BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

„PILETILEVI GROUP“ IR „TIKETOS“ SANDORIS APRIBOJO KONKURENCIJĄ

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė (772 KB ) duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“ įsigijus 100 proc. „Tiketos“ akcijų. Institucija nustatė, kad dėl įgyvendintos koncentracijos buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje Lietuvoje.

2021 m. liepos 9 d. „Piletilevi Group“  įsigijo 100 proc. „Tiketos“ akcijų ir įgijo vienvaldę pastarosios kontrolę. Kadangi bendrovės „Tiketa“ pajamos 2020 m. nesiekė 2 mln. Eur, „Piletilevi Group“ nebuvo pareigos pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Vis dėlto 2021 m. spalio 27 d. institucija nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti „Piletilevi Group“ pateikti pranešimą apie koncentraciją, nes kilo įtarimų, jog po įvykusio sandorio galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje Lietuvoje, kur „Piletilevi Group“ valdo dvi didžiausias bilietų platinimo bendroves – „Tiketą“ (valdo svetainę tiketa.lt) ir „Nacionalinį bilietų platintoją“ (bendrovei priklauso bilietų platinimo tinklas bilietai.lt).

Išnagrinėję koncentracijos nagrinėjimo metu surinktus duomenis, institucijos ekspertai padarė išvadą, kad po sandorio koncentracijos dalyvių užimama rinkos dalis reikšmingai padidėjo. Be to, kadangi susijungė du artimiausi konkurentai – „Nacionalinis bilietų platintojas“ ir „Tiketa“, o likę konkurentai yra tolimesni arba itin tolimi koncentracijos dalyviams, nustatyta, kad renginių organizatoriai (klientai) po koncentracijos turi ribotas galimybes pakeisti paslaugos tiekėją arba dėl tokio keitimo patirtų reikšmingas išlaidas, o susijungęs ūkio subjektas įgijo galimybę renginių organizatoriams padidinti komisinį mokestį ir mokesčius už papildomas paslaugas, taip pat pabloginti teikiamų paslaugų kokybę ar sąlygas.

Koncentracijos dalyviai jau dabar aptarnauja daugiausiai renginių organizatorių, palyginti su kitais bilietų platintojais, taigi, Konkurencijos tarybos vertinimu, ir toliau turės pranašumą prieš savo konkurentus – garantuotas didesnes pajamas, finansinę galią ir didesnes galimybes plėstis bei sudaryti naujus ar išlaikyti esamus išimtinio pobūdžio susitarimus, o susijungęs ūkio subjektas po koncentracijos nesusidurs su reikšmingu konkurentų spaudimu, maža to, bus apsunkintos kitų įmonių galimybės patekti į rinką.

Nustačiusi, kad dėl įvykdytos koncentracijos buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija bilietų į įvairius renginius platinimo rinkoje Lietuvoje, taip pat įvertinusi, kad neigiamų koncentracijos pasekmių nepašalintų įsipareigojimai, kuriuos „Piletilevi Group“ pateikė po institucijos išsiųstų išvadų, Konkurencijos taryba nusprendė atsisakyti duoti leidimą vykdyti koncentraciją. Sandorio šalys įpareigotos atlikti veiksmus, kad būtų atkurta iki koncentracijos buvusi padėtis, arba pašalinti koncentracijos pasekmes.

Konkurencijos įstatymas numato, kad apie planuojamą vykdyti sandorį bendrovės privalo pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu jų pajamos paskutiniais metais prieš sandorį viršija įstatyme nurodytas ribas, t. y. jeigu koncentracijos šalių suminės bendrosios pajamos yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno koncentracijos dalyvio pajamos yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Konkurencijos taryba gali savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentraciją, jeigu yra tikėtina, kad po sandorio bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentracijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika mėnesių.

Atnaujinta: 2022 06 28