BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

UŽ KLIUDYMĄ KONKURENCIJOS TARYBOS PAREIGŪNAMS ATLIKTI PATIKRINIMĄ PAŽEIDĖJOMS SKIRTOS INDIVIDUALIOS BAUDOS

2022 03 31

Konkurencijos taryba bendrovėms „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ nustatė individualias baudas, skirtas už kliudymą institucijos pareigūnams atlikti patikrinimą.

Konkurencijos taryba įvykdė 2021 m. rugsėjį priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimą, kuriuo buvo panaikinta solidarioji vieną ekonominį vienetą sudarančių bendrovių atsakomybė ir institucija buvo įpareigota perskaičiuoti bendrovėms „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ skirtas baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija sutiko su Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ kliudė institucijos pareigūnams atlikti patikrinimą ir gauti tyrimui reikalingus dokumentus – pareigūnai buvo priversti laukti, kol jiems bus suteikta prieiga prie įmonės el. pašto serverio, o per tą laiką informacija ištrinta, be to, panaudota speciali programa ištrinti kompiuteryje buvusią informaciją be atkūrimo galimybės.

LVAT pripažino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ sudarė vieną ūkio subjektą (vieną ekonominį vienetą) konkurencijos teisės prasme, todėl sankcija nagrinėjamu atveju turi būti taikoma ne tik bendrovei „Būsto aplinka“, bet ir „Mano Būsto priežiūra“. Vis dėlto teismas atkreipė dėmesį, kad to meto Konkurencijos įstatymo normos nenustatė solidariosios atsakomybės, todėl paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriame konstatuota, kad Konkurencijos taryba turi dar kartą spręsti klausimą dėl individualių sankcijų skyrimo.

Tyrimą atnaujinusi Konkurencijos taryba, apskaičiuodama bazinį baudų dydį, taikė bendrovių 2021 m. gautas bendrąsias metines pajamas, o nustatydama individualias sankcijas įvertino, kad abi įmonės pripažino esmines tyrimo aplinkybes, susijusias su baudų apskaičiavimu. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą „Būsto aplinkai“ skirta 94 020 Eur, o „Mano Būsto priežiūrai“ – 113 520 Eur bauda.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Konkurencijos įstatyme numatyta, jog ūkio subjektai privalo nekliudyti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą, peržiūrėti dokumentus, nepaisant to, kokioje laikmenoje šie saugomi, gauti jų kopijas ir išrašus bei kitą informaciją, reikalingą tyrimui atlikti. Už kliudymą atlikti tyrimą gali būti skirta bauda iki 1 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. Konkurencijos įstatyme įtvirtinta konkurencijos teisėje taikoma solidarioji atsakomybė vieną ekonominį vienetą sudarančioms bendrovėms, taip pat ir atsakomybė ūkio subjektų teisių ar ūkinės veiklos perėmėjams, kad asmenys neišvengtų sankcijų pakeisdami teisinę ar organizacinę struktūrą.

Atnaujinta: 2022 03 31