Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA TĘS VILNIAUS SAVIVALDYBĖS SPRENDIMŲ DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VERTINIMĄ

2013 04 11

Konkurencijos taryba balandžio 11 d. nusprendė atlikti papildomą tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sprendimų organizuojant keleivių vežimą Vilniaus mieste atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Tokį sprendimą Konkurencijos taryba priėmė įvertinusi tarybai pateiktus suinteresuotų asmenų paaiškinimus dėl tyrimo išvadų.

Tyrimas dėl Savivaldybės sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams buvo pradėtas Vilniaus miesto vežėjų asociacijos (toliau - Asociacija) prašymu. Asociacija teigė, kad Savivaldybė savo sprendimais ribojo galimybes vežėjams, Asociacijos nariams, konkuruoti su Savivaldybės kontroliuojamais vežėjais, UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“ (šiuo metu šios bendrovės yra reorganizuotos į UAB „Vilniaus viešasis transportas“).

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Savivaldybė pasirašė keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartis penkeriems metams su UAB „Vilniaus autobusai“ ir UAB „Vilniaus troleibusai“. Šių sutarčių pagrindu minėti vežėjai įgijo išimtinę teisę teikti viešąsias keleivių vežimo paslaugas Savivaldybės nurodytais 95 maršrutais bei galėjo gauti kompensacijas už nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Papildomo tyrimo metu Konkurencijos taryba toliau vertins su tiriama byla susijusias faktines aplinkybes, galinčias turėti reikšmės nustatant nagrinėjamų Savivaldybės sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams