Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KVIEČIAME TEIKTI PASTABAS DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS 2023–2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTO

2348.jpg

Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai pagrindinio vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumento – 2023–2025 m. strateginio veiklos plano – projektą, kuriame numatyti institucijos strateginiai tikslai ir uždaviniai jų įgyvendinimui.

Dokumento projekte įvardytas Konkurencijos tarybos veiklos tikslas – siekti, kad institucijos veikla duotų kuo didesnę naudą vartotojams, stiprinti švietimą konkurencijos srityje ir didinti Konkurencijos tarybos veiklos efektyvumą.

Taip pat numatyta veiklos tikslo poveikio rodiklio reikšmė – santykis tarp vidutinės metinės (3 metų) tikėtinos tiesioginės naudos vartotojams ir Konkurencijos tarybos vidutinio metinio (3 metų) biudžeto. Konkurencijos taryba siekia, kad minėtas santykis būtų ne mažesnis kaip 5:1, t. y. Konkurencijos tarybos veiklai iš šalies biudžeto skirtas 1 euras atneštų bent 5 eurus tikėtinos naudos.

Šio pagrindinio institucijos veiklos efektyvumo rodiklio vertinimą, vadovaudamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis, Konkurencijos taryba atlieka kasmet nuo 2011 m. ir viešai skelbia savo interneto svetainėje.

Strateginio veiklos plano projekte taip pat įvardyti veiklos prioritetai, numatomos vykdyti valdymo ir funkcijų programos, jų uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai, asignavimų paskirstymas pagal programas, kita svarbi informacija. Dokumentas parengtas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta metodika.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2022 m. rugsėjo 13 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu Audrius.Bieliauskas@kt.gov.lt.