Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NEBETIRS GALIMO SUSITARIMO DĖL APSAUGOS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ DERINIMO

Tyrimas.jpg

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl apsaugos paslaugas teikiančių įmonių ir jas vienijančios asociacijos veiksmų, įvertinusi, kad tyrimo tęsimas neatitiktų institucijos veiklos prioriteto – atlikti tyrimus, kurie reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos, ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę.

Tyrimas buvo pradėtas 2020 m. įtarus, kad asociacija „Apsaugos verslo grupė“ ir jai priklausančios įmonės galėjo tarpusavyje derinti fizinės apsaugos paslaugų įkainius ir (arba) jų sudedamąsias dalis bei atlikti kitus konkurenciją ribojančius veiksmus. Asociacijos tinklapyje buvo paskelbti iš savarankiškų dedamųjų dalių apskaičiuoti paslaugų įkainiai, taip pat buvo nurodoma, kad tam tikrų kategorijų kaštai nėra įtraukti į kainos apskaičiavimą. Ši informacija leido įtarti, kad asociacija kartu su jai priklausančiomis įmonėmis galėjo sudaryti draudžiamą susitarimą.

Tyrimo metu buvo atlikti patikrinimai įtariamų bendrovių patalpose, gauti jų paaiškinimai, taip pat atlikta surinktos informacijos ir dokumentų analizė bei vertinimas.

Vis dėl to surinkti duomenys parodė, kad asociacijos skelbti minimalūs paslaugų įkainiai, kurie buvo viešinami perkančiųjų organizacijų ir valstybės institucijų žiniai, su nežymia paklaida buvo apskaičiuoti remiantis būtinaisiais teisės aktų reikalavimais dėl valstybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos, taikomų mokesčių ir kitų įmokų, kurias į patiriamus kaštus privalo įtraukti apsaugos paslaugų teikėjai. Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, asociacija apskritai nustojo skelbti šiuos įkainius. Be to, įvertinus dalies įtariamų ūkio subjektų siūlomus paslaugų įkainius, paaiškėjo, jog į galutinę kainą įskaičiuojami kiti kaštai, pvz., draudimo, uniformų, ekipiruotės, pelno maržos ir kt.

Institucijos vertinimu, nėra pagrindo manyti, kad tyrimo tęsimas darytų reikšmingą įtaką veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei. Be to, tolesnis tyrimo tęsimas neatitiktų racionalaus išteklių panaudojimo principo, kadangi detalesnis įtariamų įmonių veiksmų vertinimas pareikalautų neproporcingų institucijos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais.

Konkurencijos taryba turi teisę atnaujinti nutrauktą tyrimą, jei paaiškėtų naujų aplinkybių.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo institucijos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos.