Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ NUBAUSTOS DEKUPAŽO PREKĖMIS PREKIAUJANČIOS BENDROVĖS

2010 11 22

Konkurencijos taryba nutarė, kad sudariusios draudžiamus susitarimus dėl dekupažo prekių mažmeninių kainų nustatymo ar jų lygio derinimo bendrovės UAB „Puse Plus Kaunas“, UAB „Creativa grupė“, IĮ „Terra animalis“ ir UAB „Senas Naujas“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Bendrovės įpareigotos nutraukti nurodytus veiksmus, pažeidžiančius Konkurencijos įstatymą, jeigu jie vis dar yra tęsiami. Už nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą bendrovėms skirtos baudos: UAB „Puse Plus Kaunas“ – 50 900 Lt; UAB „Creativa grupė“ – 400 Lt; IĮ „Terra animalis“ – 6 800 Lt; UAB „Senas Naujas“ – 8 600 Lt.

Atliktas tyrimas tik patvirtino, kad konkurenciją ribojantys susitarimai – šiuo atveju susitarimas tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas – gali egzistuoti pačiose įvairiausiose rinkose ir tarp palyginti nedidelių ūkio subjektų. Dėl tokių susitarimų vartotojai gali permokėti už bet kokios paskirties prekes.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes konstatuota, kad minimos bendrovės sudarė draudžiamus susitarimus, susijusius su tiekiamų italų gamintojo BOX S. r. l. dekupažo prekių, pažymėtų „Stamperia“ ir „Decorabilia“ prekių ženklais, prekyba Lietuvoje. Nustatyta, kad UAB „Puse Plus Kaunas“, veikdama tiek kaip didmeninis, tiek ir kaip mažmeninis dekupažo prekių platintojas, sudarė su UAB „Creativa grupė“ ir IĮ „Terra animalis“ rašytines sutartis, kuriose buvo nurodoma minimali mažmeninė dekupažui skirtų prekių kaina. Dėl tokios nuostatos mažmenine prekyba užsiimančios bendrovės negalėjo laisvai nustatyti mažesnių mažmeninių vartotojams perparduodamų prekių kainų. Taip pat nustatyta, kad UAB „Puse Plus Kaunas“ ir UAB „Senas Naujas“, nors ir nebuvo sudariusios sutarties, tačiau taip pat bendrai aptardavo ir derino klausimus, susijusius su mažmenine dekupažo prekių kaina. Tokius faktus patvirtino tiek ūkio subjektų apklausų rezultatai, tiek rastų elektroninių laiškų turinys. Tokiu būdu buvo apribota konkurencija tarp mažmenine prekyba užsiimančių bendrovių tuo darant žalą vartotojams.

Skirdama minimoms bendrovėms baudas Konkurencijos taryba atsižvelgė į padaryto pažeidimo skirtingą pavojingumą, trukmę, bendrovių finansinę padėtį ir galėjimą sumokėti baudas. Draudžiamo susitarimo iniciatore įvardinta UAB „Puse Plus Kaunas“. Individualizuodama baudų dydžius už padarytą pažeidimą, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo principais, taip pat atsižvelgė į su atskirais ūkio subjektais susijusias aplinkybes. Prekyba dekupažo prekėmis kaip pagrindine ūkine veikla užsiima tik UAB „Creativa grupė“ ir UAB „Senas Naujas“. Tuo tarpu UAB „Puse Plus Kaunas“ ir IĮ „Terra animalis“ vykdo įvairią ūkinę veiklą, kurioje pajamos iš su prekyba dekupažo prekėmis susijusios veiklos sudaro nepagrindinę ir nedidelę bendrųjų pajamų dalį. Taip pat atsižvelgta į ūkio subjektų atsakomybę lengvinančias aplinkybes – esminių ar dalies tyrimo metu nustatytų aplinkybių, sukėlusių pažeidimą, pripažinimą.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu galima susipažinti čia

Atstovė viešiesiems ryšiams