BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEBUS TĘSIAMAS TYRIMAS DĖL APSAUGOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ BENDROVIŲ VEIKSMŲ

2023 02 01

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl apsaugos paslaugas teikiančių bendrovių veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Tyrimas buvo pradėtas 2021 m. lapkritį, gavus informacijos, kad bendrovė „Apsaugos komanda“ su konkurentėmis „GRIFS AG“, saugos tarnyba „Argus“ ir „Norgauda“ susitarė nevilioti klientų ir pasidalinti rinką.

Konkurencijos tarybos pareigūnai atliko patikrinimus įtariamų įmonių naudojamose patalpose, gavo jų bei kitų ūkio subjektų atstovų paaiškinimus.

Išanalizavus visus surinktus duomenis, buvo nustatyta, kad „Apsaugos komanda“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis (subrangos susitarimus) su „GRIFS AG“ bei „Argus“ dėl tarpusavio klientų ar objektų aptarnavimo, kuriose, be kita ko, yra įtvirtinti susitarimai nevilioti klientų. Pagal bendradarbiavimo sutartis bendrovės, užuot pačios steigusios greito reagavimo ekipažus tam tikruose regionuose, galėjo pasitelkti konkurentus kaip subrangovus, tačiau šiems buvo draudžiama pasinaudoti gauta konfidencialia informacija ir pervilioti klientus. Taip pat nustatyta, kad „Apsaugos komanda“ bendravo su „Norgauda“ dėl pastarosios bendrovės pasitraukimo iš Zarasų regiono ir jos turimų klientų perėmimo.

Konkurencijos tarybos vertinimu, nėra pagrindo manyti, jog dėl nagrinėjamo galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo būtų daroma reikšminga įtaka veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei. Be to, Europos Komisija yra konstatavusi, kad bendradarbiaujančių konkurentų susitarimas nevilioti klientų, jeigu jis yra susijęs su nedidele rinkos dalimi, nėra laikytinas savaime draudžiamu. Siekiant įvertinti minėtų apsaugos bendrovių veiksmus, būtų reikalinga atlikti detalią šių ūkio subjektų turimų pajėgumų kiekviename atskirame regione analizę, o tai pareikalautų neproporcingų Konkurencijos tarybos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais.

Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė tyrimą nutraukti, nes jo tęsimas neatitinka institucijos veiklos prioriteto – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2023 02 01