BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PATIKĖTINIS PRIŽIŪRĖS, AR „SNOWBALL.XYZ“ TINKAMAI VYKDYS PRISIIMTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Konkurencijos taryba patvirtino patikėtinio komandą, kuri padės institucijai prižiūrėti, kaip bendrovė „Snowball.xyz“, gavusi leidimą įsigyti „Šviesos“ ir kitų bendrovių akcijas, įgyvendina įsipareigojimuose nustatytas sąlygas, kad būtų pašalintos galimos neigiamos koncentracijos pasekmės konkurencijai.

Konkurencijos tarybos patvirtintą patikėtinio komandą sudaro advokatų profesinės bendrijos „EY Law“ atstovai ir informacinių technologijų ekspertas. Institucija, įvertinusi siūlomų kandidatų atitiktį reikalavimams, nepriklausomumą bei interesų konflikto nebuvimą, nusprendė, kad komandos narių kvalifikacija ir patirtis yra tinkama įgyvendinti patikėtinio funkcijas.

Vykdydama patikėtinio funkcijas, komanda prižiūrės, kaip „Snowball.xyz“ vykdo prisiimtus įsipareigojimus, tarp kurių – draudimas sieti elektroninio dienyno ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimus bei pareiga suteikti galimybę elektroninio dienyno paslaugų teikimo ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje atitinkamose rinkose veikiantiems bei potencialiems konkurentams integruoti savo produktus su bendrovės „Tavo mokykla“ valdomo elektroninio dienyno paslauga ir bendrovės „Ateities pamoka“ valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Asmenys, turintys informacijos, susijusios su „Snowball.xyz“ įsipareigojimų įgyvendinimu, gali kreiptis į patikėtinį šiais kontaktais: Lauras Butkevičius, „EY Law“ partneris, advokatas, el. p. patiketinis@lt.ey.com, tel. +370 612 49 847.

Šių metų rugsėjo 9 d. Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą kontroliuojamą įmonę įsigyjant po 100 proc. bendrovių „Šviesa“, „Edukacinio turinio sprendimai“, „Mokomasis turinys“ bei 70  proc. bendrovės „Ateities  pamoka“ akcijų (kartu su turimomis – 100 proc. akcijų) ir perimant vienvaldę jų kontrolę. Leidimas sandoriui duotas su sąlyga, kad „Snowball.xyz“ laikysis įsipareigojimų.

„Snowball.xyz“ priklauso Žabolis įmonių grupei, su kuria susiję ūkio subjektai, be kita ko, teikia TAMO elektroninio dienyno paslaugas. Įgyjami ūkio subjektai vykdo su švietimu susijusių prekių gamybą bei teikia paslaugas, tarp kurių – skaitmeninių mokomojo turinio paslaugų mokiniams ir mokykloms (EDUKA klasė, EMA, Egzaminatorius.lt) kūrimas, valdymas ir pardavimas.

Konkurencijos tarybos surinktais duomenimis, koncentracijos dalyviai yra didžiausi ūkio subjektai, veikiantys elektroninio dienyno paslaugų teikimo šalies švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) rinkoje ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje rinkoje. Bendrovė „Snowball.xyz“ Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus, siekdama pašalinti galimas neigiamas koncentracijos pasekmes konkurencijai, kai institucijos ekspertai nustatė, kad nesant „Snowball.xyz“ įsipareigojimų, dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija elektroninio dienyno paslaugų teikimo šalies švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) rinkoje ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje rinkoje.

Atnaujinta: 2022 11 04