Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

NUTRAUKTAS TYRIMAS DĖL UAB „MILSA“ ir UAB „TORITA“ VEIKSMŲ, DALYVAUJANT VIEŠOJO PIRKIMO KONKURSUOSE

2013 12 23

Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi tyrimo dėl UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams išvadas ir, įvertinusi šalių pateiktą informaciją, tyrimą nutraukė.

Tyrimas buvo pradėtas AB „Lietuvos geležinkeliai“ iniciatyva, įtarus, kad granito skalda prekiaujančios įmonės galimai tarpusavyje derino konkursinius pasiūlymus, dalyvaudamos AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuotuose viešųjų pirkimų konkursuose.

Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ valdo tie patys akcininkai, o kai kurie įmonių administracijos darbuotojai yra susiję glaudžiais giminystės, bendradarbiavimo ar kitais ryšiais. Ši bei kita tyrimo metu surinkta informacija lėmė išvadą, kad šios dvi įmonės nebuvo savarankiškai konkuruojantys ūkio subjektai, tuomet kai teikė konkursinius pasiūlymus AB „Lietuvos geležinkeliai“ skelbtiems viešųjų pirkimų konkursams.

Įvertinusi visas tyrimo eigoje pateiktas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad nėra pagrindo UAB „Milsa“ ir UAB „Torita veiksmus vertinti kaip draudžiamus susitarimus, nes konkurenciją ribojantys ir todėl draudžiami susitarimai gali būti nustatyti tik tarp atskirų ūkio subjektų, tarp kurių galima tikėtis realios konkurencijos.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Konkurencijos taryba UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ dalyvavimą AB „Lietuvos geležinkeliai“ skelbtuose pirkimų konkursuose vertino tik konkurencijos teisės požiūriu. Atlikto tyrimo metu Konkurencijos taryba nevertino šių įmonių veiksmų viešųjų pirkimų teisės požiūriu, t. y. nevertino deklaracijos, kad įmonės yra konkurentai, teisingumo ir kitų, su dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, susijusių reikalavimų.  

Ši Konkurencijos tarybos išnagrinėta byla atskleidė susijusių bendrovių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose problemas, į kurias kompetentingos institucijos turėtų atkreipti dėmesį vertindamos viešųjų pirkimų teisės reikalavimų efektyvumą.

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad Konkurencijos taryba yra parengusi paaiškinimus apie galimus ir dažniausiai pasitaikančius konkurencijos ribojimus viešųjų pirkimų konkursuose. Patarimai, kaip nustatyti draudžiamus susitarimus viešųjų pirkimų metu yra skelbiami Konkurencijos tarybos tinklalapyje.

Konkurencijos tarybos nutarimas skelbiamas čia.

Pastaba

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia sudaryti susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas, pasidalyti prekės rinką teritoriniu pagrindu pagal pirkėjų ar tiekėjų grupes ar kitu būdu, susitarimus nustatyti tam tikros prekės gamybos ir pardavimo kiekius ir kt.

Atstovė viešiesiems ryšiams