminius leidinukus dideliu mastu ir dėl to galėjo būti suklaidintas didelis vartotojų skaičius.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 ir 8 dalimis ,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Skirti UAB „IMP Baltic“ 20 000 litų piniginę baudą.
 
Pirmininkas R.Stanikūnas

Teismo procesas baigtas