BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NEPRITARIA SIŪLOMIEMS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO BEI ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAMS

Konkurencijos taryba pakartotinai atkreipė Seimo narių dėmesį, kad Konkurencijos įstatymo (KĮ) pataisos turėtų reikšmingų neigiamų pasekmių institucijos veiklos efektyvumui ir ūkio subjektų atgrasymui nuo konkurencijos teisės pažeidimų. Taip pat siūloma atsisakyti planuojamo Asociacijų įstatymo (AĮ) pakeitimo, kuris leistų asociacijoms ir jų nariams sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus teisės aktų priėmimo kontekste, išvengiant teisinės atsakomybės.

Savo poziciją dėl KĮ pataisų institucija teikė dar rugpjūčio mėnesį, pabrėždama, jog siūlymas įpareigoti Konkurencijos tarybą konsultuoti ūkio ir viešojo administravimo subjektus dėl jų konkrečių veiksmų atitikties konkurencijos taisyklėms sumažintų institucijos veiklos efektyvumą, išsiaiškinant konkurencijos teisės pažeidimus ir pareikalautų itin didelių išteklių, kurių ji neturi. Tuo tarpu baudų mokėjimo tvarkos keitimas, pagal kurį visais atvejais būtų sustabdomas baudos bei palūkanų priverstinis išieškojimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, lemtų mažesnį baudų išieškojimo į valstybės biudžetą efektyvumą ir tam tikrais atvejais leistų pažeidėjams išvengti jiems paskirtų finansinių sankcijų.

Konkurencijos taryba pakartotinai išsiuntė Seimui savo poziciją dėl minėto KĮ projekto, nes institucijos teikti argumentai bei informacija apie kitų ES šalių konkurencijos priežiūros institucijų veiklos praktiką nebuvo įvertinti, įstatymo projekte, kuris teikiamas kaip patobulintas, tačiau yra identiškas ankstesniam projektui, neatlikti jokie pakeitimai, nepateikti konkurencijos teisės ekspertų vertinimai, kaip siūlė Seimo nariai, nenurodyta naujų argumentų tokio reglamentavimo būtinumui pagrįsti.

Konkurencijos taryba taip pat įvertino AĮ pakeitimo projektą, kuriame numatyta, jog „asociacijų ir (ar) jų narių veiksmams, kuriais siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, [...] arba kuriais dalyvaujama konsultavimesi su visuomene, [...] Konkurencijos įstatymas netaikomas“.

Institucijos nuomone, tokia nuostata leistų ūkio subjektams, prisidengiant asociacijų veikla bei teisėkūros procesais, sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, nepatiriant jokios rizikos sulaukti teisinės atsakomybės. Be to, įstatymo pakeitimai prieštarautų ES teisės aktų reikalavimams, draudžiantiems sudaryti įvairių formų konkurenciją ribojančius susitarimus, įskaitant ir tuos, kurie sudaromi asociacijos sprendimo forma.

Savo rašte Konkurencijos taryba pažymėjo, jog konkurencijos teisės reikalavimai savaime neužkerta kelio asociacijoms vykdyti veiklą ir aktyviai dalyvauti teisėkūros procesuose.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, siūloma AĮ pataisomis numatyto reglamentavimo atsisakyti. Minėtas AĮ pataisas, kaip ir KĮ pakeitimus, inicijavo ir parengė Lietuvos verslo konfederacija.

Atnaujinta: 2023 11 27