Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NEPRADĖS TYRIMO DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ FINANSUOTI JAI PAVALDŽIUS VAIKŲ DIENOS CENTRUS

close-up-kid-with-toys-indoors.jpg

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su dviejų savivaldybės valdomų vaikų dienos centrų finansavimu, kadangi skundžiamus veiksmus, kurių atžvilgiu būtų galima taikyti Konkurencijos įstatymo nuostatas, savivaldybė nutraukė.

Asociacija „Krikščioniškųjų socialinių iniciatyvų forumas“ kreipėsi į instituciją prašydama įvertinti savivaldybės priimtus sprendimus, kuriais, anot pareiškėjos, 2021 m. buvo skiriamos lėšos (teikiamos privilegijos) savivaldybei pavaldiems vaikų dienos centrams „Bičiulis“ ir „Labirintai“, diskriminuojant pareiškėjo atstovaujamą ir analogiškas paslaugas teikiančią įstaigą „Duku“.

Konkurencijos taryba nustatė, kad sutartys dėl lėšų skyrimo vaikų dienos centrams „Bičiulis“ ir „Labirintai“ galiojo tik iki 2021 m. gruodžio 31 d. ir finansavimas nebuvo pratęstas. Be to, nuo 2022 m. sausio 1 d. savivaldybė panaikino teisę minėtiems centrams teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, o šias paslaugas toliau teikia nevyriausybinis sektorius.

Atsižvelgusi į tai, kad šiuo metu nebegalioja nei sutartys su minėtais vaikų dienos centrais, nei skundžiami savivaldybės sprendimai, Konkurencijos taryba nusprendė tyrimo nepradėti.

Konkurencijos įstatyme numatyta, kad institucija priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar sprendimas buvo panaikintas, pakeistas ar nustojo galioti iki pareiškimo išnagrinėjimo Konkurencijos taryboje dienos.

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje www.kt.gov.lt dienos.