BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ESTIJOS BENDROVEI, VALDANČIAI KINO TEATRŲ TINKLĄ, TAIKOMOS LAIKINOSIOS PRIEMONĖS PRATĘSTOS VIENIEMS METAMS

Konkurencijos taryba nusprendė dar vieniems metams pratęsti Estijos bendrovei „MM Grupp“ taikomas laikinąsias priemones, tarp kurių – įpareigojimas visą, kaip įtariama, be institucijos leidimo perimtą „Forum Cinemas“ turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.

Šiuo metu Konkurencijos taryba vykdo tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, kilus įtarimui, kad „MM Grupp“ įgyvendino koncentraciją be institucijos leidimo. Kol tyrimas nėra baigtas, Konkurencijos tarybos vertinimu, būtina pratęsti laikinųjų priemonių taikymą, norint išvengti didelės ir nepataisomos žalos veiksmingai konkurencijai kino teatrų rinkoje.

Nuo 2023 m. balandžio 7 d. pritaikius laikinąsias priemones buvo sustabdytas „Forum Cinemas“ turto ir veiklos tolesnis skaidymas ir perėmimas bei perleidimas nesusijusiems asmenims. Preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, pritaikytos laikinosios priemonės veiksmingai apribojo „MM Grupp“ galimą neigiamą įtaką „Forum Cinemas“ verslui bei yra veiksmingos ir svarbios apsaugant bei išlaikant verslo apimtį, vertę, gyvybingumą ir konkurencingumą, – tai rodo „MM Grupp“  teikiamos periodinės ataskaitos apie laikinųjų priemonių įgyvendinimą. Pratęstos laikinosios priemonės ir toliau turėtų užtikrinti, kad nebūtų įgyvendinta naujų integracijos veiksmų, įgytas verslas nebūtų perleistas, o „Forum Cinemas“ verslo gyvybingumas ir konkurencingumas būtų išsaugotas.

Kad laikinosios priemonės yra būtinos ir proporcingos, yra patvirtinę teismai, išnagrinėję „MM Grupp“ skundus.

Konkurencijos tarybos nutarimas dar metams pratęsti laikinąsias priemones gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per 10 dienų nuo jo įteikimo dienos.

Priminsime, kad Konkurencijos taryba dar 2021 m. kovo 8 d. gavo „MM Grupp“ pranešimą vykdyti koncentraciją. Estijos bendrovė ketino įsigyti 51 proc. (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) kitos Estijos įmonės „Forum Cinemas Lithuania“ akcijų ir tokiu būdu netiesiogiai perimti pastarosios bendrovės Lietuvos filialo kontrolę.

Tuo metu su „MM Grupp“, užsiimančios kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla, susijusios įmonės veikė įvairiose verslo srityse, viena jų – valdė prekės ženklą „Apollo“ ir vykdė kino teatrų veiklą Panevėžyje, kitos – platino Holivudo studijų („The Walt Disney“, „Paramount“, „Universal“) ir nepriklausomų kūrėjų kino filmus. Planuotos įsigyti bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ Lietuvos filialas vykdė kino teatrų veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Kadangi sandorį planuojančios įmonės laiku nepateikė visos reikalingos informacijos, pranešimo nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas. 2021 m. spalio 14 d. Konkurencijos taryba nutraukė koncentracijos nagrinėjimo procedūrą, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymu, kuriame numatyta, jog kai pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo terminas yra sustabdytas ilgiau nei 3 mėnesius, sandorio vertinimo procesas yra nutraukiamas ir laikoma, kad pranešimas apie koncentraciją nebuvo pateiktas. Sandorį planavusios bendrovės negalėjo vykdyti koncentracijos, nes negavo leidimo.

Konkurencijos tarybos turimi duomenys leido įtarti, kad, nors leidimas koncentracijai nebuvo gautas, sandorį „MM Grupp“ nusprendė vykdyti faktiškai skaidant „Forum Cinemas Lithuania“ turtą ir atskiromis dalimis jį perleidžiant su „MM Grupp“ susijusiems ūkio subjektams.

Konkurencijos tarybos vertinimu, buvo būtina imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti tiriamųjų ūkio subjektų tarpusavio ekonominį nepriklausomumą, sustabdyti tolesnių koncentracijos veiksmų ir integracijos įgyvendinimą bei užtikrinti galimybę pritaikyti veiksmingas poveikio priemones tuo atveju, jei institucija nustatytų, kad buvo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai. 

Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba nusprendė, be kita ko, taikyti šias laikinąsias priemones nuo 2023 m. balandžio 7 d.:

  • Įpareigoti „MM Grupp“ visą perimtą „Forum Cinemas“ priklausiusį turtą ir verslą valdyti ir vykdyti nepriklausomai nuo „MM Grupp“ įmonių grupės verslo, išimtinai atitinkamo verslo (o ne „MM Grupp“) naudai. „MM Grupp“ privalo susilaikyti nuo bet kokio sprendimo ar elgesio, galinčio turėti neigiamą poveikį perimto verslo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui, priėmimo.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ neperleisti perimto „Forum Cinemas“ priklausiusio turto ir verslo kontrolės (įskaitant ir jokių teisių į atitinkamą turtą, verslą ar bet kurias jo dalis) jokiems kitiems ūkio subjektams ar asmenims, įskaitant ir su „MM Grupp“ susijusius ūkio subjektus, prieš tai neturint aiškaus Konkurencijos tarybos pritarimo tokiam perleidimui.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ sustabdyti ir toliau nevykdyti jokių kitų veiksmų, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai būtų perimamas „Forum Cinemas“ priklausantis turtas ar verslas, įskaitant sutarčių, susitarimų, darbuotojų ar bet kokių kitų teisių perėmimą.
  • Įpareigoti „MM Grupp“ ir „Forum Cinemas“ nesidalinti jokia konfidencialia verslo informacija, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant laikytis įstatymų reikalavimų.
Atnaujinta: 2024 04 05