BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ NEGALĖS STEIGTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS AVIACIJOS KLUBO PASLAUGAS

Telšių rajono savivaldybė negavo Konkurencijos tarybos sutikimo steigti viešosios įstaigos „Telšių aeroklubas“ ir patikėti jai vykdyti su aviacija susijusias paslaugas.

Sprendimui steigti naują juridinį asmenį Telšių rajono savivaldybės taryba pritarė dar 2020 m., o šių metų gegužę savivaldybės administracija patvirtino aviacijos klubo paslaugų viešąjį pirkimą. Kadangi nebuvo gauta nė vieno ūkio subjekto paraiškos ar pasiūlymo, savivaldybė 2022 m. birželio 27 d. kreipėsi į Konkurencijos tarybą prašydama duoti sutikimą jai steigti viešąją įstaigą „Telšių aeroklubas“, kuriai ketina pavesti teikti įvairias aviacijos klubo paslaugas.

Prašymą išnagrinėjusi institucija nustatė, kad savivaldybės vykdyto viešojo pirkimo sąlygos, pavyzdžiui, preliminarus paslaugų pobūdis ir kiekis, neatitiko prašyme Konkurencijos tarybai nurodytų ūkinių veiklų. Be to, savivaldybė planavo naujai steigiamai viešajai įstaigai kaip dalininko įnašą perduoti nekilnojamąjį turtą, nors viešojo pirkimo sąlygose apie tai nebuvo užsiminta.

Konkurencijos taryba, įvertinusi nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad Telšių rajono savivaldybė neįvykdė konkurencingos procedūros, todėl atsisakė duoti sutikimą steigti viešąją įstaigą. Institucijos vertinimu, jeigu savivaldybė viešojo pirkimo sąlygose būtų nurodžiusi tokias pačias sąlygas kaip prašyme Konkurencijos tarybai, neatmestina, kad būtų atsiradusių ūkio subjektų, pateikusių pasiūlymus teikti aviacijos klubo paslaugas.

Konkurencijos tarybos nutarimas per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybės gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ar esamiems patikėti vykdyti naują ūkinę veiklą, kai privataus verslo atstovai viešųjų paslaugų gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs jas teikti kokybiškai. Tokiais atvejais savivaldybėms reikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą, išskyrus, kai ketinama pavesti vykdyti vandens, šilumos tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo paslaugas, taip pat maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose.

Atnaujinta: 2022 07 27