BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PATOBULINTA UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS SKIRIAMŲ BAUDŲ NUSTATYMO TVARKA

2022 11 09

Šiandien Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtintas baudų, skiriamų už Konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašas. Detaliau reglamentavus baudų nustatymo metodiką, kuri bus taikoma nuo 2023 m. gegužės 1 d., bus mažiau prielaidų ginčams teismuose dėl pažeidėjams skirtų baudų dydžio ir daugiau aiškumo dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų taikymo nustatant finansines sankcijas. Be to, ūkio subjektai turės daugiau paskatų bendradarbiauti su Konkurencijos taryba pripažindami padarytą pažeidimą.

Apraše, prie kurio rengimo prisidėjo ir Konkurencijos tarybos ekspertai, nustatyta, kad dėl kai kurių lengvinančių aplinkybių, pavyzdžiui, verslo įmonei pateikus pažeidimo pripažinimo pareiškimą arba pripažinus Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas, bauda galės būti sumažinta net ir tais atvejais, kai ji siektų maksimalią – iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų – ribą.

„Pagal dabartinį teisinį reguliavimą ūkio subjektui, pateikusiam pripažinimo apie pažeidimą pareiškimą arba pripažinusiam Konkurencijos tarybos tyrimo išvadas, gali būti paskirta maksimali 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų siekianti bauda. Matėme poreikį keisti baudų apskaičiavimo metodiką, kad verslo atstovai būtų labiau skatinami bendradarbiauti su Konkurencijos taryba ir pripažinti padarytą pažeidimą, dėl ko sankcijos būtų mažinamos“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas ir pabrėžė, kad, įtariamiems pažeidėjams bendradarbiaujant su institucija, ji gali greičiau ir efektyviau atlikti tyrimus.

Apraše taip pat numatyta, kad pažeidimo trukmė bus skaičiuojama mėnesiais, o ne pusmečiais. Toks reguliavimas suteiks Konkurencijos tarybai galimybę geriau individualizuoti baudos dydį.

Atsižvelgus į Europos Komisijos taikomas taisykles, apraše pakoreguotos nuostatos, susijusios su baudos konkurenciją ribojančio susitarimo dalyviui mažinimu, – bauda maksimaliai galės būti sumažinta 50 proc., o ne 75 proc. kaip iki šiol.

„Tikimės, kad, nelikus galimybei baudą sumažinti 75 proc., draudžiamo susitarimo dalyviams taps patrauklesnis visiškas atleidimas nuo baudos. Pastarasis instrumentas ne tik leidžia Konkurencijos tarybai gauti papildomų įrodymų iš pažeidėjų, bet ir padeda atskleisti slaptus konkurenciją ribojančius susitarimus, apie kuriuos institucija iki įmonės kreipimosi nežinojo. Kuo daugiau verslo atstovų pasinaudos galimybe būti visiškai atleistiems nuo baudos, tuo daugiau konkurenciją ribojančių susitarimų bus išaiškinta, o žala vartotojams – sustabdyta“, – akcentavo Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Atsižvelgus į Konkurencijos įstatymo pakeitimus, apraše reglamentuotas ir baudos skaičiavimas solidarios atsakomybės atveju bei detalizuota baudos nustatymo tvarka teisių ar ūkinės veiklos perėmėjams.

Įsigaliojus detalesnėms baudų dydžio nustatymo taisyklėms ir Lietuvos baudų skyrimo sistemą labiau priartinus prie Europos Komisijos praktikos, bylose bus galima didesne apimtimi vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Be to, tikimasi, kad ilgainiui sumažės ginčų teismuose dėl Konkurencijos tarybos skirtų baudų apskaičiavimo ir taip bus taupomi tiek verslo subjektų, tiek institucijos, tiek teismų ištekliai.

Atnaujinta: 2022 11 14