Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


TYRIMAS DĖL GALIMŲ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOJE NEBUS VYKDOMAS

recycling-plastic-bottles-hand-puts-plastic-bottle-recycling-machine-machine-dispenses-cash.jpg

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl VšĮ Užstato sistemos administratoriaus (USAD) veiksmų ir viešojo administravimo subjektų sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams, nes toks tyrimas pareikalautų neproporcingų institucijos išteklių, palyginti su tikėtinais rezultatais.

Į Konkurencijos tarybą kreipėsi VšĮ „Užstatas“, prašydama atlikti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų užstato už vienkartines pakuotes sistemoje. Pareiškėjos nuomone, esamas užstato už vienkartines pakuotes sistemos reguliavimas (tiksliau – jo trūkumas) privilegijuoja USAD ir diskriminuoja „Užstatą“, neužtikrina šios sistemos vientisumo ir suderinamumo. Taip pat, „Užstato“ teigimu, USAD atsisako bendradarbiauti sudarant pareiškėjai sąlygas naudotis esamu taromatų tinklu, tai varžo pastarosios įstaigos galimybes sudaryti sutartis su gėrimų gamintojais ir importuotojais bei pakuočių pardavėjais ir efektyviai veikti rinkoje.

Įvertinusi „Užstato“ argumentus ir surinktą informaciją, Konkurencijos taryba dar 2018 m. atsisakė pradėti tyrimą, motyvuodama tuo, kad pareiškėjos pateikti duomenys nesudarė pagrindo įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimų.

Atlikti papildomą pareiškėjos pateiktos informacijos vertinimą instituciją įpareigojo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis, be kita ko, nurodė, kad Konkurencijos taryba turėtų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio atžvilgiu nagrinėti ne paskiras teisės aktų nuostatas, tačiau visą teisinio reguliavimo sistemą, įskaitant tai, kad tam tikri ūkinės veiklos aspektai nėra sureguliuoti.

Konkurencijos taryba, jos nuomone, turėtų skirti itin didelius išteklius sudėtingoms bei didelės apimties teisinėms ir faktinėms aplinkybėms nagrinėti, siekdama nustatyti tiek, ar „Užstato“ nurodomos galimos konkurencijos problemos užstato už vienkartines pakuotes sistemoje iš tiesų egzistuoja, tiek kas jas nulėmė – teisinis reglamentavimas, dalyvių veiksmai ar abu aspektai? Tokia analizė, institucijos vertinimu, būtų netikslinga ir turėtų itin mažą tikimybę pasiekti konkrečius rezultatus – pakeisti situaciją rinkoje. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos pokyčiai, jeigu tokie reikalingi, turėtų būti sprendžiami kompleksiškai, teisinio reglamentavimo, įskaitant ir įstatymų, pakeitimais, o Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai atlikus tyrimus nėra susiję su kitų sričių politikos formavimo bei reguliavimo funkcijomis.

Atsižvelgdama į tai bei į tyrimui reikalingą atlikti laiką, būtinus ir turimus institucijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad detalesnis USAD veiksmų ir viešojo administravimo subjektų sprendimų nagrinėjimas bei vertinimas neatitiktų racionalaus išteklių naudojimo principo, kadangi pareikalautų neproporcingų institucijos išteklių, palyginti su tikėtinais tyrimo rezultatais, todėl tyrimo nusprendė nepradėti.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti tyrimą dėl to, kad jis neatitinka veiklos prioriteto (racionalaus išteklių naudojimo principo), neriboja pareiškėjos teisės kreiptis į teismą tiek dėl žalos atlyginimo ar neteisėtų veiksmų nutraukimo, tiek dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų.