BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA ATKREIPĖ DĖMESĮ Į NERACIONALŲ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ

Konkurencijos taryba atkreipė (384.4 KB ) už valstybės turto valdymo politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingų institucijų dėmesį į esamas teisinio reguliavimo spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip išvengti neracionalaus valstybės turto naudojimo perduodant jį neatlygintinai tam tikriems subjektams ūkinei veiklai vykdyti.

Apibendrinusi savo praktiką teisės aktų projektų poveikio vertinimo srityje, Konkurencijos taryba pastebėjo, jog valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas ūkinę veiklą vykdantiems subjektams ne visuomet atitinka konkurencijos teisės reikalavimus.

Viešojo administravimo institucijos perduodamos valstybės turtą nemokamai naudotis dažnai neįvertina, ar gaunantis turtą ūkio subjektas jį naudos tik neūkinei, ar jis bus naudojamas ir ūkinei veiklai vykdyti. Be to, institucijos, net ir nustačiusios neatlygintinai perduodamo turto naudojimo sąlygą, draudžiančią valstybės turtą naudoti verslo reikmėms, šios sąlygos priežiūros praktikoje nevykdo, nenumato sankcijų dėl jos pažeidimo. 

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį, kad viešojo administravimo institucijos nevertina nemokamo turto perdavimo ūkinei veiklai vykdyti poveikio konkurencijai, nors tai privalo daryti. Juk valstybės turto perdavimas tam tikriems ūkio subjektams ar jų asociacijoms, neskelbiant konkurencingos procedūros, turtą gavusiems subjektams galėtų suteikti išskirtinį pranašumą prieš kitus rinkoje veikiančius subjektus, ir taip pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Be to, neatlygintinai perduodamos turtą tam tiktiems subjektams valstybės institucijos paprastai nevertina, ar turto suteikimas paskatino subjektus užsiimti tam tikra visuomenei naudinga neūkine veikla, kurios jie nebūtų vykdę be valstybės paramos turtu.

Atitinkamoms institucijoms skirtame rašte Konkurencijos taryba taip pat pažymėjo, kad valstybės turto perdavimui tam tikrais atvejais taikomos ES valstybės pagalbos taisyklės, todėl svarbu iš anksto įvertinti, ar tretiesiems asmenims perduodant valstybės turtą nėra tenkinami valstybės pagalbos, apie kurią reikėtų pranešti Europos Komisijai, kriterijai.

Valstybės parama ūkio subjektų ar jų asociacijų neūkinei veiklai turi būti tikslinė, t. y. skirta įgyvendinti konkretų socialinį, švietėjišką ar kitą visuomenei naudingą nekomercinį tikslą, kurio šie ūkio subjektai nesiimtų be valstybės įsikišimo. Valstybės turto perdavimas ūkio subjektams nesiaiškinant tokio perdavimo būtinumo, tikrojo turto naudojimo tikslo, paskirties, pridėtinės vertės visuomenei bei nevykdant skaidrių konkursų yra ydinga valstybės turto naudojimo praktika.

–Jūratė Šovienė, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Atnaujinta: 2018 01 18