BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KVIEČIAME TEIKTI PASTABAS DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETO PROJEKTO

Konkurencijos taryba teikia viešai konsultacijai nutarimo projektą „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos, atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūrą, prioriteto patvirtinimo“.

Nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2  dalies 4 punktą ir Europos Komisijos (EK) komunikatą „Sąjungos konkurencijos teisės taikymo kolektyvinėms sutartims, susijusioms su individualiai savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygomis, gairės“. Jose EK paaiškina, kad individualiai savarankiškai dirbančių asmenų, kurių padėtis panaši į darbuotojų padėtį, kolektyvinės sutartys nepatenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio, draudžiančio įmonių susitarimus, kuriais ribojama konkurencija vidaus rinkoje, taikymo sritį. Taip pat EK nesiima veiksmų dėl individualiai savarankiškai dirbančių asmenų, kurių derybinė galia neatitinka kitos (kitų) sutarties šalies (-ių) derybinės galios, kolektyvinių sutarčių.

Atsižvelgdama į EK komunikatą, Konkurencijos taryba papildė savo veiklos, atliekant Konkurencijos įstatymo priežiūrą, prioriteto įgyvendinimo aprašą. Jame jau dabar yra įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais vadovaudamasi Konkurencijos taryba sprendžia klausimus dėl tyrimų atlikimo tikslingumo ir apimties. Aprašą siūloma papildyti ir atvejais, kada, spręsdama dėl Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų tyrimų atitikties veiklos prioritetui, Konkurencijos taryba nesivadovauja minėtais principais. Pavyzdžiui, kai tyrimai susiję su kolektyvinėmis sutartimis, sudarytomis savarankiškai dirbančių asmenų pagal nacionalinės arba Europos Sąjungos teisės aktus, dėl darbo sąlygų.

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis iki 2022 m. gruodžio 20 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus el. paštu Daiva.Stepaniene@kt.gov.lt ir Gabriele.Taminskaite@kt.gov.lt.

Atnaujinta: 2022 12 06