BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NETIRS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSTATYTOS LAUKO REKLAMOS ĮRENGIMO TVARKOS

2024 02 28

Konkurencijos taryba nepradės tyrimo dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų bei veiksmų, susijusių su išorine reklama, nes toks tyrimas neatitinka institucijos veiklos prioriteto.

Reklamos paslaugas teikiančios įmonės „OWEXX“, „Videoarchitektai“, „Gijota“ ir „Ecora group“ prašė Konkurencijos tarybos ištirti, ar savivaldybės nustatyta lauko reklamos įrengimo tvarka nepažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimų. Pareiškėjų nuomone, Vilniaus miesto savivaldybė sudarė skirtingas sąlygas išorinės reklamos rinkoje konkuruojantiems subjektams, t. y. privilegijuoja jau įsitvirtinusias bendroves, kurios, be kita ko, turi reikalaujamų atitinkamo dydžio reklamos stendų tam tikrose miesto zonose, o kitoms įmonėms neleidžiama tokių stendų įsirengti.

Konkurencijos taryba, išanalizavusi įmonių ir savivaldybės pateiktą informaciją, neturi pagrindo manyti, kad minėta tvarka daro reikšmingą įtaką veiksmingai konkurencijai ar neigiamą įtaką vartotojams. Institucijos vertinimu, esamas reglamentavimas niekaip neapriboja pareiškėjų galimybės valdyti kitus išorinės reklamos įrenginius, kuriems taikomų reikalavimų jos neskundė. Be to, nėra duomenų, jog „OWEXX“, „Videoarchitektai“, „Gijota“ ir „Ecora group“ dėl objektyvių priežasčių negalėtų įrengti reikalavimus atitinkančios lauko reklamos ar kad dėl to patirtų neproporcingas išlaidas.

Konkurencijos taryba priėjo išvadą, jog tyrimo atlikimas neatitinka poveikio veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei principo. Atsižvelgiant į tyrimui atlikti reikalingą laiką, būtinus bei turimus institucijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, bei įvertinus tikėtinus jo rezultatus, tyrimo atlikimas neatitinka ir racionalaus išteklių naudojimo principo, todėl nuspręsta jo nepradėti.

Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2024 02 28