Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIPAŽINTA PAŽEIDUSI KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE

2013 03 07

Konkurencijos taryba pripažino Vilniaus rajono savivaldybę (toliau – Savivaldybė) pažeidus Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, pavedant UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Įmonės) teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas be konkurenciją užtikrinančios procedūros.

Tyrimas buvo pradėtas gavus skundą, kad Savivaldybės taryba savo sprendimais nuo 2012 m. sausio 1 d. teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje pavedė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“. Toks sprendimas, pareiškėjų nuomone, minėtoms įmonėms galėjo suteikti privilegijas ir diskriminuoti visas kitas įmones, veikusias ar galėjusias pradėti veikti atitinkamoje rinkoje, bei panaikinti konkurenciją toje rinkoje.

Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės taryba savo sprendimais be konkurenciją užtikrinančios procedūros teikti komunalinių atliekų tvarkymą pavedė Savivaldybės valdomoms Įmonėms bei sudarė su jomis sutartis dėl paslaugų teikimo penkeriems metams su galimybe šias sutartis pratęsti. Tokiu būdu Savivaldybė penkeriems metams suteikė Įmonėms išimtines teises teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Konkurentams nebuvo leista varžytis dėl teisės teikti šias paslaugas, o Savivaldybei sudarius sutartis su Įmonėmis, konkurentai prarado galimybę teikti šias paslaugas Vilniaus rajone sutartyse nustatytą laikotarpį. Tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad tokius Savivaldybės tarybos sprendimus galėjo sąlygoti neišvengiamas Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų vykdymas.

Įvertinusi atlikto tyrimo išvadas ir nustatytus faktus, Konkurencijos taryba pripažino, kad Savivaldybės sprendimai neatitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimų ir įpareigojo Savivaldybę panaikinti arba pakeisti sprendimus taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo nuostatoms.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams