Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA TEIKIA VIEŠAI KONSULTACIJAI REKLAMOS ĮSTATYMĄ ĮGYVENDINANČIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTUS

2013 08 06

Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) redakcija (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854) suteikia Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – Konkurencijos taryba) ar jos įgaliotam pareigūnui teisę atsisakyti pradėti pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūrą, jeigu pranešime (skunde) nurodyti faktai yra mažareikšmiai, nedarantys žalos Reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams, arba, jeigu galimo Reklamos įstatymo pažeidimo tyrimas neatitinka Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto.

Konkurencijos taryba parengė minėtas Reklamos įstatymo nuostatas įgyvendinančius teisės aktus: nutarimo dėl Konkurencijos tarybos paaiškinimų dėl mažareikšmiškumo Reklamos įstatymo bylose projektą bei nutarimo dėl Konkurencijos tarybos veiklos, atliekant reklamos naudojimo priežiūrą, prioriteto projektą ir skelbia šių teisės aktų projektus savo interneto svetainėje, kviesdama suinteresuotus asmenis pateikti komentarus ir pastabas.

Pastabas ir pasiūlymus pateiktiems projektams kviečiame siųsti iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. el. paštu dainora.anulyte@kt.gov.lt. Kilus klausimams prašome kreiptis į Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyr. specialistę Dainorą Anulytę tel.(8 5) 261 0060 ar nurodytu el. pašto adresu.

Teisės aktų projektus ir kitą informaciją rasite čia.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams