BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

NEBUS VYKDOMAS TYRIMAS DĖL APLINKOS MINISTERIJOS IR LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ VEIKSMŲ

Konkurencijos taryba nerado pagrindo įtarti, kad Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmai galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus, todėl nusprendė tyrimo nepradėti.

Konkurencijos taryba buvo atkreipusi Aplinkos ministerijos ir Lietuvos architektų rūmų dėmesį į interesų konflikto situaciją, kuri gali kilti, kai regioninių architektūros tarybų nariai yra ir praktikuojantys architektai, ir pagal jiems nustatytas funkcijas vertina savo konkurentų projektus. Konkurencijos taryba teikė rekomendacijas Aplinkos ministerijai ir Lietuvos architektų rūmams peržiūrėti teisinį reguliavimą, kad būtų išvengta galimos interesų konflikto situacijos.

Į Konkurencijos tarybą kreipęsis pareiškėjas prašė pradėti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, nes Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmai esą nesiėmė iniciatyvos keisti teisinį reguliavimą pagal minėtas rekomendacijas, kad tarp architektų būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Taip pat, pareiškėjo nuomone, Konkurencijos įstatymą pažeidžia Lietuvos architektų rūmų sprendimai į rūmų pirmininko, tarybos narių ir regioninių architektūros tarybų narių pareigas skirti praktikuojančius architektus, kurie įgyja pranašumą savo konkurentų atžvilgiu ir veikia esant interesų konfliktui.

Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmai Konkurencijos tarybai nurodė, kad, siekiant išspręsti minėtą galimo interesų konflikto situaciją, Architektūros įstatyme bei regioninių architektūros tarybų nuostatuose buvo įtvirtinti pakeitimai – numatyta pareiga asmeniui nusišalinti tas atvejais, kai dėl nagrinėjamų klausimų gali kilti interesų konfliktas. Nors tokie teisinio reglamentavimo pakeitimai, pareiškėjo vertinimu, visiškai skundžiamos problemos neišsprendžia, Konkurencijos taryba neįžvelgė pagrindo įtarti, kad Aplinkos ministerija galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymą, nes pati ministerija negali užtikrinti tam tikrų įstatymų pakeitimų, kadangi ji nėra įstatymų leidėja.

Išnagrinėjusi visą surinktą informaciją, Konkurencijos taryba atsisakė pradėti tyrimą ir dėl Lietuvos architektų rūmų sprendimų, nes pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų konkretaus sąžiningos konkurencijos laisvės ribojimo bei privilegijavimo ar diskriminavimo atvejus. Pareiškėjo pateikti pavyzdžiai savaime nesudarė pagrindo įtarti, jog dėl galimai kylančio interesų konflikto yra netinkamai vertinami kai kurių architektų projektai, tokiu būdu teikiant privilegijas arba diskriminuojant atskirus ūkio subjektus ar jų grupes.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2023 02 15