Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ TURĖS NUTRAUKTI VIDAUS SANDORĮ

4096_9aed1c247ddc56dc8017c3cd53fab1faa.jpg

Pakruojo rajono savivaldybė privalės įvykdyti Konkurencijos tarybos skirtus įpareigojimus – nutraukti sutartį su savo bendrove „Pakruojo komunalininkas“ ir komunalinių atliekų paslaugų teikėją atrinkti konkurencingos procedūros būdu. Tokį sprendimą paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), užbaigęs daugiau kaip 7 metus užsitęsusį ginčą.

LVAT atmetė savivaldybės apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą 2017 m. vasario 14 d. priimtą Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą. Juo buvo patenkintas Konkurencijos tarybos prašymas įpareigoti Pakruojo rajono savivaldybę per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos surengti konkurencingą procedūrą ir atrinkti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikėją.

Konkurencijos taryba į Šiaulių apygardos administracinį teismą kreipėsi po to, kai savivaldybę pripažino netinkamai įvykdžius 2012 m. nustatytus įpareigojimus – nutraukti sutartį su savo įmone, dėl ko savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Kadangi Pakruojo rajono savivaldybė minėto vidaus sandorio nenutraukė, Konkurencijos taryba 2016 m. atliko papildomą tyrimą ir konstatavo, kad savivaldybės teritorijoje vykdyti komunalinių atliekų surinkimo bei vežimo darbus ir toliau gali tik bendrovė „Pakruojo komunalininkas“, o kitiems ūkio subjektams tokios galimybės nesudarytos ir jie veikia skirtingomis konkurencijos sąlygomis.

Tokias institucijos išvadas patvirtinęs LVAT rėmėsi ir neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo paskelbtais išaiškinimais, kad valstybė narė gali perkančiajai organizacijai nustatyti vidaus sandorio sudarymo sąlygas, kurios nenumatytos ES direktyvoje, siekiant užtikrinti paslaugų nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą. Tačiau pasirenkant konkretų paslaugų teikimo būdą turi būti paisoma vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

LVAT savo praktikoje jau anksčiau buvo išaiškinęs, jog apskritai nėra draudžiama pavesti savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigtai įmonei teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas, tačiau tai turėtų būti daroma tik išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės užtikrinti šių paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Taigi, savivaldybės, organizuodamos komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, pirmiausia turi organizuoti konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą, o reikalavimas paslaugų teikėjus atrinkti konkurso ar kitu konkurencingos procedūros būdu gali būti nevykdomas tik dėl objektyvių priežasčių, jeigu nėra kitų ūkio subjektų, galinčių teikti minėtas paslaugas.

Primename, kad Seimui yra pateikti siūlymai nustatyti tokį reguliavimą, kuris panaikintų vidaus sandorio sudarymo išimtinį pobūdį – siūloma apibrėžti tam tikras viešąsias paslaugas, kurias vietos savivaldos institucijos galėtų pavesti savo valdomoms įmonėms, neorganizuodamos konkurencingos atrankos procedūros. Konkurencijos taryba, savo iniciatyva išnagrinėjusi kelių įstatymų projektus, įvertino juos kaip galinčius pažeisti konstitucinį sąžiningos konkurencijos principą, todėl rekomendavo Seimui nepritarti siūlomoms pataisoms.