Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RINKOJE TRŪKSTA IR KONKURENCIJOS, IR SKAIDRIOS KAINODAROS

2015 05 06

Konkurencijos taryba baigė rinkos tyrimą apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Lietuvoje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad net trečdalis iš 60 Lietuvos savivaldybių, ignoruodamos konkurencijos principus, komunalinių atliekų tvarkymą yra patikėjusios savivaldybių įmonėms. Kai kuriose Lietuvos savivaldybėse konkursai nebuvo skelbiami daugiau nei 7 ar net 10 metų.

Rinkos tyrimo metu lygintose savivaldybėse paslaugų kainos skyrėsi nuo 5 iki 100 procentų. Iš rinkos tyrimo metu surinktų duomenų pastebėta tendencija, kad mažiausios paslaugų kainos vyrauja savivaldybėse, kurios komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėjus parenka taikydamos konkurencingą procedūrą. Didžiausios paslaugų kainos vyrauja savivaldybėse, kurios šias paslaugas paveda teikti savo kontroliuojamoms įmonėms.

Tyrimo metu buvo gana sudėtinga atlikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų kainų palyginimą, nes kiekviena savivaldybė savo nuožiūra sprendžia, kokias paslaugas turėtų teikti jos teritorijoje veikiantys paslaugų teikėjai, ir kaip turėtų būti skaičiuojamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklų sąnaudos. Konkurencijos tarybos nuomone, esamas komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo gyventojams reglamentavimas turėtų būti tobulinamas, ieškant vienodo, skaidraus bei racionalaus sprendimo.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina priklauso nuo gyventojų tankio, atstumo iki sąvartyno ir kitų faktorių.

Įvertinusi rinkos tyrimo metu sukauptą informaciją Konkurencijos taryba ragina visas savivaldybes:

1. užtikrinti viešas, skaidrias ir nediskriminacines sąlygas visiems komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėjams varžytis dėl teisės teikti šias paslaugas vartotojams;

2. paslaugų teikėjus parinkti organizuojant atviresnes konkurencingas procedūras – pavyzdžiui, atvirą, o ne ribotą konkursą ar derybas;

3. atranką vykdyti tik komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugoms, jų negrupuojant su kitomis paslaugomis.

Konkurencijos taryba taip pat mano, kad Atliekų tvarkymo įstatymo bei poįstatyminių aktų pakeitimai užtikrintų skaidresnį komunalinių atliekų tvarkymą, todėl siūlo Aplinkos ministerijai:

1. įvesti vieną komunalinių atliekų mato vienetą – pagal tūrį kubiniais metrais arba svorį tonomis – visoje Lietuvoje;

2. nustatyti rekomenduojamą savivaldybių sudaromų sutarčių dėl komunalinių atliekų tvarkymo galiojimo terminą bei tipines sąlygas;

3. įvertinti griežtesnio reglamentavimo tikslingumą savivaldybėms parenkant komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo būdą.

„Tyrimo rezultatai patvirtino, kad komunalinių atliekų tvarkymo rinkoje trūksta ir konkurencijos, ir skaidrios kainodaros. Tikimės, kad šis rinkos tyrimas bei kovą paskelbtas Konstitucinio Teismo įpareigojimas savivaldybėms paisyti konstitucinio sąžiningos konkurencijos laisvės principo paskatins savivaldybes atsižvelgti į vartotojų interesus.“ – sako Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja.

Konkurencijos taryba šį rinkos tyrimą pradėjo atsižvelgusi į komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje jau nustatytų bei įtariamų pažeidimų gausą (2014 m. nustatyti 6 pažeidimai, vyko 5 tyrimai) bei šio sektoriaus teikiamų paslaugų, jų kainos ir kokybės svarbą vartotojams. Prie tyrimo atlikimo prisidėjo ir programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinkos tyrimas skelbiamas Konkurencijos tarybos svetainės skiltyje Aktualijos.

 

Atstovė viešiesiems ryšiams