BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEBUS ATLIEKAMAS TYRIMAS DĖL REKLAMOS TRANSLIAVIMO PASLAUGŲ VIEŠAJAME TRANSPORTE

Konkurencijos taryba nepradės tyrimo dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) veiksmų, susijusių su reklamos transliavimu viešajame transporte. 

Į Konkurencijos tarybą kreipėsi Lietuvos marketingo asociacija, kuri pranešė, kad savivaldybės valdoma įmonė VVT, teikdama keleivių vežimo autobusais ir troleibusais paslaugas Vilniaus mieste bei priemiestyje, naudojasi savo išskirtine padėtimi, nes transliuoja reklamą viešajame transporte. Asociacijos nuomone, kitiems ūkio subjektams yra užkertamas kelias teikti reklamos transliavimo paslaugas viešajame transporte, jie yra diskriminuojami, rinka – iškraipoma, o savivaldybės ir VVT veiksmai riboja konkurenciją bei galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas. 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis numato, kad valstybės ir savivaldybės institucijos, vykdydamos savo funkcijas, susijusias su ūkinės veiklos reguliavimu, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Institucija pažymėjo, jog nėra pagrindo įtarti VVT pažeidus Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kadangi įmonės veiksmai (neveikimas) negali būti vertinami kaip viešojo administravimo subjekto įgyvendinamos funkcijos, o tyrimas dėl savivaldybės veiksmų neatitiktų Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto.

Išnagrinėjusi surinktą informaciją, Konkurencijos taryba priėjo išvadą, kad  tyrimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo neatitiktų įtakos veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei principo bei racionalaus išteklių naudojimo principo, todėl nusprendė jo nepradėti. Atsižvelgus į nagrinėtų reklamos transliavimo paslaugų pobūdį, nėra pagrindo manyti, jog dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų vartotojams galėjo būti daroma žala.

Konkurencijos taryba taip pat konstatavo neturinti įgaliojimų atlikti tyrimų ir taikyti sankcijų savivaldybėms ar jų valdomoms įmonėms dėl galimų Vietos savivaldos įstatymo pažeidimų.  

Nutarimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2024 01 18