BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NUSPRENDĖ, KAD VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ PRIVILEGIJAVO „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJĄ“

2010 06 10

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į atlikto tyrimo išvadas, priėmė nutarimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Taryba konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, priėmusi atitinkamus sprendimus ir jų pagrindu sudarydama sutartį, kuriais įgaliojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (buvusi UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“) teikti statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo ir kitas su statyba glaudžiai susijusias paslaugas, privilegijavo šią bendrovę kitų atitinkamoje rinkoje veikiančių ūkio subjektų atžvilgiu, sukurdama skirtingas konkurencijos sąlygas tose pačiose rinkose konkuruojantiems ūkio subjektams.

Tyrimas buvo atliktas atsižvelgus į UAB „Contestus projektai“ pateiktą prašymą ištirti, ar atitinkamais sprendimais Vilniaus miesto savivaldybė nesuteikė privilegijų UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, taip pat gautus Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje ir Viešųjų pirkimų tarnybos raštus, kuriuose buvo išreikštas susirūpinimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų sprendimų UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atžvilgiu.

Kaip nustatyta tyrimo metu, Vilniaus miesto savivaldybė, be konkurso įgaliojusi jos visiškai kontroliuojamai UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ teikti statinio projektavimo valdymo ir statinio statybos valdymo ir kitas su statyba glaudžiai susijusias paslaugas, sudarė skirtingas konkurencijos sąlygas atitinkamose rinkose veikiantiems ūkio subjektams. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ nebuvo vienintelė bendrovė, galėjusi teikti tokias paslaugas ir sudaryti konkurenciją UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ varžantis dėl šių paslaugų Vilniaus miesto savivaldybei teikimo. Kaip tik dalyvavimas viešuosiuose konkursuose yra vienas iš pagrindinių būdų bendrovėms išlikti ir sėkmingai konkuruoti – šiuo atveju statinio projektavimo valdymo bei statybos valdymo paslaugų rinkose.

Priimdama nutarimą Konkurencijos taryba įvertino ir svarbią aplinkybę, kad 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija. Šis įstatymo pakeitimas reiškia, jog po 2010 m. kovo 2 d. savivaldybė gali pirkti iš jai priklausančių įmonių įvairius darbus ar paslaugas tiesiogiai, o ne konkurso būdu tais atvejais, kai ji yra vienintelė tų įmonių steigėja ar akcininkė, bei kai šios įmonės didžiąją dalį savo pajamų (virš 90 proc.) gauna iš veiklos, susijusios su savivaldybės poreikiais ar funkcijomis. Įvertinus visas aplinkybes buvo konstatuota, kad tyrimo metu analizuoti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai ir sutartis nelaikytini vidaus sandoriu, kuriam netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kadangi Savivaldybė nepateikė tai pagrindžiančių įrodymų.

Konkurencijos taryba įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę per 1 mėnesį panaikinti nutarime nurodytus teisės aktus ir nutraukti nurodytą sutartį arba pakeisti juos taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 12