Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA TEIKTI NUOMONES DĖL AB „SWEDBANK“ SIŪLOMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

Įsipareigojimai.jpg

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis pateikti argumentuotas nuomones dėl „Swedbank“ siūlomų įsipareigojimų siekiant pašalinti galimas konkurencijos problemas.

Konkurencijos taryba 2016 m. gruodžio 20 d. pradėjo tyrimą dėl „Swedbank“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams įtarusi, kad bankas galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi ribodamas konkurenciją teikiant mokėjimų surinkimo elektroninėje prekyboje paslaugas.

Įtariama, kad „Swedbank“, numatęs papildomą sąlygą „Bank link“ paslaugos teikimo sutartyje su viena mokėjimų surinkimo elektroninėje prekyboje paslaugas teikiančia bendrove, apribojo šios bendrovės galimybes „Swedbank“ klientams teikti naują mokėjimų surinkimo – mokėjimo inicijavimo – paslaugą.

Siekdamas pašalinti galimas konkurencijos problemas, „Swedbank“ pasiūlė Konkurencijos tarybai prisiimti įsipareigojimus. Bankas įsipareigoja inicijuoti ne tik su minėta bendrove, bet ir su kitais ūkio subjektais sudarytų „Bank link“ paslaugos teikimo sutarčių, kuriose buvo numatytos nuostatos, analogiškos tapusioms Konkurencijos tarybos tyrimo objektu, pakeitimus. Taip pat bankas įsipareigoja netrukdyti ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas „Swedbank“ klientams bei neįtraukti į naujai sudaromas „Bank link“ paslaugos ar kitas sutartis nuostatų, analogiškų toms, kurios tapo Konkurencijos tarybos tyrimo objektu.

Su nekonfidencialiu įsipareigojimų tekstu galite susipažinti čia.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl „Swedbank“ įsipareigojimų el. paštu Agne.Cibulskyte@kt.gov.lt.

Jeigu Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, pripažins, jog „Swedbank“ pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, ji gali patvirtinti „Swedbank“ pateiktus įsipareigojimus ir nutraukti tyrimą. Tokiu sprendimu nebūtų konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas, tačiau ūkio subjektas būtų įpareigojamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 proc. vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.