BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA SIEKS TAPTI ATVIRESNE VERSLO VISUOMENEI

2010 10 11

Šiandien pasirašyta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir Lietuvos verslo konfederacijos bendradarbiavimo sutartis. Sutartis sudaryta atsižvelgus į tai, kad konkurencijos laisvės apsaugos srityje tiek Europos Komisija, tiek Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė skatina stiprinti konkurencijos teisės įgyvendinimą glaudžiau bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis ir verslo subjektus vienijančiomis organizacijomis. Konkurencijos taryba yra suinteresuota šalia svarbiausios jai priskirtos rinkos priežiūros funkcijos taip pat stiprinti konkurencijos kultūros ugdytojos vaidmenį. Šiuo atveju pasirašyta sutartimi apibrėžta partnerystė su įtakinga paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų verslo organizacija – Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva – sukuria prielaidas efektyviau vykdyti verslo bendruomenės švietimą ir tuo pačiu sparčiau išgyvendinti nesąžiningo verslo praktiką.

„Konkurencijos laisvės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai daro žalą ekonominiams ir socialiniams valstybių interesams, taip pat daugelio ūkio subjektų ir vartotojų interesams. Dėl šios priežasties efektyvesnis ir konstruktyvesnis abiejų sutarties šalių bendradarbiavimas sprendžiant aktualius konkurencijos politikos įgyvendinimo, vartotojų interesų apsaugos, verslo atstovų informavimo ir švietimo klausimus bus svarbus tiek stiprinant konkurencijos kultūrą, tiek aiškinant konkurencijos naudą visiems visuomenės nariams,“ - teigė Konkurencijos tarybos pirmininkas Jonas Rasimas.

„Siekiame glaudesnio bendradarbiavimo tarp verslo visuomenės ir Konkurencijos tarybos. Sutartyje išdėstytos visuomenės informavimo priemonės bus vykdomos siekiant svarbiausio tikslo – verslo visuomenei ir vartotojams suteikti gilesnių žinių apie konkurencijos politiką ir jos įgyvendinimą tam, kad būtų kuo geriau užtikrinama konkurencijos laisvės apsauga,teikiamos pastabos ir pasiūlymai rengiant „geros verslo praktikos kodeksą“, kuris padėtų kontroliuoti nesąžiningo verslo praktiką“, – aiškino Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva prezidentas Valdas Sutkus.

Pagrindinis dėmesys sutartyje skiriamas tarpusavio bendradarbiavimui organizuojant seminarus, konferencijas ir kitus panašius renginius, taip pat rengiant ir leidžiant informacinius ir mokomuosius leidinius aktualiais konkurencijos teisių apsaugos bei verslo bendruomenės švietimo klausimais. Bus bendradarbiaujama ruošiant ir įgyvendinant įvairius projektus, susijusius su konkurencijos kultūros sklaida, keičiamasi informacija apie numatomus ir vykdomus tarptautinius projektus ir programas bei jų rezultatus.

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva - didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. Esame Pasaulio verslo organizacijos (International Chamber of Commerce- ICC) nariai ir aktyviai dalyvaujame Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Organizacija atstovauja daugiau nei 1500 įmonių, 16 verslo asociacijų, 20 proc. Lietuvos BVP. Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva  yra pasirašiusi daugiau nei dvidešimt bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos, užsienio bei tarptautiniais partneriais.

Kontaktinis asmuo: Dalia Venslovaitė, Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva, korporatyvinių reikalų direktorė, e-paštas: dalia@icclietuva.lt, tel.+370 5 212 1111, mob.+370 6 850 0084

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba – valstybės įstaiga, įgyvendinanti valstybės politiką konkurencijos srityje. Nuo 2001 m. dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Konkurencijos komiteto, kuriame Lietuvai suteiktas stebėtojos statusas, ir jo darbo grupių darbe. Dalyvauja Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN) veikloje nuo 2002 m., o nuo 2004 m. bendradarbiauja su Europos Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijomis Europos konkurencijos tinkle (ECN).

Kontaktinis asmuo: Palmira Kvietkauskienė, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos vyriausioji specialistė viešiesiems ryšiams , e-paštas: kviet@konkuren.lt, tel. +370 5 279 1174

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 12