Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA LAIMĖJO BYLĄ DĖL NERINGOS SAVIVALDYBEI NUSTATYTŲ ĮPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO

2013 01 21

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio mėnesį priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, jog Neringos savivaldybė neįvykdė jai Konkurencijos tarybos 2007 m. nutarimu nustatytų įpareigojimų - nepašalino konkurencijos ribojimo bei nepanaikino Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui prieštaraujančių savivaldybės tarybos sprendimo nuostatų. Šis teismo sprendimas nebuvo skundžiamas apeliacine tvarka, todėl yra įsiteisėjęs.

Konkurencijos taryba kreipėsi į teismą po to, kai atlikusi tyrimą nustatė, jog Neringos savivaldybei nustatyti įpareigojimai – pakeisti vietinių rinkliavų lengvatų už leidimą įvažiuoti į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją atitinkamas nuostatas taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, nebuvo tinkamai įvykdyti. Konkurencijos taryba prašė teismo pripažinti, kad Neringos savivaldybės tarybos sprendimas ir toliau sudaro skirtingas konkurencijos sąlygas bei jį panaikinti.

Konkurencijos taryba tikisi, jog šis atvejis paskatins viešojo administravimo subjektus atsakingai ir geranoriškai vykdyti jiems nustatytus įpareigojimus, priešingu atveju, Konkurencijos taryba išnaudos visas jai Konkurencijos įstatymo suteiktas teises, jog konkurencijos ribojimai būtų pašalinti.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektųpriimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektussu reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams