Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ATNAUJINTAS PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ ŠABLONAS

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į Konkurencijos įstatymo pataisas ir suinteresuotų šalių teiktas pastabas, atnaujino pranešimo apie koncentraciją šabloną.

Pranešimus apie koncentraciją teikiančių asmenų patogumui šablonas papildytas nauju skyriumi, kuriame gali būti pateikiama bendro pobūdžio informacija apie koncentracijos dalyvių, įskaitant su jais susijusius ūkio subjektus, vykdomas veiklas, parduodamas prekes ar paslaugas, jų savybes.

Atsižvelgiant į gautus suinteresuotų šalių prašymus, pranešimo apie koncentraciją šablonas papildytas paaiškinimais dėl informacijos, teikiamos, kai koncentracijos dalyvių vykdomos veiklos yra susijusios vertikaliaisiais ryšiais arba geografinė rinka apibrėžiama plačiau nei Lietuvos Respublika. Taip pat šablonas papildytas paaiškinimais dėl laikotarpių, apie kuriuos pranešime teikiama informacija, bei geografinių teritorijų, kuriose koncentracijos dalyviai bei su jais susiję ūkio subjektai vykdo veiklą, nurodymo ir bendros informacijos apie atitinkamas rinkas pateikimo.

Atnaujintas pranešimo apie koncentraciją šablonas suderintas su Konkurencijos įstatymo pataisomis bei Konkurencijos tarybos patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2018 m. sausio 1 d.

Konkurencijos taryba koncentracijos nagrinėjimą pradeda tik gavusi teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą apie koncentraciją. Apie gautą teisės aktų reikalavimus atitinkantį pranešimą bei jo nagrinėjimą paskelbiama Konkurencijos tarybos svetainėje ir laukiama kitų ūkio subjektų, suinteresuotų asmenų nuomonių bei galimų pasekmių rinkoje vertinimų.