BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

SAVIVALDYBĖMS – ATNAUJINTAS KLAUSIMYNAS DĖL ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO

Konkurencijos taryba atnaujino Vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) 56 straipsnio (pagal redakciją, įsigaliojusią nuo šių metų balandžio 1 d.) taikymo klausimyną, kuris turėtų padėti savivaldybėms įsivertinti, ar joms reikia kreiptis į instituciją ir gauti sutikimą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo. Jeigu toks sutikimas būtinas, klausimynas taip pat padės įsivertinti, ar įgyvendintos visos sąlygos, reikalingos Konkurencijos tarybos sutikimui gauti.

VSĮ numatyta, kad savivaldybės gali steigti naują juridinį asmenį naujai ūkinei veiklai vykdyti arba pavesti naują ūkinę veiklą vykdyti jau veikiančioms savo įmonėms tik gavusios išankstinį Konkurencijos tarybos sutikimą. Sutikimas yra išduodamas, jeigu savivaldybė laiku įvykdė konkurencingą procedūrą ir jeigu šios procedūros rezultatai rodo, kad kiti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, negali užtikrinti atitinkamos veiklos vykdymo.

Išankstinio Konkurencijos tarybos sutikimo nereikia, kai savivaldybė ketina pavesti vykdyti vandens, šilumos tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo paslaugas, taip pat maitinimo paslaugas švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose. Nereikia gauti Konkurencijos tarybos sutikimo ir tais atvejais, kai teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose.

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į savivaldybėms dažniausiai kylančius klausimus, atnaujino klausimyną, kurio tikslas – padėti savivaldybėms įsivertinti, ar joms reikia kreiptis į instituciją ir gauti sutikimą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo.

Rekomendacinio pobūdžio dokumente pateikta informacija, kokios yra kreipimosi į Konkurencijos tarybą būtinos sąlygos, koks juridinis asmuo nelaikomas nauju, kokia veikla laikytina ūkine, kokiais kriterijais remiamasi vertinant, ar savivaldybė tinkamai organizavo konkurencingą procedūrą ir kt. Paaiškinimai klausimyne pateikti remiantis Prašymų dėl savivaldybių vykdomos naujos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu, Konkurencijos tarybos ir Europos Komisijos praktika, nacionalinių bei Europos Sąjungos teismų išaiškinimais.

Atnaujinta: 2023 05 02