Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA: KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS IR UAB „LITESKO“ SUSITARIMĄ PRIVALU PANAIKINTI ARBA PAKEISTI

2012 04 23

Konkurencijos taryba nutarė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybė) sprendimas pratęsti iki 2030 m. sutartį su UAB „Litesko“ dėl Kazlų Rūdos miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo, privilegijavo šią bendrovę ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, draudžiantį priimti sprendimus, sukuriančius skirtingas konkurencijos sąlygas rinkoje konkuruojančioms įmonėms. Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę per 3 mėnesius ištaisyti padėtį – panaikinti arba pakeisti sprendimą ir susitarimą taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintam nediskriminavimo principui, kurį savo veikloje turi užtikrinti viešojo administravimo subjektai.

Nutarimą Konkurencijos taryba priėmė išnagrinėjusi klausimą dėl Savivaldybės sprendimo 2008 m. pratęsti Kazlų Rūdos miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartį su UAB „Litesko“ iki 2030 m. Pagal 2000 m. organizuoto konkurso nuostatus (2000 m. konkursą dėl paslaugų teikimo laimėjo UAB „Litesko“) sutarties galiojimo terminas buvo numatytas 15 m. su galimybe šį terminą pratęsti papildomam 5-10 m. laikotarpiui. Taigi, ilgiausias sutarties galiojimo terminas jį pratęsiant maksimaliam 10 m. laikotarpiui galėjo būti iki 2025 m. Įvertinusi šią aplinkybę Konkurencijos taryba konstatavo, kad Savivaldybė, su UAB „Litesko“ pratęsusi sutartį dėl Kazlų Rūdos miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo iki 2030 m., t. y. ilgesniam nei iki 2025 m. laikotarpiui, privilegijavo šią bendrovę kitų įmonių atžvilgiu bei sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas.

Teisės verstis šilumos ir karšto vandens tiekimo ūkine veikla trukmė priklauso nuo Savivaldybės sprendimo, kokiam laikotarpiui ji ketina suteikti teisę valdyti jos šilumos tinklus. Dėl šios priežasties sutarties, kuriai sudaryti buvo 2000 m. surengtas konkursas, trukmė galėjo daryti įtaką kitų įmonių, konkuruojančių ar galinčių konkuruoti su UAB „Litesko“, ketinimams pateikti patrauklesnių pasiūlymų savivaldybei. Šios įmonės galėjo tikėtis, kad naujus pasiūlymus galės Savivaldybei pateikti ne vėliau kaip 2025 m. ir taip galės konkuruoti dėl teisės aprūpinti Kazlų Rūdos gyventojus šilumos energija ir karštu vandeniu. Tačiau Savivaldybės sprendimu palankesnės ūkinės veiklos sąlygos iki 2030 m. buvo sudarytos UAB „Litesko“.

Konkurencijos taryba pripažįsta, kad siekiant užtikrinti vartotojų interesų apsaugą šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas yra tokia ūkinė veikla, kurią didžia dalimi reguliuoja savivaldybės ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tačiau toks reguliavimas nereiškia, kad, siekdamos užtikrinti kuo geresnį savo gyventojų aprūpinimą šiluma ir karštu vandeniu, savivaldybės privalo panaikinti ir taip ribotą konkurenciją tarp potencialių šių paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, spręsdamos, kokiu būdu parinktai įmonei ir kokiam aiškiai apibrėžtam laikotarpiui suteikti teisę valdyti šilumos tinklus. Konkurencijos taryba nustatė, kad Kazlų Rūdos savivaldybė vis dėlto neužtikrino nors ir ribotos, tačiau įmanomos konkurencijos tarp galimų paslaugų teikėjų, tuo pažeisdama Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu galima susipažinti – čia.

PASTABA

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę

1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

2. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams