BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NELEIDO BENDROVEI „LIT EGG“ ĮSIGYTI GIRELĖS PAUKŠTYNO

Įmonė „Lit Egg“ negalės įsigyti Girelės paukštyno vištų kiaušinių gavybos verslo ir žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ nekilnojamojo turto, reikalingo verslui administruoti. Šiam sandoriui leidimo nedavė Konkurencijos taryba nustačiusi, kad įgyvendinus koncentraciją būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija ant kraiko ir narvuose laikomų vištų kiaušinių gavybos bei pardavimo prekybos tinklams rinkoje Lietuvoje.

Susijungimą planavusių įmonių pagrindinė veikla yra vištų kiaušinių gavyba ir pardavimas, prekyba vištomis bei organinėmis trąšomis. Su „Lit Egg“ susijusi Latvijos bendrovė „Balticovo“ vykdo kiaušinių gavybos veiklą Latvijoje, dalį išgautų kiaušinių parduoda Lietuvoje.

Pranešimą apie numatomą įmonės „Lit Egg“ ir Girelės paukštyno koncentraciją institucija gavo 2023 m. rugpjūčio 18 d., tačiau sandorį planuojančios bendrovės nepateikė Konkurencijos tarybai visos privalomos informacijos, reikšmingos vertinant koncentracijos poveikį. Todėl pranešimas apie planuojamą koncentraciją laikomas gautu 2024 m. sausio 25 d, kai buvo pateikta visa reikalinga informacija.

Konkurencijos taryba, siekdama nustatyti, ar įgyvendinus minėtą sandorį nekils neigiamų pasekmių konkurencijai kiaušinių gavybos bei didmeninės prekybos rinkoje, atliko išsamią ekonominę analizę: vertino sandorio šalių užimamas rinkos dalis ir konkurencinį artumą, klientų galimybes pakeisti tiekėją, konkurentų galimybes padidinti pasiūlą, kompensacinę pirkėjo įtaką, tyrė, ar susijungimas panaikina svarbią konkurencinę jėgą ir kt.

Institucija kreipėsi ir gavo paaiškinimus ne tik iš koncentracijos dalyvių bei jų konkurentų, bet ir iš mažmeninės prekybos įmonių, kurios perka ir galutiniams vartotojams parduoda susijungimo dalyvių tiekiamą produkciją.

Išanalizavusi gautus atsakymus bei surinktus duomenis, Konkurencijos taryba nustatė, jog kiaušinių gavybos ir didmeninės prekybos rinka Lietuvoje – labai koncentruota, o sandorio dalyviai yra svarbūs konkurentai. Bendrovių susijungimas darytų neigiamą poveikį konkurencijai, nes planuojamas įgyti Girelės paukštynas yra svarbi konkurencinė jėga ir sparčiausiai augusi įmonė minėtoje rinkoje. Tokio konkurento  įsigijimas dar labiau padidintų šio sektoriaus koncentraciją – susijungusios bendrovės taptų didžiausiu dalyviu, kurio rinkos dalis pigiausių kiaušinių segmente viršytų 50 proc. ir būtų bent pusantro karto didesnė už artimiausią konkurentą.

Institucijos ekspertų  atlikta analizė parodė, kad tiek Girelės paukštynas, tiek „Balticovo“ aktyviai konkuruoja teikdami kiaušinių pardavimo kainos pasiūlymus didžiųjų Lietuvos prekybos tinklų paskelbtuose tiekėjų konkursuose. Girelės paukštynui juose nedalyvaujant, kitos bendrovės patirtų mažesnį konkurencinį spaudimą, todėl bendras kiaušinių kainų lygis tokiuose konkursuose galėtų padidėti, o tai lemtų ir didesnes kainas vartotojams.

„Mūsų ekspertų surinkti duomenys iš mažmeninės prekybos tinklų patvirtino, kad renkantis kiaušinius daugumai vartotojų kaina yra svarbiausias kriterijus. Matome riziką, kad susijungus dviem rinkos dalyviams, iš kurių vienas taikė bene žemiausias kainas, konkurencija reikšmingai sumažėtų, dėl ko kiaušinių kainos galėtų padidėti. O į rinką ateiti naujam žaidėjui būtų sudėtinga dėl didelių investicijų poreikio“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.

Sandorio šalys, susipažinusios su išvadomis dėl galimo neigiamo poveikio konkurencijai, teikė Konkurencijos tarybai atsiliepimus ir papildomus argumentus, tačiau institucija išvadų nepakeitė.

Įvertinusi visą surinktą informaciją ir aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė neduoti leidimo vykdyti koncentraciją bendrovei „Lit Egg“ įsigyjant Girelės paukštyno vištų kiaušinių gavybos verslą ir perimant vienvaldę jo kontrolę, kartu perkant žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ nekilnojamąjį turtą, reikalingą minėtam verslui vykdyti ir administruoti.

Nekonfidenciali Konkurencijos tarybos nutarimo versija bus paskelbta institucijos interneto svetainėje artimiausiu metu.

Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

 

 

Atnaujinta: 2024 05 14