Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KVIEČIAME TEIKTI PASTABAS DĖL PRAŠYMŲ ĮVERTINTI SAVIVALDYBIŲ VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis teikti pastabas dėl prašymų įvertinti savivaldybių vykdomą ūkinę veiklą teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo projekto (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – nustatyti savivaldybių teikiamų prašymų Konkurencijos tarybai tipinę formą, teikimo ir nagrinėjimo tvarką.

Prašymą dėl vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo savivaldybės galės teikti Konkurencijos tarybai tada, kai bus įvykdyta konkurencinga procedūra ir šios procedūros rezultatai parodys, kad kiti rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai negali užtikrinti tinkamo tam tikrų paslaugų teikimo. Projekte numatomi atvejai, kada savivaldybė privalo pateikti prašymą ir gauti Konkurencijos tarybos sutikimą, taip pat nurodoma, kokią informaciją savivaldybė turi pateikti Konkurencijos tarybai.

Pastabas ir pasiūlymus Projektui kviečiame siųsti iki 2016 m. gruodžio 23 d. el. p. taryba@kt.gov.lt.

Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai, kurie neleis savivaldybėms ar jų įmonėms savo nuožiūra užsiimti ūkine veikla ir tokiu būdu apsunkinti privačių įmonių galimybes konkuruoti. Tuo atveju, jei paskelbus konkurencingą procedūrą paaiškėtų, jog nėra privačių ūkio subjektų, galinčių teikti tam tikras paslaugas, gavusios Konkurencijos tarybos leidimą savivaldybės atitinkamų paslaugų teikimą galėtų pavesti savo įmonėms. Savivaldybių ir jų įmonių ūkinės veiklos ribojimai skatins jas labiau rūpintis ne savo įmonių, o visuomenės interesais.